Giải SBT Toán 10 trang 14 Tập 1 Kết nối tri thức

Với Giải SBT Toán 10 trang 14 Tập 1 trong Bài tập cuối chương 1 Sách bài tập Toán 10 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SBT Toán 10 trang 14.

Giải SBT Toán 10 trang 14 Tập 1 Kết nối tri thức

Bài 1.31 trang 14 SBT Toán 10 Tập 1: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Với mọi số thực x, nếu x < -2 thì x2 > 4.

B. Với mọi số thực x, nếu x2 < 4 thì x < -2.

C. Với mọi số thực x, nếu x < -2 thì x2 < 4.

D. Với mọi số thực x, nếu x2 > 4 thì x > -2.

Lời giải:

Đáp án đúng là: A

Ta có với mọi số thực x, nếu x < -2 thì x + 2 < 0 và x - 2 < -4 < 0.

Suy ra (x - 2)(x + 2) > 0 hay x2 - 4 > 0.

Do đó x2 > 4.

Bài 1.32 trang 14 SBT Toán 10 Tập 1:

Mệnh đề phủ định của mệnh đề “x2 + 3x + 1 > 0, với mọi x ℝ” là

A. Tồn tại x ℝ sao cho x2 + 3x + 1 > 0.

B. Tồn tại x ℝ sao cho x2 + 3x + 1 ≤ 0.

C. Tồn tại x ℝ sao cho x2 + 3x + 1 = 0.

D. Tồn tại x ℝ sao cho x2 + 3x + 1 < 0.

Quảng cáo

Lời giải:

Đáp án đúng là: B

Phủ định của “với mọi” là “tồn tại”; phủ định của “>” là “≤”.

B. Tự luận

Bài 1.33 trang 14 SBT Toán 10 Tập 1: Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Mọi số tự nhiên có tận cùng bằng 0 đều chia hết cho 10;

b) Bình phương của mọi số thực đều lớn hơn 0;

c) Tập rỗng là tập con của mọi tập hợp.

Quảng cáo


Lời giải:

a) Các số chia hết cho 10 thì có tận cùng bằng 0 nên mệnh đề “Mọi số tự nhiên có tận cùng bằng 0 đều chia hết cho 10” là mệnh đề đúng.

b) Ta có 02 = 0 nên mệnh đề “Bình phương của mọi số thực đều lớn hơn 0” là mệnh đề sai.

c) Theo quy ước ta có tập rỗng là tập con của mọi tập hợp nên mệnh đề “Tập rỗng là tập con của mọi tập hợp” là mệnh đề đúng.

Bài 1.34 trang 14 SBT Toán 10 Tập 1: Cho hai tập hợp sau:

A = {x ℕ | -4 ≤ x ≤ -1};

B = {x ℤ | -1 ≤ x ≤ 3}.

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Tập hợp A là tập rỗng;

b) Tập hợp B là tập con của ℝ.

Quảng cáo

Lời giải:

a) Số tự nhiên là các số nguyên lớn hơn hoặc bằng 0 nên không có số tự nhiên nào nhỏ hơn 0.

Do đó mệnh đề “Tập hợp A là tập rỗng” là mệnh đề đúng.

b) Tập hợp B là tập hợp gồm các số nguyên có giá trị lớn hơn hoặc bằng -1 và nhỏ hơn hoặc bằng 3 nên tập hợp B là tập con của ℤ.

Mà ℤ là tập con của ℝ nên mệnh đề “Tập hợp B là tập con của ℝ” là mệnh đề đúng.

Bài 1.35 trang 14 SBT Toán 10 Tập 1: Điền Đ vào ô trống nếu mệnh đề đúng, điền S vào ô trống nếu mệnh đề sai.

a) 3,274

b) ℕ

c) 2

d) 34

Quảng cáo

Lời giải:

a) 3,274 = 32741000 với 3274; 1000 ℤ và 1000 ≠ 0 nên 32741000 ℚ.

Do đó 3,274 Đ

b) Các số tự nhiên có thể được biểu diễn thành các số hữu tỉ nên ℕ Đ

c) 2 là một số vô tỷ.

Các số vô tỷ là các số thực nên 2 Đ

d) 34 không phải là một số nguyên nên 34 S

Bài 1.36 trang 14 SBT Toán 10 Tập 1: Hãy viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp.

A = {xℚ | (2x + 1)(x2 + x - 1)(2x2 - 3x + 1) = 0};

B = {x ℕ | x2 > 2 và x < 4}.

Lời giải:

Xét tập A = {x ℚ | (2x + 1)(x2 + x - 1)(2x2 - 3x + 1) = 0}

(2x + 1)(x2 + x - 1)(2x2 - 3x + 1) = 0

Trường hợp 1.

2x + 1 = 0

2x = -1

x = 12

Trường hợp 2.

x2 + x - 1 = 0

= 12 - 4.(-1) = 5 > 0.

Do đó phương trình có hai nghiệm phân biệt:

x1 = 152 (do 15 );

x2 = 1+52 (do 1+5 );

Trường hợp 3.

2x2 - 3x + 1 = 0

2x2 - 2x - x + 1 = 0

2x(x - 1) - (x - 1) = 0

(x - 1)(2x - 1) = 0

Hãy viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp

Vậy A = 12;12;1.

Xét tập B = {x ℕ | x2 > 2 và x < 4}

Vì x ℕ và x < 4 nên x {0; 1; 2; 3}.

Ta có 02 = 0 < 2; 12 = 1 < 2; 22 = 4 > 2; 32 = 9 > 2.

Do đó B = {2; 3}.

Lời giải Sách bài tập Toán 10 Bài tập cuối chương 1 Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm lời giải Sách bài tập Toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên