Tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng hay, ngắn nhất (3 mẫu) - Cánh diều

Với tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng Ngữ văn lớp 7 Cánh diều hay, ngắn nhất giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm bài Ếch ngồi đáy giếng lớp 7.

Tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng - Cánh diều

Quảng cáo

Tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng - Mẫu 1

Trong một cái giếng, có một con ếch sống lâu ngày trong đó. Ở cái giếng đó chỉ có nhái, cua, ốc và chúng rất sợ tiếng kêu của ếch. Bởi thế mà Ếch nghĩ mình là chúa tể và coi cái thế giới bên ngoài bé như cái miệng giếng vậy, nó ra oai. Cho đến một năm trời mưa to, nước trong giếng dâng lên đưa ếch ra bên ngoài. Quen thói cũ khi còn sống trong giếng, ếch ta đi nghênh ngang đi lại giữa đường liền bị một con trâu đi ngang giẫm bẹp. Qua câu chuyện "Ếch ngồi đáy giếng" nhân dân ta gửi đến sự phê phán cho các kẻ thiếu hiểu biết hoặc hiểu biết hạn hẹp, coi trời bằng vung giống như ếch coi trời bằng cái miệng giếng.

Tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng - Mẫu 2

Có một con ếch sống lâu ngày trong một cái giếng, xung quanh chỉ có nhái, cua, ốc, chúng rất sợ tiếng kêu của ếch. Ếch tưởng mình oai như vị chúa tể và coi trời bé bằng cái vung. Năm trời mưa to khiến nước mưa ngập giếng và đưa ếch ra ngoài, quen thói cũ ếch đi lại nghênh ngang đã bị một con trâu đi ngang dẫm bẹp. Qua câu chuyện nhân dân ta nhằm phê phán những kẻ hiểu biết hạn hẹp mà lại huênh hoang gọi là “Ếch ngồi đáy giếng”.

Quảng cáo

Tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng - Mẫu 3

Một con ếch sống trong giếng đã lâu ngày. Nó cứ nghĩ mình là chúa tể, còn bầu trời chỉ là chiếc vung. Đến khi mưa to, nước dâng lên, ếch ra khỏi giếng, đi lại nghênh ngang, không để ý đến xung quanh, nên bị một con trâu đi qua dẫm bẹp.

Tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng hay, ngắn nhất (3 mẫu) | Ngữ văn lớp 7 Cánh diều

Tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng - Mẫu 4

Một con ếch sống lâu trong giếng nhỏ huênh hoang, tưởng rằng bầu trời chỉ bé bằng chiếc vung và mình oai như chúa tể. Ra ngoài, vẫn thói huênh hoang nên bị con trâu giẫm bẹp.

Tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng - Mẫu 5

Có một con ếch sống lâu ngày trong một cái giếng. Xung quanh nó chỉ có vài con vật nhỏ bé. Chúng rất sợ tiếng kêu của ếch. Vì vậy, ếch tưởng mình oai như vị chúa tể. Còn trời chỉ bé như chiếc vung. Một năm, trời làm mưa to khiến giếng ngập nước và đưa ếch ra ngoài. Quen thói cũ ếch đi lại nghênh ngang đã bị một con trâu đi ngang giẫm bẹp

Quảng cáo

Tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng - Mẫu 6

Một con ếch sống trong giếng đã lâu ngày. Nó cứ nghĩ mình là chúa tể, còn bầu trời chỉ là chiếc vung. Đến khi mưa to, nước dâng lên, ếch ra khỏi giếng. Nó quen thói cũ, đi lại nghênh ngang, không để ý đến xung quanh, nên bị một con trâu đi qua giẫm bẹp.

Tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng - Mẫu 7

Một con ếch sống lâu ngày trong một cái giếng. Xung quanh nó chỉ có vài con vật nhỏ. Ếch tưởng mình oai như vị chúa tể và coi trời bé bằng cái vung. Một năm, trời làm mưa to khiến nước mưa ngập giếng và đưa ếch ra ngoài. Quen thói cũ ếch đi lại nghênh ngang nên đã bị một con trâu đi ngang dẫm bẹp.

Tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng - Mẫu 8

Một con ếch sống lâu năm trong một cái giếng. Nó tự cho mình là chúa tể còn bầu trời chỉ nhỏ như chiếc vung. Một ngày nọ trời mưa lớn, nước tràn ra ngoài, ếch ta đi lại ngang ngược trên đường nên nó bị một con trâu giẫm bẹp.

Tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng - Mẫu 9

Một con ếch sống trong giếng. Nó thấy bầu trời nhỏ hẹp chỉ bé bằng một cái vung còn nó thì oai như một vị chúa tể. Một năm trời làm mưa to, đưa ếch ra khỏi giếng. Ếch quen thói cũ, đi lại nghênh ngang. Nó không để ý xung quanh nên bị một con trâu đi ngang qua giẫm bẹp.

Quảng cáo

Tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng - Mẫu 10

Trong một cái giếng, có một con ếch sống lâu ngày. Xung quanh ếch chỉ có vài con vật nhỏ bé. Tiếng kêu của nó làm các con vật khác hoảng sợ. Ếch tưởng bầu trời chỉ bé như một chiếc vung, còn nó oai như một vị chúa tể. Một năm, trời làm mưa to, nước trong giếng dâng lên đưa ếch ra bên ngoài. Quen thói cũ khi còn sống trong giếng, ếch ta đi nghênh ngang đi lại giữa đường liền bị một con trâu đi ngang giẫm bẹp.

Tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng - Mẫu 11

Một con ếch sống lâu ngày trong giếng. Nó cho rằng mình là chúa tể, còn bầu trời chỉ bé bằng một chiếc vung. Mãi đến năm trời mưa to như trút nước, đưa ếch ta ra ngoài giếng. Ếch ta quen thói cũ, đi lại nghênh ngang khắp nơi. Sau cùng thì nhận lại cái kết là có một con trâu đi ngang qua giẫm bẹp mà chết.

Tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng - Mẫu 12

Có một con ếch sống trong chiếc giếng nọ. Xung quanh nó chỉ có vài con vật nhỏ bé như ốc, cua, nhái. Tiếng kêu của nó làm các con vật khác hoảng sợ. Ếch cứ tưởng bầu trời chỉ bé như một chiếc vung. Và nó thì oai như một vị chúa tể. Một năm, trời làm mưa to, nước trong giếng dâng lên đưa ếch ra bên ngoài. Nó quen thói cũ khi còn sống trong giếng, đi nghênh ngang và cất tiếng kêu. Nó đưa cặp mắt lên nhìn bầu trời, không để ý nên bị một con trâu đi ngang giẫm bẹp.

Tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng - Mẫu 13

Có một con ếch sống lâu ngày trong một cái giếng, xung quanh nó chỉ toàn những con vật nhỏ bé. Ếch cứ tưởng bản thân nó to bằng trời. Một năm nọ, trời làm mưa to đưa ếch ra bên ngoài. Quen thói cũ, nó đi nghênh ngang khắp nơi. Nó đưa cặp mắt lên nhìn bầu trời, không thèm để ý đến xung quanh nên bị một con trâu đi ngang qua giẫm chết.

Tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng - Mẫu 14

Một con ếch sống lâu ngày trong một giếng nọ. Xung quanh nó chỉ có vài con nhái, cua, ốc bé nhỏ. Tiếng kêu ồm ộp làm các con vật kia rất hoảng sợ. Ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng chiếc vung và nó thì oai như một vị chúa tể. Một năm, trời mưa to làm nước trong giếng dềnh lên, đưa ếch ta ra ngoài. Quen thói cũ, ếch nghênh ngang đi lại và cất tiếng kêu. Nó nhâng nháo đưa cặp mắt nhìn lên bầu trời, không để ý xung quanh nên bị một con trâu giẫm bẹp.

Tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng - Mẫu 15

Truyện kể về một con ếch, khi ngồi ở đáy giếng, nó thấy bầu trời nhỏ hẹp chỉ bé bằng một cái vung và nó thì oai như một vị chúa tể. Một lần ra khỏi giếng, quen thói huênh hoang “chả thèm để ý đến xung quanh”, ếch bị một con trâu đi qua dẫm bẹp.

Tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng - Mẫu 16

Câu chuyện Ếch ngồi đáy giếng thông qua sự hiểu biết hạn hẹp của con ếch. Chỉ sống trong một cái giếng nhỏ, môi trường sống nhỏ hẹp, tù túng không giao lưu làm bạn khiến ếch ta tưởng mình là chúa tể muôn loài. Môi trường ếch sống xung quanh chỉ toàn những con vật nhỏ bé. Những con vật đó khi nghe thấy tiếng ếch kêu rất sợ, nên ếch được dịp tự cao. Trong một lần đi ra mặt đất, vì thói huênh hoang của mình ếch không để ý đã bị một con trâu giẫm bẹp. Câu truyện hướng tới người đọc một triết lý nhân sinh đó là không được huênh hoang mà phải luôn khiêm tốn, trau dồi học hỏi. Nếu quá huênh hoang con người ta chắc chắn sẽ bị người khác cười chê khi cố tỏ ra hiểu biết.

Tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng - Mẫu 17

Trong một cái giếng có một con ếch sống lâu ngày. Xung quanh ếch chỉ có vài con vật nhỏ bé. Tiếng kêu của nó nằm các con vật khác hoảng sợ. Ếch tưởng bầu trời chỉ bé như một chiếc vung và nó thì như một vị chúa tể. Một năm, trời mưa to ếch được đưa ra ngoài, quen thói cũ khi còn sống trong giếng Ếch đi huênh hoang và bị một con trâu đi qua dẫm bẹp. Câu chuyện với ẩn ý mỗi người cần trau dồi kiến thức, trau dồi kỹ năng sống, không được tự cao, tự đại để rồi nhận lấy những hậu quả nặng nề.

Tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng - Mẫu 18

Câu chuyện ếch ngồi đáy giếng kể về một con ếch sống lâu ngày trong một cái giếng. Xung quanh chỉ có nhái, cua, ốc,. Chúng rất sợ tiếng kêu của ếch. Ếch tưởng mình là một vị chúa tể và voi trời bé bằng cái vung. Khi trời mưa to khiến nước mưa ngập giếng và đưa ếch ra ngoài quen thói cũ ếch huênh hoang đi lại và đã bị một con trâu giẫm bẹp. Qua câu chuyện ông cha ta muốn nhắn nhủ con cháu đời sau hãy không ngừng cố gắng học hành, trau dồi kiến thức, mở rộng tầm nhìn. Khi có trình độ thì không được kiêu căng, huênh hoang.

Tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng - Mẫu 19

Tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng - Mẫu 20

Có một con ếch sống trong một chiếc giếng nọ, xung quanh nó chỉ có vài con vật nhỏ bé. Tiếng kêu của nó khiến các con vật khác hoảng sợ và nó tưởng mình là Chúa Tể Muôn Loài còn bầu trời chỉ bé như một chiếc vung. Một năm khi trời mưa to, nước trong tiếng dâng lên khiến ếch ta được ngoài. Theo thói huênh hoang cũ khi còn sống ở trong giếng, Ếch đã bị một con trâu giẫm bẹp. Qua câu chuyện ông cha ta muốn gửi gắm tới con cháu đời sau một bài học đó là phải luôn học hỏi, trau dồi kiến thức, không được kiêu căng cho mình là giỏi tất cả. Đồng thời mỗ người cần mở rộng tầm nhìn để thấy thế giới ngoài kia rộng lớn còn bản thân chỉ là một hạt cát nhỏ bé.

Tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng - Mẫu 21

Một con ếch sống lâu ngày trong một chiếc giếng nọ, xung quanh nó chỉ có một vài con nhái. Tiếng kêu ộp ộp của nó khiến các con vật hoảng sợ và nó nghĩ mình là chúa tể muôn loài và bầu trời kia chỉ bé bằng chiếc vung . Trong một lần được lên mặt đất với thói huênh hoang của mình nên bị một con trâu giẫm bẹp. Qua câu chuyện ông cha ta muốn gửi gắm thông điệp, môi trường sống và tầm nhìn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tầm hiểu biết của một người. Chính vì vậy chúng ta cần mở rộng tầm hiểu biết.

Để học tốt bài học Ếch ngồi đáy giếng lớp 7 hay khác:

Tác giả - tác phẩm: Ếch ngồi đáy giếng

I. Tìm hiểu tác phẩm Ếch ngồi đáy giếng

1. Thể loại: truyện ngụ ngôn

2. Tóm tắt: Một con ếch sống trong giếng lâu ngày. Nó cứ nghĩ mình là chúa tể, còn bầu trời chỉ là chiếc vung. Khi mưa to, nước dềnh đưa ếch ra ngoài. Quen thói huênh hoang, ếch bị một con trâu giẫm bẹp .

Ếch ngồi đáy giếng | Ngữ văn lớp 7 Cánh diều

3. Bố cục:

- Đoạn 1 (Từ đầu … đến "như một vị chúa tể"): Kể chuyện ếch khi ở trong giếng.

- Đoạn 2 (Phần còn lại): Kể truyện ếch khi ra khỏi giếng.

4. Giá trị nội dung:

Từ câu chuyện về cách nhìn thế giới bên ngoài chỉ qua miệng giếng nhỏ hẹp của chú ếch, truyện “Ếch ngồi đáy giếng” ngụ ý phê phán những kẻ hiểu biết cạn hẹp mà huênh hoang, khuyên nhủ người ta phải cố gắng mở rộng tầm hiểu biết của mình, không được chủ quan, kiêu ngạo.

5. Giá trị nghệ thuật:

- Xây dựng hình tượng quen thuộc, gần gũi.

- Mượn chuyện con vật để nói bóng gió, kín đáo chuyện con người.

- Cách nói ẩn dụ, bài học giáo huấn được nêu lên một cách tự nhiên.

- Tình huống bất ngờ, hài hước, kín đáo.

II. Tìm hiểu chi tiết tác phẩm Ếch ngồi đáy giếng

1. Ếch khi ở trong giếng

- Hoàn cảnh sống chật hẹp, hạn hẹp: trong một cái giếng, xung quang chỉ có vài con nhái, cua, ốc bé nhỏ

- Ếch tưởng trời chỉ bằng cái vung còn mình là một vị chúa tể

→ Thiếu hiểu biết, nhận thức hạn hẹp, nông cạn nhưng lại chủ quan, huênh hoang

2. Ếch khi ra khỏi giếng

- Môi trường sống thay đổi sau một trận mưa lớn: rộng lớn, nhiều thứ mới lạ

- Thái độ của ếch: nhâng nháo, không thèm đế ý đến xung quanh, nghênh ngang đi lại khắp nơi và cất tiếng kêu ồm ộp

- Kết quả: ếch bị một con trâu đi qua giẫm bẹp

→ Chủ quan, kiêu ngạo nên bị trả giá quá đắt

3. Bài học rút ra

- Môi trường nhỏ bé, hạn hẹp sẽ hạn chế tầm hiểu biết. Khi sống lâu ở môi trường ấy, không mở rộng thì hiểu biết trở nên nông cạn.

- Sự kiêu ngạo, chủ quan sẽ phải trả giá.

- Phải cố gắng mở rộng hiểu biết, tầm nhìn.

- Khi thay đổi môi trường sống cần thận trọng, khiêm tốn để thích nghi.

Xem thêm tóm tắt các tác phẩm Ngữ Văn lớp 7 Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài soạn văn lớp 7 hay nhất dựa trên đề bài và hình ảnh của sách giáo khoa Ngữ văn lớp 7 Tập 1, Tập 2 bộ sách Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm). Bản quyền soạn văn lớp 7 thuộc VietJack, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mà chưa được xin phép.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên