Giải SBT Tin học 10 trang 37 Kết nối tri thức

Với Giải SBT Tin học 10 trang 37 trong Bài 17: Biến và lệnh gán Sách bài tập Tin 10 Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi & làm bài tập Tin học 10 trang 37.

Giải SBT Tin học 10 trang 37 Kết nối tri thức

Câu 17.7 trang 37 SBT Tin học 10: Em hãy viết các câu lệnh tương ứng trong Python để tính số tiền (sotien) cần thanh toán khi mua một số thiệp mừng năm mới (kí hiệu là soluong) với đơn giá 1 thiệp là dongia đồng.

Quảng cáo

Lời giải:

sotien = dongia*soluong

Câu 17.8 trang 37 SBT Tin học 10: Giả sử trong Câu 17.7 đơn giá 1 thiệp mừng năm mới là 8500 đồng, soluong thiệp bạn Lan mua là 15 thiệp. Hãy viết các câu lệnh tương ứng trong Python để tính và in ra màn hình số tiền bạn Lan cần thanh toán.

Quảng cáo


Lời giải:

- Các câu lệnh đó có thể là:

dongia = 8500

soluong = 15

sotien = dongia* soluong

print("Số tiền cần thanh toán: ", sotien, "đồng")

Giả sử trong Câu 17.7 đơn giá 1 thiệp mừng năm mới là 8500 đồng

- Nếu không sử dụng biến sotien để biểu diễn số tiền cần thanh toán thì các câu lệnh giải bài toán trên có thể viết như sau:

dongia = 8500

soluong = 15

print("Số tiền cần thanh toán: ", dongia*soluong, "đồng")

Giả sử trong Câu 17.7 đơn giá 1 thiệp mừng năm mới là 8500 đồng

Câu 17.9 trang 37 SBT Tin học 10: Hai bạn Bắc và Nam được yêu cầu viết công thức tính diện tích hình thang trong Python theo mấy câu thơ sau: "Muốn tìm diện tích hình thang/Đáy trên, đáy dưới ta mang cộng vào/Rồi đem nhân với chiều cao/Chia đôi lấy nửa thế nào cũng ra". Kết quả như sau:

Hai bạn Bắc và Nam được yêu cầu viết công thức tính diện tích hình thang trong Python

Cô giáo khen cả hai bạn làm đúng. Tuy nhiên, cô khuyến cáo nên viết như bạn Nam. Vì sao?

Quảng cáo

Lời giải:

Trong lập trình nói chung, người ta thường khuyến cáo đặt tên biến sát với ý nghĩa, tác dụng của nó để giúp việc đọc hiểu chương trình dễ dàng hơn (nếu dùng được tiếng Anh thì càng tốt, ví dụ đáy trên/đáy dưới có thể thay bằng top_base/bottom_base).

Câu 17.10 trang 37 SBT Tin học 10: Hãy xác định các lỗi có thể có trong đoạn chương trình sau:

Hãy xác định các lỗi có thể có trong đoạn chương trình sau

Quảng cáo

Lời giải:

Câu lệnh 2 sai vì giá trị biến bở về bên phải chưa xác định;

Câu lệnh thứ 5 sai vì vế bên phải biến c là dữ liệu kiểu xâu kí tự nên không thể tham gia trong phép toán số học với biến b là dữ liệu kiểu số thực.

Câu 17.11 trang 37 SBT Tin học 10: Trong bài tập lập trình yêu cầu đổi giá trị của hai biến x, y được cho trước hai bạn Bình và An đã làm như sau:

Trong bài tập lập trình yêu cầu đổi giá trị của hai biến x, y

Theo em, bạn nào làm đúng, bạn nào làm sai? Vì sao?

Lời giải:

Bình sai, An đúng.

- Sau câu lệnh thứ nhất, giá trị của biến x trong chương trình của Bình bằng giá trị của biến y và do vậy chương trình của Bình cho kết quả cả hai biến x, y cùng có giá trị bằng giá trị biến y được cho từ trước.

- Trong chương trình của An, sau câu lệnh thứ nhất giá trị của x được lưu lại bằng biến z, sau khi thực hiện câu lệnh thứ hai giá trị của biến y được gán cho biến x; câu lệnh thứ ba trong chương trình của An gán giá trị của biến z: (chính là giá trị của x đã được xác định từ trước).

Lưu ý, trong Python có thể sử dụng câu lệnh gán sau để đổi giá trị của hai biến x, y cho trước: x, y = y, x.

Câu 17.12 trang 37 SBT Tin học 10: Viết chương trình thực hiện việc đổi số giây ss cho trước (ví dụ ss = 684 500) sang số ngày, giờ, phút, giây, in kết quả ra màn hình.

Lời giải:

Dễ dàng thấy rằng 1 ngày = 86 400 giây; 1 giờ = 3 600 giây, 1 phút = 60 giây.

Do vậy, chương trình có thể viết như sau:

ss = 684500

songay = ss//86400

sogiay = ss%86400

sogio = sogiay//3600

sogiay = sogiay%3600

sophut = sogiay//60

sogiay = sogiay%60

print(ss, "giây =", songay, "ngày", sogio, "giờ" , sophut, "phút", sogiay, "giây")

Viết chương trình thực hiện việc đổi số giây ss cho trước

Lời giải sách bài tập Tin 10 Bài 17: Biến và lệnh gán Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm lời giải sách bài tập Tin học lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên