Giải SBT Tin học 7 trang 26 Cánh diều

Với Giải SBT Tin học 7 trang 26 trong Bài 8: Sử dụng các hàm có sẵn Sách bài tập Tin 7 Cánh diều hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SBT Tin 7 trang 26.

Giải SBT Tin học 7 trang 26 Cánh diều

Quảng cáo

Câu E42 trang 26 SBT Tin học 7: Em hãy điền tên hàm thích hợp vào chỗ chấm (…) trong câu:

1) Cho một khối ô số liệu, cần dùng hàm …. để tính tổng.

2) Cho một khối ô số liệu, cần dùng hàm …. để tìm số nhỏ nhất.

3) Cho một khối ô số liệu, cần dùng hàm …. để tìm số trung bình cộng.

4) Cho một khối ô số liệu, cần dùng hàm …. để tìm số lớn nhất.

5) Cho một khối ô số liệu, cần dùng hàm …. để đếm số lượng ô có dữ liệu.

Lời giải:

1) Cho một khối ô số liệu, cần dùng hàm SUM để tính tổng.

2) Cho một khối ô số liệu, cần dùng hàm MIN để tìm số nhỏ nhất.

Quảng cáo

3) Cho một khối ô số liệu, cần dùng hàm AVERAGE để tìm số trungn bình cộng.

4) Cho một khối ô số liệu, cần dùng hàm MAX để tìm số lớn nhất.

5) Cho một khối ô số liệu, cần dùng hàm COUNT để đếm số lượng ô có dữ liệu.

Câu E43 trang 26 SBT Tin học 7: Giả sử các ô, khối ô đều chứa số. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ chấm (…) trong các câu sau đây sao cho đúng.

1) Kết quả tính AVERAGE(A1:A4) là…

2) Kết quả tính MAX(A1,A3,A5,A7) là…

3) Kết quả tính SUM(A1:A4,B2) là…

Lời giải:

Quảng cáo

1) Kết quả tính AVERAGE(A1:A4) là trung bình cộng của bốn ô A1, A2, A3, A4.

2) Kết quả tính MAX(A1, A3, A5, A7) là số lớn nhất trong bốn số ở các ô A1, A3, A5, A7.

3) Kết quả tính SUM(A1:A4,B2) là tổng các số trong năm ô A1, A2, A3, A4, B2.

Câu E44 trang 26 SBT Tin học 7: Trong cửa sổ soạn thảo văn bản Word có một bảng gồm nhiều hàng, nhiều cột số liệu. Hãy thao tác khám phá theo hướng dẫn và trả lời các câu hỏi sau:

1) Nháy chuột chọn một ô cuối số liệu, nháy chuột chọn lệnh fx(Formula) trong dải lệnh Layout. Sau đó, mô tả lại những gì em thấy. Hãy đoán xem điều gì xảy ra khi nhấn Enter hoặc nháy chọn OK?

Quảng cáo

2) Nháy chuột chọn một ô cuối hàng số liệu, nháy chuột chọn fx trong dải lệnh Layout. Sau đó, mô tả lại những gì em thấy. Hãy đoán xem điều gì xảy ra khi nhấn Enter hoặc nháy chọn OK?

Lời giải:

1) Xuất hiện hộp thoại gợi ý tính tổng các ô bên trên cùng cột. Nhấn Enter hay chọn OK thì Word sẽ tự điền tổng, giống như dùng hàm Sum trong Excel.

2) Xuất hiện hộp thoại gợi ý tính tổng các ô bên trái cùng hàng nhấn enter hay chọn OK thì Word sẽ tự điền tổng giống như dùng hàm Sum trong Excel.

Câu E45* trang 26 SBT Tin học 7: Từ kết quả khám phá ở trên, hãy viết hướng dẫn sử dụng các hàm SUM, MAX, MIN, AVERAGE trong Word.

Lời giải:

Nháy chuột chọn một ô cuối cột số liệu/một ô cuối hàng số liệu; nháy chuột chọn fx trong dải lệnh Layout; khi xuất hiện hộp thoại gợi ý thì thay vì hàm SUM, nhập các tên hàm mong muốn như: MAX, MIN, AVERAGE, COUNT.

Câu E46 trang 26 SBT Tin học 7: Em đã biết sử dụng các hàm AVERAGE, MAX, MIN, COUNT trong Excel bằng nút lệnh thao tác nhanh cho các trường hợp khối ô là một đoạn liền trong cùng cột hay trong cùng hàng. Em hãy tìm hiểu và viết hướng dẫn cho trường hợp khối ô chứa nhiều cột, nhiều hàng.

Lời giải:

Ví dụ:

Muốn tính tổng các số trong hai dải ô A2:A7 và C2:C3 có thể dùng công thức =SUM(A2:A7,C2:C3). Nếu cần tính tổng các số của hai dải ô đó với một ô D10, có thể dùng công thức = SUM(A2:A7;C2:C3,10). Các dải ô có thể kéo thả chuột để chọn nhập vào công thức.

Xem thêm lời giải Sách bài tập Tin học 7 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải SBT Tin 7 được biên soạn bám sát Sách bài tập Tin học lớp 7 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên