Giải SBT Tin học 10 trang 36 Kết nối tri thức

Với Giải SBT Tin học 10 trang 36 trong Bài 17: Biến và lệnh gán Sách bài tập Tin 10 Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi & làm bài tập Tin học 10 trang 36.

Giải SBT Tin học 10 trang 36 Kết nối tri thức

Câu 17.1 trang 36 SBT Tin học 10: Các tên biến nào dưới đây là hợp lệ trong Python?

A. L234                  B. L234T                C. 1xY                    D. XY1

E. xy-a                    F. Ha Noi                G. Ha 1x2Noi

Quảng cáo

Lời giải:

Đáp án đúng là: A, B, D, F, G

Trường hợp C không hợp lệ vì tên biến không được bắt đầu bằng chữ số.

Trường hợp E không hợp lệ vì tên biến chứa kí tự đặc biệt "-" (dấu trừ).

Chú ý: Quy tắc đặt tên biến:

- Chỉ gồm các chữ cái Tiếng Anh, các chữ số từ 0 đến 9 và kí tự gạch dưới “­_”.

- Không bắt đầu bằng chữ số.

- Phân biệt chữ in hoa và chữ thường.

Câu 17.2 trang 36 SBT Tin học 10: Em hãy cho biết kiểu dữ liệu và giá trị của biến c trong các câu lệnh sau:

Em hãy cho biết kiểu dữ liệu và giá trị của biến c trong các câu lệnh sau

Quảng cáo


Lời giải:

a) c = 1.5 (kiểu số thực).

b) c = 1 (kiểu số nguyên). 

c) c = 10 (kiểu số thực).

d) c = 2 (kiểu số thực).

Câu 17.3 trang 36 SBT Tin học 10: Sau các lệnh dưới đây, các biến a, b nhận giá trị bao nhiêu?

>>> a, b = 2, 3

>>> a, b = a + b, a - b

Quảng cáo

Lời giải:

a = 2 + 3 = 5, b = 2 – 3 = -1

Câu 17.4 trang 36 SBT Tin học 10: Sau các lệnh dưới đây các biến a, b có giá trị như thế nào?

>>> a, b = 2, "OK"

>>> a, b = 3*a, a*b

Quảng cáo

Lời giải:

Giá trị của a, b tương ứng là 6 và OKOK.

- Các phép toán trên dữ liệu kiểu số: +, - , * , / , // , % , **

- Các phép toán trên dữ liệu kiểu xâu: + (nối xâu) và * (lặp).

Câu 17.5 trang 36 SBT Tin học 10: Sau các lệnh dưới đây các biến a, b có giá trị như thế nào?

>>> a, b = 2, "OK"

>>> a = 2*a

>>> b = a*b

Lời giải:

Giá trị của a, b tương ứng là 4 và OKOKOKOK.

- Các phép toán trên dữ liệu kiểu số: +, - , * , / , // , % , **

- Các phép toán trên dữ liệu kiểu xâu: + (nối xâu) và * (lặp).

Câu 17.6 trang 36 SBT Tin học 10: Em hãy viết các lệnh gán cho x, y giá trị tương ứng là 2 và 3.1 sau đó tính giá trị của biểu thức:

[(x2 + y2 – xy)(x2 + y2 – 2y)]0.5

Lời giải:

Nếu thực hiện trong cửa sổ lệnh của Python thì các câu lệnh có thể viết như sau:

>>> x, y = 2, 3.1

>>> z = x*x + y*y

>>> c = ((z - x*y)*(z - 2*y))**0.5

Em hãy viết các lệnh gán cho x, y giá trị tương ứng là 2 và 3.1

Lời giải sách bài tập Tin 10 Bài 17: Biến và lệnh gán Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm lời giải sách bài tập Tin học lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên