Top 3 Soạn bài: Chữa lỗi về quan hệ từ ngắn nhất

Soạn bài: Chữa lỗi về quan hệ từ

Bản 1/ Soạn bài: Chữa lỗi về quan hệ từ (cực ngắn)

A. Hệ thống kiến thức

Quảng cáo

Một số lỗi thường gặp trong việc sử dụng quan hệ từ

- Thiếu quan hệ từ

- Thừa quan hệ từ

- Sử dụng quan hệ từ không thích hợp về nghĩa

- Dùng quan hệ từ mà không có tác dụng liên kết

B. Hướng dẫn soạn bài

I. Các lỗi thường gặp về quan hệ từ

1. Thiếu quan hệ từ

- Thiếu quan hệ từ “mà”

Chữa lại: Đừng nên nhìn hình thức mà đánh giá kẻ khác.

- Thiếu quan hệ từ “với”

Chữa lạiCâu tục ngữ này chỉ đúng với xã hội xưa, còn ngày nay thì không đúng.

Quảng cáo

2. Dùng quan hệ từ không thích hợp về nghĩa

- Các quan hệ từ “và, để” không diễn đạt đúng quan hệ ý nghĩa giữa các bộ phận trong câu

- Chữa lại

   + Nhà em ở xa trường nhưng bao giờ em cũng đến trường đúng giờ

   + Chim sâu rất có ích cho nông dân vì nó diệt sâu bọ phá hoại mùa màng.

3. Thừa quan hệ từ

- Các câu thiếu chủ ngữ vì quan hệ từ đã biến chủ ngữ của câu thành trạng ngữ.

- Chữa lại:

   + Câu ca dao “Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra … cha mẹ đối với con cái.

   + Hình thức có thể làm gia tăng giá trị nội dung đồng thời hình thức có làm thấp giá trị nội dung

Quảng cáo

4. Dùng quan hệ từ mà không có tác dụng liên kết.

- Quan hệ từ “ không những” phải đi với quan hệ “mà còn” nên chữa như sau:

   Nam là một học sinh giỏi toàn diện. Không những giỏi môn Toán, môn Văn mà còn giỏi nhiều môn khác nữa.

- Quan hệ từ “với” thiết lập quan hệ giữa thích và không thích là không hợp lí bởi đây là quan hệ đối lập

   Nó thích tâm sự với mẹ nhưng không thích tâm sự với chị.

Luyện Tập

Câu 1 (trang 107 sgk Ngữ văn 7 Tập 1):

- Nó chăm chú nghe kể chuyện từ đầu đến cuối.

- Con xin báo một tin vui để cha mẹ mừng.

Câu 2 (trang 107 sgk Ngữ văn 7 Tập 1):

- Ngày nay, chúng ta cũng có quan niệm giống như cha ông ta ngày xưa , lấy đạo đức, tài năng làm trọng.

- Dù nước sơn có đẹp đến mấy mà chất gỗ không tốt thì đồ vật cũng không bền được.

- Không nên chỉ đánh giá con người qua hình thức bên ngoài mà nên đánh giá con người bằng những hành động, cử chỉ, cách đối xử của họ.

Câu 3 (trang 108 sgk Ngữ văn 7 Tập 1):

- Bản thân em còn rất nhiều thiếu sót, em hứa sẽ tích cực sửa chữa.

- Câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” cho em hiểu đạo lý người là giúp đỡ người khác.

- Bài thơ này đã nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi.

Quảng cáo

Câu 4 (trang 108 sgk Ngữ văn 7 Tập 1):

a. Đúng

b. Đúng

c. Sai

Sửa lại: Chúng ta phải sống thế nào để chan hòa với mọi người.

d. Đúng

e. Sai

Sửa lại: Phải luôn luôn chống tư tưởng chỉ bo bo bảo vệ quyền lợi của bản thân mình

f. Sai

Sửa lại: Sống trong xã hội phong kiến đương thời, nhân dân ta bị áp bức bóc lột vô cùng tàn bạo

g. Đúng.

h. Sai

Sửa lại: Trời mưa, con đường này sẽ rất trơn.

Câu 5 (trang 108 sgk Ngữ văn 7 Tập 1):

Trao đổi bài tập làm văn với một bạn cùng lớp

- Đọc kĩ bài của bạn, gạch dưới các quan hệ từ được dùng trong bài văn

- Chỉ rõ những lỗi sử dụng quan hệ từ của bạn

- Cùng trao đổi nguyên nhân sai và cách sửa

Bản 2/ Soạn bài: Chữa lỗi về quan hệ từ (siêu ngắn)

I.CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VỀ QUAN HỆ TỪ

1. Thiếu quan hệ từ

- Hai câu trên thiếu quan hệ từ có thể chữa lại như sau :

   + Đừng nên nhìn hình thức mà đánh giá kẻ khác

   + Câu tục ngữ này chỉ đúng với xã hội xưa, còn ngày nay thì không đúng

2. Dùng quan hệ từ không thích hộp về nghĩa

- Hai câu trên dùng sai quan hệ từ “và”, “để” có thể chữa lại như sau

   + Nhà em ở xa trường nhưng bao giờ em cũng đến trường đúng giờ

   + Chim sâu rất có ích cho nông dân vì nó diệt sâu phá hoại mùa màng

3. Thừa quan hệ từ

   + Qua câu ca dao “Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” cho ta thấy công lao to lớn của cha mẹ đối với con cái.

   + Về hình thức có thể làm tăng giá trị nội dung đồng thời hình thức có thể làm thấp giá trị nội dung

- Hai câu trên do dùng thừa quan hệ từ mà trở nên thiếu chủ ngữ, có thể chữa lại như sau

   + Câu ca dao “Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” cho ta thấy công lao to lớn của cha mẹ đối với con cái.

   + Hình thức có thể làm tăng giá trị nội dung đồng thời hình thức có thể làm thấp giá trị nội dung.

4. Dùng quan hệ từ mà không có tác dụng liên kết

   + Nam là một học sinh giỏi toàn diện. Không những giỏi về môn Toán, không những giỏi về môn Văn. Thầy giáo khen Nam rất nhiều.

   + Nó thích tâm sự với mẹ không thích với chị.

- Các câu in đậm dùng quan hệ từ mà không có tác dụng liên kết, có thể chữa lại như sau

   + Nam là một học sinh giỏi toàn diện. Không những giỏi về môn Toán mà còn giỏi về môn Văn. Thầy giáo khen Nam rất nhiều.

   + Nó thích tâm sự với mẹ nhưng không thích tâm sự với chị .

Luyện tập

Bài 1 (trang 107 Ngữ Văn 7 Tập 1): Thêm quan hệ từ

   + Nó chăm chú nghe kể chuyện đầu đến cuối.

   + Con xin báo một tin vui cha mẹ mừng.

- Hai câu trên chữa lại như sau:

   + Nó chăm chú nghe kể chuyện từ đầu đến cuối.

   + Con xin báo một tin vui cho cha mẹ mừng.

Bài 2 (trang 107 Ngữ Văn 7 Tập 1): Thay các quan hệ từ

   + Ngày nay, chúng ta cũng có quan niệm với ông cha ta ngày xưa, lấy đạo đức, tài năng làm trọng.

   + Tuy nước sơn có đẹp đến mấy mà chất gỗ không tốt thì đò vật cũng không bền được.

   + Không nên chỉ đánh giá con người bằng hình thức bên ngoài mà nên đánh giá con người bằng những hành động, cử chỉ, cách đối xử của họ.

- Các câu trên được chữa lại như sau :

   + Ngày nay, chúng ta cũng có quan niệm như ông cha ta ngày xưa, lấy đạo đức, tài năng làm trọng.

   + Dù nước sơn có đẹp đến mấy mà chất gỗ không tốt thì đò vật cũng không bền được

   + Không nên chỉ đánh giá con người qua hình thức bên ngoài mà nên đánh giá con người qua những hành động, cử chỉ, cách đối xử của họ.

Bài 3 (trang 108 Ngữ Văn 7 Tập 1): 3. Chữa lại câu văn cho hoàn chỉnh

- Các câu trên được chữa lại như sau:

   + Bản thân em còn nhiều thiếu sót, nên em hứa sẽ tích cực sửa chữa

   + Câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” cho em hiểu đạo lý làm người là phải giúp đỡ người khác.

   + Bài thơ này đã nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi.

Bài 4 (trang 108 Ngữ Văn 7 Tập 1): 4. Nhận xét cách dùng quan hệ từ

a, Đúng

b, Đúng

c, Sai

   Chữa lại : Chúng ta phải sống như thế nào cho chan hòa với mọi người.

d, Đúng

e, Sai

   Chữa lại : Phải luôn luôn chống tư tưởng chỉ bo bo bảo vệ quyền lợi bản thân mình.

g , Sai

   Chữa lại : Sống trong xã hội phong kiến đương thời, nhân dân ta bị áp bức bóc lột vô cùng tàn bạo.

h, đúng

i , sai

   Chữa lại : Nếu trời mưa, con đường này sẽ rất trơn.

Bản 3/ Soạn bài: Chữa lỗi về quan hệ từ (ngắn nhất)

Soạn bài: Chữa lỗi về quan hệ từ (ngắn nhất)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Ngữ văn lớp 7 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 7 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 7 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Top 3 Soạn văn lớp 7 ngắn nhất | Top 3 Soạn bài lớp 7 ngắn nhất được các Thầy/Cô biên soạn bám sát nội dung chương trình học Ngữ văn 7 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.