Top 3 Soạn bài: Kiểm tra phần tiếng việt lớp 9 học kì 2 ngắn nhất

Top 3 Soạn bài: Kiểm tra phần tiếng việt lớp 9 học kì 2 ngắn nhất

Bản 1/ Soạn bài: Kiểm tra phần tiếng việt lớp 9 học kì II (cực ngắn)

Câu 1 (trang 155 sgk Ngữ văn 9 Tập 2):

Quảng cáo

Khởi ngữ là “mắt tôi”.

Viết lại thành câu không có khởi ngữ: “Nhìn mắt tôi, các anh lái xe nhận xét:

“Cô có cái nhìn sao mà xa xăm!”.

Câu 2 (trang 155 sgk Ngữ văn 9 Tập 2):

Các thành phần biệt lập trong câu:

- (a): “Thật đấy” là thành phần tình thái.

- (b): “may” là thành phần tình thái.

Câu 3 (trang 156 sgk Ngữ văn 9 Tập 2):

- (a): Phép lặp (giống, ba, già, ba con); phép thế (vậy).

- (b): Phép nối (Thế là).

Câu 4 (trang 156 sgk Ngữ văn 9 Tập 2):

- Phép lặp: Hoạ sĩ – hoạ sĩ

- Phép thế: Sa Pa - đấy.

Quảng cáo

Câu 5 (trang 156 sgk Ngữ văn 9 Tập 2):

Chỉ ra sự liên kết về nội dung, về hình thức giữa các câu trong một đoạn văn ở một bài tập làm văn của em.

- Liên kết nội dung: liên kết chủ đề, liên kết lôgic.

- Liên kết hình thức: phép lặp từ ngữ, phép đồng nghĩa, trái nghĩa và liên tưởng, phép thế, phép nối.

Câu 6 (trang 156 sgk Ngữ văn 9 Tập 2):

a. Câu chứa hàm ý:

Nếu ngài mặc hầu quan trên thì vạt đằng trước phải mau ngắn đi dăm tấc, còn nếu ngài mặc để tiếp dân đen, thì vạt đằng sau phải may ngắn lại.

b. Nội dung hàm ý: Ngài phải cúi đầu (luồn cúi) trước quan trên, hách dịch trước dân đen.

c. Người nghe (viên quan) không hiểu được hàm ý sâu xa của câu nói. Nếu hiểu được ý chế giễu và phê phán của câu nói thì viên quan đã nổi giận

Bản 2/ Soạn bài: Kiểm tra phần tiếng việt lớp 9 học kì II (siêu ngắn)

Soạn bài: Kiểm tra phần tiếng việt lớp 9 học kì II

Câu 1 (trang 155 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2): Khởi ngữ là "mắt tôi"; có thể viết lại câu này thành: Nhìn mắt tôi, các anh lái xe bảo: "Cô có cái nhìn sao mà xa xăm!".

Quảng cáo

Câu 2 (trang 155 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2): Các thành phần biệt lập trong câu:

- (a): "Thật đấy" là thành phần tình thái, dùng để xác nhận điều được nói đến trong câu.

- (b): "may" là thành phần tình thái, dùng để bộc lộc thái độ đánh giá tốt với điều được nói đến trong câu.

Câu 3 (trang 156 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2):

- (a): Phép lặp (giống, ba, già, ba con); phép thế (vậy).

- (b): Phép nối (Thế là).

Câu 4 (trang 156 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2):

- Phép lặp: Hoạ sĩ – hoạ sĩ

- Phép thế: Sa Pa - đấy.

Câu 5 (trang 156 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2): Chỉ ra sự liên kết về nội dung, về hình thức giữa các câu trong một đoạn văn ở một bài tập làm văn của em.

- Các đoạn văn phải phục vụ chủ đề chung của văn bản, các câu phải phục vụ chủ đề của đoạn văn(liên kết chủ đề);

- Các đoạn văn và các câu phải được sắp xếp theo một trình tự hợp lí (liên kết lôgic)

- Lặp lại ở câu đứng sau từ ngữ đã có ở câu trước (phép lặp từ ngữ);

- Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ đồng nghĩa, trái nghĩa hoặc cùng trường liên tưởng với từ ngữ đã có ở câu trước (phép đồng nghĩa, trái nghĩa và liên tưởng);

- Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ có tác dụng thay thế từ ngữ đã có ở câu trước (phép thế);

- Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ biểu thị quan hệ với câu trước (phép nối)

Quảng cáo

Câu 6 (trang 156 Ngữ Văn lớp 9 Tập 2):

a. Câu chứa hàm ý:

Nếu ngài mặc hầu quan trên thì vạt đằng trước phải mau ngắn đi dăm tấc, còn nếu ngài mặc để tiếp dân đen, thì vạt đằng sau phải may ngắn lại.

b. Hàm ý của câu này là: Ngài phải cúi đâù (luồn cúi) trước quan trên, ngửng cao đầu (hách dịch) trước dân đen.

c. Người nghe (viên quan) không hiểu được hàm ý sâu xa của câu nói. Nếu hiểu được được ý chế giễu và phê phán của câu nói thì viên quan đã nổi giận.

Bản 3/ Soạn bài: Kiểm tra phần tiếng việt lớp 9 học kì II (ngắn nhất)

Soạn bài: Kiểm tra phần tiếng việt lớp 9 học kì II (ngắn nhất)

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Top 3 Soạn văn lớp 9 ngắn nhất | Top 3 Soạn bài lớp 9 ngắn nhất được các Thầy/Cô biên soạn bám sát nội dung chương trình học Ngữ văn 9 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.