Soạn bài Lời văn, đoạn văn tự sự năm 2021 mới, ngắn nhất

Soạn bài Lời văn, đoạn văn tự sự ngắn nhất

A. Soạn bài Lời văn, đoạn văn tự sự (cực ngắn)

I. Lời văn, đoạn văn tự sự

Quảng cáo

1. Lời văn giới thiệu nhân vật (SGK Ngữ văn 6 T1/58)

- Các câu văn đã giới thiệu nhân vật một cách rõ nét: họ tên, lai lịch, quan hệ tính tình, tài năng, ý nghĩa của các nhân vật.

- Các câu văn thường dùng từ “là”, “có”, câu văn kể ngôi thứ ba. “Người ta gọi chàng là...”

2. Lời văn kể sự việc (SGK Ngữ văn 6 T1/59)

- Đoạn văn dùng động từ miêu tả hành động nhân vật đuổi theo, hô mưa, gọi gió, dâng nước.

- Các hành động được kể theo thứ tự trước sau, nối tiếp nhau

- Kết quả: lụt lớn, thành Phong Châu nổi lền bềnh trên một biển nước.

- Lời kể trùng điệp giúp hình dung sức mạnh tàn phá khủng khiếp của lũ lụt

3. Đoạn văn (SGK Ngữ văn 6 T1/59)

Quảng cáo

- Ý chính và câu chủ đề:

+ Đoạn 1: (câu 2): Hùng Vương muốn kén rể

+ Đoạn 2: (câu 6) Hai thần đến cầu hôn

+ Đoạn 3 (câu 1) Thủy Tinh đánh Sơn Tinh

=> Gọi là câu chủ đề vì câu đó diễn đạt một ý chính

- Sự dẫn dắt từ ý phụ đến ý chính trong từng đoạn

+ Đoạn 1: muốn kén rể thì phải nói vua có con gái đẹp, có lòng yêu thương và có ý kén rể giỏi.

+ Đoạn 2: trước hết phải giới thiệu từng người.

+ Đoạn 3: phải kể từ nguyên nhân đến diễn biến và kết quả.

- Đoạn văn Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt phun lửa giết chết giặc Ân.

Giặc đến, ngay lập tức Thánh Gióng vươn vai thành tráng sĩ, mặc giáp sắt, cầm roi sắt, lên ngựa sắt ra chiến trường. Chàng ra sức đánh đuổi giặc để giữ yên bình cho bờ cõi, gậy sắt gãy, chàng nhổ tre bên đường quật giặc. Chẳng mấy chốc, Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt phun lửa giết chết hết giặc Ân.

II. Luyện tập

Quảng cáo

Câu 1 (SGK Ngữ văn 6 T1 /60):

* Đoạn a) kể về việc Sọ Dừa làm thuê trong nhà Phú Ông.

- Câu chủ đề “Cậu chăn bò rất giỏi”.

- Thứ tự:

+ Câu 1: hành động bắt đầu.

+ Câu 2: nhận xét chung về hành động.

+ Câu 3,4: hành động cụ thể.

+ Câu 5: kết quả, ảnh hưởng của hành động.

* Đoạn b) kể về thái độ của các con gái Phú Ông với Sọ Dừa.

+ Câu chủ đề: câu 2.

+ Quan hệ giữa 2 câu: hành động nối tiếp và ngày càng cụ thể.

* Đoạn c) kể về tính nết cô Dần.

- Câu chủ đề: câu 2.

- Mạch lạc của đoạn:

+ Câu 1, 2 quan hệ nối tiếp.

+ Câu 3, 4 quan hệ đối xứng.

+ Câu 2 và câu 3, 4 quan hệ giải thích.

+ Câu 4, 5 quan hệ đối xứng.

Câu 2 (SGK Ngữ văn 6 T1 /60):

- Câu b đúng vì đúng mạch lạc

- Câu a sai vì sai mạch lạc (lộn xộn).

Câu 3 (SGK Ngữ văn 6 T1 /60):

+ Thánh Gióng là vị anh hùng chiến thắng giặc ngoại xâm đầu tiên của dân tộc ta.

+ Lạc Long Quân - vua Rồng, chồng bà Âu Cơ, từng diệt Ngư Tinh, Hồ Tinh giúp dân an cư lạc nghiệp.

+ Âu Cơ là một vị thần xinh đẹp dòng tiên

+ Tuệ Tĩnh là danh y hết lòng vì người bệnh

Câu 4 (SGK Ngữ văn 6 T1 /60):

- Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt xung trận

Giặc đến, ngay lập tức Thánh Gióng vươn vai thành tráng sĩ, mặc giáp sắt, cầm roi sắt, lên ngựa sắt ra chiến trường. Chàng ra sức đánh đuổi giặc để giữ yên bình cho bờ cõi. Ngựa phun lửa, tráng sĩ thúc ngựa phi thẳng đến nơi có giặc, đón đầu chúng đánh giết hết lớp này đến lớp khác, giặc chết như rạ.

- Khi roi sắt gãy, Thánh Gióng nhổ tre đằng ngà tiếp tục đánh giặc.

Đột nhiên, roi sắt gãy, Thánh Gióng không hề nao núng. Chàng nhổ bụi tre ven đường quật vào giặc. Dưới tay Gióng, cây cỏ quê hương cũng trở thành một vũ khí đánh giặc. Giặc tan vỡ, chạy toán, chàng tiếp tục đuổi theo đến tận núi Sóc rồi mới về trời.

