SBT Tiếng Anh 7 trang 27 Unit 4 Language Focus - Chân trời sáng tạo

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 trang 27 Unit 4 Language Focus sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 7 Friends plus.

Giải SBT Tiếng Anh 7 trang 27 Unit 4 Language Focus - Chân trời sáng tạo

1 (trang 27 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Complete the table with the words (Hoàn thành bảng với các từ)

SBT Tiếng Anh 7 trang 27 Unit 4 Language Focus | Friends plus 7 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Đáp án:

1. were

2. watching

3. playing

4. wasn't

5. weren't

6. having

7. listening


2 (trang 27 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Complete the sentences using the affirmative or negative past continuous form of the verbs. (Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng quá khứ tiếp diễn khẳng định hoặc phủ định của động từ.)

1. This time last year, I … by car across Australia. (travel)

2. At 7:30, Kai … to school on his bike. He was on the bus. (not cycle)

3. In that old photo, Lola and Sophie … on the sofa. (sit)

4. I … in class this morning because I felt ill. (not study)

5. We … a mountain in that photo. (climb)

6. In this photo, you … at the camera. (not look)

Quảng cáo

Đáp án:

1. was travelling

2. wasn't cycling

3. were sitting

4. wasn't studying

5. were climbing

6. weren't looking

Hướng dẫn dịch:

1. Thời điểm này năm ngoái, tôi đang đi du lịch bằng ô tô khắp nước Úc.

2. Lúc 7:30, Kai không đạp xe đến trường. Anh ấy đã ở trên xe buýt.

3. Trong bức ảnh cũ đó, Lola và Sophie đang ngồi trên ghế sofa.

4. Tôi không học trong lớp sáng nay vì tôi cảm thấy ốm.

5. Chúng tôi đang leo núi trong bức ảnh đó.

6. Trong bức ảnh này, bạn không nhìn vào máy ảnh.

3 (trang 27 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Look at Holly’s diary. Then complete the text using the past continuous (Nhìn vào nhật ký của Holly. Sau đó, hoàn thành văn bản bằng cách sử dụng quá khứ tiếp diễn)

SBT Tiếng Anh 7 trang 27 Unit 4 Language Focus | Friends plus 7 Chân trời sáng tạo

I had a very busy day on Saturday ...

At 9:30 I was doing my maths homework - it was quite difficult!

Then at 11:00, I (1) basketball at the sports centre with my team - it was an exciting match and we won in the end.

At 12:30, I (2) my mum. She (3) a cake for Lottie and Bella - they're my twin sisters and it was their eighth birthday.

At 3:00 Lottie and Bella (4) their birthday party. It was very noisy! I was happy when it finished.

At 6:00, I (5) into town with my aunt. At 7:30 we (6) that new film at the cinema, It was good to sit down because I was really tired!

Quảng cáo

Đáp án:

1. was playing

2. was helping

3. was baking

4. were having

5. was walking

6. were watching

Hướng dẫn dịch:

Tôi đã có một ngày rất bận rộn vào thứ Bảy ...

Lúc 9:30, tôi đang làm bài tập toán của mình - nó khá khó!

Sau đó vào lúc 11 giờ, tôi đang chơi bóng rổ ở trung tâm thể thao với đội của mình - đó là một trận đấu thú vị và cuối cùng chúng tôi đã giành chiến thắng.

Lúc 12:30, tôi đang giúp mẹ. Cô ấy đang nướng bánh cho Lottie và Bella - họ là chị em sinh đôi của tôi và đó là sinh nhật lần thứ tám của họ.

Lúc 3:00, Lottie và Bella đang tổ chức tiệc sinh nhật của họ. Nó rất ồn ào! Tôi rất vui khi nó hoàn thành.

Lúc 6 giờ, tôi đang đi bộ vào thị trấn với dì của tôi. Lúc 7:30 chúng tôi đang xem bộ phim mới đó ở rạp chiếu phim, Thật tuyệt khi ngồi xuống vì tôi thực sự rất mệt!

4 (trang 27 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): What were you doing at these different times? Write sentences using the affirmative and negative past continuous. (Bạn đã làm gì vào những thời điểm này? Viết câu sử dụng thì quá khứ tiếp diễn khẳng định và phủ định.)

1. At 6:30 on Tuesday morning, …

2. On Friday afternoon at 3:00, …

3. At 6:30 on Saturday evening, ….

4. On Sunday morning at 10:30, …

5. At 5:00 on my birthday, …

6. At 10:00 on the first morning of the school holidays, …

Quảng cáo

(Học sinh tự thực hành)

Hướng dẫn dịch:

1. Vào lúc 6:30 sáng Thứ Ba,…

2. Vào chiều thứ sáu lúc 3:00,…

3. Vào lúc 6h30 tối thứ 7,….

4. Vào sáng Chủ nhật lúc 10:30,…

5. Vào lúc 5:00 vào ngày sinh nhật của tôi,…

6. Vào lúc 10:00 sáng đầu tiên của kỳ nghỉ học,…

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 7 được biên soạn bám sát Sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên