Top 3 Soạn bài: Hợp đồng ngắn nhất

Top 3 Soạn bài: Hợp đồng ngắn nhất

Bản 1/ Soạn bài: Hợp đồng (cực ngắn)

Kiến thức cần nhớ

Quảng cáo

- Hợp đồng là loại văn bản có tính chất pháp lí ghi lại nội dung thỏa thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện đúng thỏa thuận đã cam kết.

- Hợp đồng gồm có các mục sau:

+ Phần mở đầu: Quốc hiệu và tiêu ngữ, tên hợp đồng, thời gian, địa điểm, họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên kí kết hợp đồng.

+ Phần nội dung: Ghi lại nội dung của hợp đồng theo từng điều khoản đã được thống nhất.

+ Phần kết thúc: chức vụ, chữ kí, họ tên của đại diện các bên tham gia kí kết hợp đồng và xác nhận bằng dấu của cơ quan hai bên (nếu có).

-Lời văn của hợp đồng phải chính xác, chặt chẽ.

I.Đặc điểm của hợp đồng

Trả lời các câu hỏi

a,b:

Mục đích: ghi lại nội dung thỏa thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện đúng thỏa thuận đã cam kết.

Quảng cáo

c.

Hợp đồng gồm có các mục sau:

Hợp đồng gồm có các mục sau:

+ Phần nội dung: Ghi lại nội dung của hợp đồng theo từng điều khoản đã được thống nhất.

+ Phần kết thúc: chức vụ, chữ kí, họ tên của đại diện các bên tham gia kí kết hợp đồng và xác nhận bằng dấu của cơ quan hai bên (nếu có).

d. Một số hợp đồng như : Hợp đồng lao động, hợp đồng thuê nhà,...

II.Cách làm hợp đồng

Đọc Hợp đồng mua bán sách giáo khoa và trả lời câu hỏi.

Câu 1 (trang 138 sgk Ngữ văn 9 Tập 2):

Mở đầu hợp đồng gồm các mục:

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ.

+ Tên hợp đồng (đặt giữa trang).

+ Các căn cứ để kí hợp đồng.

Quảng cáo

Câu 2 (trang 138 sgk Ngữ văn 9 Tập 2):

Phần nội dung hợp đồng gồm những điều kiện quy định trách nhiệm hai bên, chất lượng, mẫu mã sản phẩm, hiệu lực của hợp đồng.

Câu 3 (trang 138 sgk Ngữ văn 9 Tập 2):

Phần kết thúc hợp đồng gồm có chữ kí của đại diện hai bên kí hợp đồng.

Câu 4 (trang 138 sgk Ngữ văn 9 Tập 2):

Lời văn ghi hợp đồng phải chính xác, chặt chẽ.

Luyện tập

Câu 1 (trang 139 sgk Ngữ văn 9 Tập 2):

Chọn tình huống b, c, e để viết hợp đồng

Câu 2 (trang 139 sgk Ngữ văn 9 Tập 2):

Quảng cáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm...

Tại địa điểm:............................

Bên chủ nhà

Ông (bà):...

Địa chỉ thường trú:.....................

Bên thuê nhà

Ông (bà): ..

Địa chỉ thường trú:.....................

Chứng minh nhân dân số:............. cấp ngày......... tại.........

Hai bên thỏa thuận lập hợp đềng cho thuê nhà với nội dung cụ thể sau đây:

Điều 1

Ông (bà)... cho ông (bà).... thuê một ngôi nhà ở số.... đường...

Thời gian cho thuê: 3 tháng (từ ngày..... tháng...... năm...... đến hết ngày.... tháng..... năm...... )

Giá thuê: 3.000.000đ (ba triệu đồng)/1 tháng.

Điều 2

Ông (bà)............... có trách nhiệm giữ gìn và bảo quản nhà ở, nếu tự ý đập phá, sửa chữa hoặc làm hư hỏng thì người thuê nhà phải bồi thường thiệt hại, nếu trả chậm thì phải chịu tiền thuê gấp đôi, bên chủ nhà muốn thay đổi hợp đồng phải báo trước 15 ngày.

Hợp đồng này làm thành hai bản, có giá trị như nhau, bên chủ sở hữu giữ một bản, bên thuê giữ một bản.

    Bên thuê nhà

    (Họ tên và chữ kí)

Bản 2/ Soạn bài: Hợp đồng (siêu ngắn)

I. Đặc điểm của hợp đồng

a, Mục đích của văn bản hợp đồng là ghi lại nội dung thoả thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện đúng thoả thuận đã cam kết.

b, Bố cục của hợp đồng thể hiện ở các mục chủ yếu sau:

- Phần mở đầu:

   + Quốc hiệu và tiêu ngữ

   + Tên hợp đồng

   + Thời gian, địa điểm

   + Họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên kí hợp đồng.

- Phần nội dung:

Ghi lại nội dung của hợp đồng theo từng điều khoản đã được thống nhất giữa các bên.

- Phần kết thúc: Ghi chức vụ, chữ kí, họ tên của đại diện các bên tham gia kí kết trong hợp đồng và xác nhận dâu của cơ quan (nếu có).

c, Lời văn của hợp đồng phải đảm bảo chặt chẽ, chính xác.

II. Luyện tập

Câu 1 (trang 139 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2): Các tình huống (a), (d) không phù hợp với hợp đồng.

Câu 2 (trang 139 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2): Hãy ghi lại phần mở đầu, các mục lớn trong phần nội dung, phần kết thúc và dự kiến các điều kiện cần cụ thể hoá trong bản hợp đồng thuê nhà.

- Phần mở đầu:

   + Tiêu ngữ

   + Tên hợp đồng (Hợp đồng thuê nhà)

   + Thời gian, địa điểm

   + Giới thiệu về đối tác của các bên kí hợp đồng: Bên A (bên cho thuê nhà) – Bên B (bên thuê nhà).

- Phần kết thúc: Chữ kí, họ tên của người đại diện bên A – Chữ kí, họ tên người đại diện bên B.

- Một số điều cần cụ thể hoá trong hợp đồng thuê nhà:

   + Trách nhiệm và quyền hạn của bên A.

   + Trách nhiệm và quyền hạn của bên B.

   + Thống kê hiện trạng tài sản

Bản 3/ Soạn bài: Hợp đồng (ngắn nhất)

Soạn bài: Hợp đồng (ngắn nhất)

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Top 3 Soạn văn lớp 9 ngắn nhất | Top 3 Soạn bài lớp 9 ngắn nhất được các Thầy/Cô biên soạn bám sát nội dung chương trình học Ngữ văn 9 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.