Bài giảng: Lời văn, đoạn văn tự sự - Cô Nguyễn Ngọc Anh (Giáo viên VietJack)

Bản 2/ Soạn bài Lời văn, đoạn văn tự sự (siêu ngắn)

I.Lời văn, đoạn văn tự sự

1.Lời văn giới thiệu nhân vật.

- Các câu văn đã giới thiệu nhân vật một cách rõ nét: họ tên, lai lịch, quan hệ tính tình, tài năng, ý nghĩa của các nhân vật.

⇒ các câu văn giới thiệu rất chặt chẽ và hợp lý.

2. Lời văn kể sự việc.

- Đoạn văn trên dùng các từ để kể hành động của nhân vật: Đuổi, cướp, hô, gọi, dâng, đánh → sử dụng động từ.

- Các hành động được kể theo thứ tự: Nguyên nhân → diễn biến → kết quả.

- Cách kể trùng điệp tạo nên sự căng thẳng, kịch tính dồn dập trong câu chuyện.

3. Đoạn văn

- Ý chính của các đoạn văn:

Đoạn văn Ý chính của đoạn Câu văn thể hiện ý chính
1 Giới thiệu Mị Nương và việc kén rể của Vua Hùng. Hùng Vương thứ 18...tính nết hiền dịu
2 Giới thiệu hai chàng trai đến cầu hôn Một hôn...cầu hôn
3 Miêu tả trận đánh của Sơn Tinh, Thủy Tinh Thủy Tinh đến sau... đòi cướp Mị Nương.

Kết luận: Câu văn thể hiện ý chính được gọi là câu Chủ đề. Gọi là câu chủ đề vì nó diễn đạt ý chính của đoạn văn thành một câu hoàn chỉnh.

- Để dẫn dắt ý chính người kể đã từng bước kể các ý phụ phù hợp với ý chính theo trình tự trước sau. Các ý phụ bổ sung làm nổi bật cho ý chính.

- Đoạn văn Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt phun lửa giết chết giặc Ân.

Giặc đến, nước trong tình cảnh nguy nan. Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt phun lửa giết chết giặc Ân. Tráng sĩ mặc áo giáp, cầm roi, nhảy lên mình ngựa. Ngựa phun lửa, tráng sĩ thúc ngựa phi thẳng đến nơi có giặc, đón đầu chúng đánh giết hết lớp này đến lớp khác, giặc chết như rạ.

II. Luyện tập

Bài 1 (trang 60 Ngữ Văn 6 Tập 1):

Đoạn văn Nội dung chính Câu chủ đề Thứ tự triển khai của câu chủ đề.
a Sọ Dừa chăn bò giỏi Cậu chăn bò rất giỏi Cái gì xảy ra trước thì kể trước, cái gì xảy ra sau thì kể sau.
b TÌnh hình cô út và hai cô chị Hai cô chị... tử tế
c Tính tình cô hàng nước tên Dần Tính tình cô còn trẻ lắm Câu trước bao quát, câu sau giải thích, cụ thể hóa

Bài 2 (trang 60 Ngữ Văn 6 Tập 1):

- Câu b đúng. Vì kể hành động cảu người gác rừng theo thứ tự trước sau phù hợp với diễn biến của câu chuyện.

- Câu b sai. Vì kể hành động của người gác rừng lẫn lộn không phù hợp với hiện thực.

Bài 3 (trang 60 Ngữ Văn 6 Tập 1):

- Đời Hùng Vương thứ 6 có người trai làng tên là Gióng đã dẹp giặc Ân cứu nước nên được vua phong là Phù Đổng Thiên Vương.

- Lạc Long Quân là một vị thần thuộc nòi rồng sống ở miền đất Lạc Việt.

- Ngày xưa ở vùng núi cao phía Bắc có một vị thần thuộc dòng tiên vô cùng xinh đẹp tên là Âu Cơ.

- Tuệ Tĩnh là một thầy thuốc hết lòng vì người bệnh, cứu chữa người bệnh không phân biệt địa vị sang hèn.

Bài 4 (trang 60 Ngữ Văn 6 Tập 1):

- Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt phun lửa ra trận.

Giặc đến, nước trong tình cảnh nguy nan. Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt phun lửa giết chết giặc Ân. Tráng sĩ mặc áo giáp, cầm roi, nhảy lên mình ngựa. Ngựa phun lửa, tráng sĩ thúc ngựa phi thẳng đến nơi có giặc, đón đầu chúng đánh giết hết lớp này đến lớp khác, giặc chết như rạ.

- Thánh Gióng nhổ tre đằng ngà tiếp tục đánh giặc.

Đang đánh giặc, roi sắt bỗng gẫy. Tráng sĩ bèn nhổ những cụm tre cạnh đường quật vào giặc. Giặc tan vỡ. Đám tàn quân giẫm đạp lên nhau chạy trốn, tráng sĩ đuổi theo giặc đến tận Sóc Sơn.

Bản 3/ Soạn bài Lời văn, đoạn văn tự sự (ngắn nhất)

Soạn bài Lời văn, đoạn văn tự sự (ngắn nhất)

Xem thêm các bài Soạn văn lớp 6 cực ngắn, hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Ngữ văn lớp 6 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Top 3 Soạn văn lớp 6 ngắn nhất | Top 3 Soạn bài lớp 6 ngắn nhất được các Thầy/Cô biên soạn bám sát nội dung chương trình học Ngữ văn 6 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học