SBT Tiếng Anh 10 trang 44 Unit 5 Word Skills - Friends Global (Chân trời sáng tạo)

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 trang 44 Unit 5 Word Skills sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 10 Friends Global.

SBT Tiếng Anh 10 trang 44 Unit 5 Word Skills - Friends Global (Chân trời sáng tạo)

1 (trang 44 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Complete the text with the prefixes below (Hoàn thành văn bản với các tiền tố bên dưới)

SBT Tiếng Anh 10 trang 44 Unit 5 Word Skills | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

James Cameron is one of Hollywood's most successful directors. His (1)-award winning films include The Terminator, Titanic and Avatar. When he isn't directing, he works as a scientist and explores the deepest parts of the ocean in a (2)marine. But he (3)achieved as a physics student, leaving university without a degree. After working as a lorry driver, he then worked in special effects before becoming a director. Some (4)colleagues describe him as a difficult person to work with. However, others say that he is just a perfectionist who tries to (5)manage every aspect of his films and sometimes (6)reacts when things go wrong.

Quảng cáo

Đáp án:

1. multi

2. sub

3. under

4. ex

5. micro

6. over

Hướng dẫn dịch:

James Cameron là một trong những đạo diễn thành công nhất của Hollywood. Những bộ phim giành được nhiều giải thưởng của anh bao gồm The Terminator, Titanic và Avatar. Khi anh ta không chỉ đạo, anh ta làm việc như một nhà khoa học và khám phá những phần sâu nhất của đại dương trong một tàu ngầm. Nhưng anh ta đã đánh giá thấp như một sinh viên vật lý, rời trường đại học không có bằng cấp. Sau khi làm tài xế xe tải, sau đó anh ta làm việc trong các hiệu ứng đặc biệt trước khi trở thành giám đốc. Một số đồng nghiệp cũ mô tả anh ta là một người khó làm việc. Tuy nhiên, những người khác nói rằng anh ta chỉ là một người cầu toàn cố gắng vi mô mọi khía cạnh của các bộ phim của anh ta và đôi khi phản ứng thái quá khi mọi thứ xảy ra.

2 (trang 44 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Complete the sentences with the prefixes below (Hoàn thành các câu với các tiền tố bên dưới)

SBT Tiếng Anh 10 trang 44 Unit 5 Word Skills | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

1. My dad is …-retired - he still works two or three mornings a week.

2. The company lost millions because of …management at the highest level.

3. Six of my …-workers have lost their jobs in the past year.

4. My last proper holiday from work was four years ago, although I've had a few …-breaks.

5. If we can't find the right person for the job, we'll just have to …-advertise.

6. She finished her university degree and then did a …graduate qualification.

7. She never stops for lunch: she just drinks coffee and takes …vitamin pills!

8. I don't want to sound …confident, but I'm sure l'll be good at this job.

Quảng cáo


Đáp án:

1. semi

2. mis

3. co

4. mini

5. re

6. post

7. multi

8. over

Hướng dẫn dịch:

1. Bố tôi đã nghỉ hưu - ông ấy vẫn làm việc hai hoặc ba buổi sáng một tuần.

2. Công ty mất hàng triệu USD vì quản lý yếu kém ở cấp cao nhất.

3. Sáu đồng nghiệp của tôi đã mất việc trong năm qua.

4. Kỳ nghỉ thích hợp cuối cùng của tôi sau khi đi làm là bốn năm trước, mặc dù tôi đã có một vài kỳ nghỉ nhỏ.

5. Nếu chúng tôi không tìm được người phù hợp với công việc, chúng tôi sẽ chỉ phải quảng cáo lại.

6. Cô ấy đã hoàn thành bằng đại học của mình và sau đó đã có bằng cấp sau đại học.

7. Cô ấy không bao giờ ngừng ăn trưa: cô ấy chỉ uống cà phê và uống thuốc đa sinh tố!

8. Tôi không muốn tỏ ra quá tự tin, nhưng tôi chắc rằng mình sẽ giỏi công việc này.

3 (trang 44 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Complete the second sentence so that it means the same as the first. Use one word only, beginning with a prefix from exercise 1 or 2. (Hoàn thành câu thứ hai sao cho nó có nghĩa giống như câu đầu tiên. Chỉ sử dụng một từ, bắt đầu bằng tiền tố từ bài tập 1 hoặc 2.)

1. You cooked this meat for too long.

You overcooked this meat.

2. Our team did not perform well enough last season. (Our team … last season.)

3. I met a former school friend in a café in town. (I met an … in a café in town.)

4. She's an expert in history after World War II. (She's an expert in … history.)

5. I'm sorry, I typed your name incorrectly. (I'm sorry, I … your name.)

6. They bought the house, but sold it again a year later. (They bought the house, but … it a year later.)

7. Ben Stiller wrote Zoolander with two other writers. (Ben Stiller and two other writers … Zoolander.)

Quảng cáo

Đáp án:

2. underperformed

3. ex-school friend

4. post-war

5. mistyped

6. resold

7. co-wrote

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn đã nấu món thịt này quá lâu.

Bạn nấu quá chín thịt này.

2. Đội của chúng tôi đã không thể hiện đủ tốt ở mùa giải trước.

Đội của chúng tôi đã thi đấu kém hiệu quả trong mùa giải trước.

3. Tôi gặp một người bạn học cũ trong một quán cà phê trong thị trấn.

Tôi gặp một người bạn cũ trong một quán cà phê trong thị trấn.

4. Cô ấy là một chuyên gia về lịch sử sau Thế chiến II.

Cô ấy là một chuyên gia về lịch sử thời hậu chiến.

5. Tôi xin lỗi, tôi đã gõ sai tên của bạn.

Tôi xin lỗi, tôi đã gõ sai tên của bạn.

6. Họ mua căn nhà, nhưng một năm sau lại bán đi.

Họ mua căn nhà, nhưng một năm sau mới bán lại.

7. Ben Stiller đã viết Zoolander cùng với hai nhà văn khác.

Ben Stiller và hai nhà văn khác đồng sáng tác Zoolander.

4 (trang 44 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Read the Vocab boost! box. Add these words and phrases to the mind-map for jobs. (Đọc phần Vocab boost! Thêm các từ và cụm từ này vào sơ đồ tư duy cho các công việc.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 44 Unit 5 Word Skills | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Quảng cáo

Đáp án:

indoors: hairdresser, programmer, receptionist

activities: answer the phone, serve customers

outdoors: gardener, lorry driver, paramedic

describing: badly-paid, repetitive, tiring, well-paid

Hướng dẫn dịch:

trong nhà: thợ làm tóc, lập trình viên, lễ tân

hoạt động: trả lời điện thoại, phục vụ khách hàng

ngoài trời: người làm vườn, người lái xe tải, nhân viên y tế

mô tả: được trả lương thấp, lặp đi lặp lại, mệt mỏi, được trả lương cao

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 Friends Global sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Chân trời sáng tạo khác