SBT Tiếng Anh 7 trang 22 Unit 3 Vocabulary and Listening - Chân trời sáng tạo

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 trang 22 Unit 3 Vocabulary and Listening sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 7 Friends plus.

Giải SBT Tiếng Anh 7 trang 22 Unit 3 Vocabulary and Listening - Chân trời sáng tạo

1 (trang 22 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Match 1-8 with a-h (Nối 1-8 với a-h)

SBT Tiếng Anh 7 trang 22 Unit 3 Vocabulary and Listening | Friends plus 7 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Đáp án:

1. b

2. h

3. a

4. g

5. c

6. e

7. d

8. f

Hướng dẫn dịch:

Chuyến thăm của chúng tôi đến Paris

1. Tất cả chúng tôi đã đến Paris bằng máy bay.

2. Tôi đã nhìn thấy một số nơi mát mẻ từ máy bay.

3. Chúng tôi ở trong một khách sạn đẹp.

4. Tôi đã đến thăm tháp Eiffel.

5. Chúng tôi đã khám phá một số đường hầm cũ.

6. Mẹ tôi đã chụp rất nhiều bức ảnh đẹp.

7. Bố tôi đã cho tôi một số tiền để tiêu.

8. Chúng tôi về nhà sau năm ngày.

2 (trang 22 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Complete the text using the past simple form of the verbs (Hoàn thành văn bản bằng cách sử dụng quá khứ đơn của các động từ)

SBT Tiếng Anh 7 trang 22 Unit 3 Vocabulary and Listening | Friends plus 7 Chân trời sáng tạo

SBT Tiếng Anh 7 trang 22 Unit 3 Vocabulary and Listening | Friends plus 7 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Đáp án:

1. felt

2. found

3. watched

4. travelled

5. met

6. looked

7. helped

8. left

9. came


Hướng dẫn dịch:

Quay lại tương lai

Tối qua, sau khi ăn tối xong, tôi cảm thấy hơi buồn chán nên đã tìm trong một chiếc hộp cũ. Tôi tìm thấy một đĩa DVD cũ có tên Back to the Future và tôi đã xem nó. Trong phim, một sinh viên trẻ được gọi là Marty McFly trở về quá khứ trong một cỗ máy thời gian. Anh ấy đã gặp cha mẹ tuổi teen của mình và anh ấy đã rất ngạc nhiên vì họ trông rất trẻ!

Lần đầu tiên anh ấy đã ngăn cản bố mẹ anh ấy gặp mặt và anh ấy đã rất lo lắng. Anh ấy không muốn thay đổi quá khứ! Nhưng cuối cùng, anh ấy đã giúp bố mẹ mình gặp nhau và mọi người đều rất vui.

Cuối phim, anh rời bỏ quá khứ và anh trở lại hiện tại. Đó là một bộ phim rất vui nhộn!

3 (trang 22 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Listen and choose the correct answers (Nghe và chọn câu trả lời đúng)

1. Jack visited the museum with his dad / uncle.

2. He thinks the museum is boring / brilliant.

3. He explored the Roman / Egyptian part of the museum for a long time.

4. He met / listened to an important man from the museum.

5. He found a DVD about dinosaurs / scientists in the museum shop.

Quảng cáo

Đáp án:

1. dad

2. brilliant

3. Egyptian

4. listened to

5. dinosaurs

Nội dung bài nghe:

Paul: What did you do in the holidays?

Jack: Well... I did a lot of different things. But my favourite thing was when I went to a museum in Liverpool with my dad. It's called the World Museum. It's one of five big museums in the city. I think it's over 150 years old.

Paul: But wasn't it. a bit boring?

Jack: Well, at first, I didn't want to go there! But the World Museum is brilliant! It's a bit like time traveling when you go from room to room and you see things from different countries in the past.

Paul: Cool! Just like that film.

Jack: Yeah, that's right. First we visited the Egyptian part of the museum and we explored the different rooms for a long time. We were in there for nearly three hours! The Egyptian

mummies are brilliant - some of them are more than 2,000 years old.

Paul: Sounds really good, I think perhaps I'd like it there.

Jack: Yes, yes ... I'm sure you would ….. Then after that we went to the Roman part of the museum and we listened to a talk by an important guide. He talked for about twenty minutes ... but he wasn't boring - he was really funny! Then we had lunch - there are two cafes and we went to the one called “The Coffee Shop”.

Paul: Great. And what did you do in the afternoon?

Jack: Well ... we went to the shop and I found a cool DVD about dinosaurs. But by five, my dad and I were really tired so we left and went home!

Paul: Sounds like a great day!

Jack: Yeah, it was!

Hướng dẫn dịch:

Paul: Bạn đã làm gì trong những ngày nghỉ?

Jack: Chà ... tôi đã làm rất nhiều việc khác nhau. Nhưng điều yêu thích nhất của tôi là khi tôi đi đến một viện bảo tàng ở Liverpool với bố tôi. Nó được gọi là Bảo tàng Thế giới. Đây là một trong năm viện bảo tàng lớn của thành phố. Tôi nghĩ nó đã hơn 150 năm tuổi.

Paul: Nhưng không phải vậy. hơi nhàm chán?

Jack: Chà, lúc đầu, tôi không muốn đến đó! Nhưng Bảo tàng Thế giới thật rực rỡ! Nó giống như du hành thời gian khi bạn đi từ phòng này sang phòng khác và bạn nhìn thấy mọi thứ từ các quốc gia khác nhau trong quá khứ.

Paul: Tuyệt! Cũng giống như bộ phim đó.

Jack: Đúng vậy. Đầu tiên, chúng tôi đến thăm phần Ai Cập của bảo tàng và chúng tôi đã khám phá các phòng khác nhau trong một thời gian dài. Chúng tôi đã ở đó gần ba giờ! Người Ai Cập

xác ướp rất rực rỡ - một số trong số chúng đã hơn 2.000 năm tuổi.

Paul: Nghe rất hay, tôi nghĩ có lẽ tôi thích nó ở đó.

Jack: Vâng, vâng… Tôi chắc rằng bạn sẽ… .. Sau đó, chúng tôi đi đến phần La Mã của bảo tàng và lắng nghe một bài nói chuyện của một hướng dẫn viên quan trọng. Anh ấy nói khoảng hai mươi phút ... nhưng anh ấy không hề nhàm chán - anh ấy thực sự rất hài hước! Sau đó, chúng tôi ăn trưa - có hai quán cà phê và chúng tôi đến quán có tên là “Quán cà phê”.

Paul: Tuyệt vời. Và bạn đã làm gì vào buổi chiều?

Jack: Chà ... chúng tôi đến cửa hàng và tôi tìm thấy một đĩa DVD thú vị về khủng long. Nhưng đến năm giờ, bố tôi và tôi thực sự mệt mỏi nên chúng tôi rời đi và về nhà!

Paul: Nghe có vẻ là một ngày tuyệt vời!

Jack: Đúng vậy!

4 (trang 22 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Listen again. Complete the sentences with the numbers. (Lắng nghe một lần nữa. Hoàn thành các câu với các số.)

SBT Tiếng Anh 7 trang 22 Unit 3 Vocabulary and Listening | Friends plus 7 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Đáp án:

1. 150

2. three

3. 2,000

4. twenty

5. two

Hướng dẫn dịch:

1. Bảo tàng Thế giới hơn 150 năm tuổi.

2. Jack đã ở phần Ai Cập của bảo tàng gần ba giờ đồng hồ.

3. Một số xác ướp Ai Cập đã hơn 2000 năm tuổi.

4. Người hướng dẫn đã nói chuyện trong hai mươi phút.

5. Bảo tàng có hai quán cà phê.

5 (trang 22 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Imagine you went to a famous museum for the day. Write sentences about what you did. Use the verbs on this page to help you. (Hãy tưởng tượng bạn đã đến một viện bảo tàng nổi Tiếng trong ngày. Viết câu về những gì bạn đã làm. Sử dụng các động từ trên trang này để giúp bạn.)

Gợi ý:

I visited the Archaeological Museum in Istanbul with my family. explored the museum with my older brother.

Hướng dẫn dịch:

Tôi đã đến thăm Bảo tàng Khảo cổ học ở Istanbul với gia đình. khám phá bảo tàng với anh trai của tôi.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 7 được biên soạn bám sát Sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác