Sinh 12 Chân trời sáng tạo Bài 4: Hệ gene, đột biến gene và công nghệ gene

Với giải bài tập Sinh 12 Bài 4: Hệ gene, đột biến gene và công nghệ gene sách Chân trời sáng tạo hay nhất, ngắn gọn giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Sinh học 12 Bài 4.

Giải Sinh học 12 Chân trời sáng tạo Bài 4: Hệ gene, đột biến gene và công nghệ gene

Quảng cáo

Giải Sinh học 12 trang 22

I. Hẹ gene

Giải Sinh học 12 trang 23

Quảng cáo

II. Đột biến gene

Giải Sinh học 12 trang 25

Giải Sinh học 12 trang 26

Quảng cáo

III. Công nghệ gene

Giải Sinh học 12 trang 29

Quảng cáo

Giải Sinh học 12 trang 31

Xem thêm lời giải bài tập Sinh học lớp 12 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Giải bài tập lớp 12 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên