Top 20 tóm tắt Chân, tay, tai, mắt, miệng (hay, ngắn nhất) - Chân trời sáng tạo

Với tóm tắt Chân, tay, tai, mắt, miệng Ngữ văn lớp 7 hay, ngắn nhất sách Chân trời sáng tạo giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm bài Chân, tay, tai, mắt, miệng lớp 7.

Tóm tắt Chân, tay, tai, mắt, miệng - Ngữ văn lớp 7 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Tóm tắt Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 1

Chân, Tay, Tai, Mắt đều cho rằng mình phải làm việc vất vả còn lão Miệng chỉ việc ăn không ngồi rồi nên họ đã quyết định đến nhà lão Miệng và bảo lão tự lo lấy mà sống, còn họ thì không làm gì nữa. Nhưng chỉ sau mấy ngày, họ nhận ra tầm quan trọng của lão miệng và quyết định tiếp tục sống hòa thuận và thân mật, không ai tị ai cả.

Tóm tắt Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 2

Truyện kể về sự so bì giữa các bộ phận trong cơ thể con người. Mắt, Chân, Tay, Tai thấy mình quanh năm “làm việc mệt nhọc còn lão Miệng thì chẳng làm gì cả, chỉ ngồi ăn không”. Vì vậy, họ đồng lòng phản đối bằng cách bảo nhau không làm gì nữa để lão Miệng không có gì ăn. Nhưng Miệng không được ăn thì Mắt, Chân, Tay, Tai cũng mệt mỏi, rã rời. Cuối cùng họ cũng nhận ra công việc quan trọng của Miệng là nhai thức ăn để nuôi sống cơ thể. Thế là họ đến nhà Miệng, vực Miệng dậy, kiếm thức ăn để giúp Miệng dần tình lại. Từ đó, các bộ phận cơ thể người sống hòa thuận với nhau, mỗi người một việc, không ai tị ai cả.

Quảng cáo

Tóm tắt Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 3

Trước đó, Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng vốn sống hòa thuận với nhau vui vẻ, chan hòa. Bỗng một hôm cô Mắt nói với cậu Tai rằng chúng mình làm việc vất vả, còn lão Miệng chẳng làm gì mà ngày nào cũng được ăn ngon. Cậu Chân cũng nói với cậu Tai như thế. Rồi cả bốn người đều nói với cậu Miệng rằng từ nay không làm cho ăn nữa. Từ đó Miệng bị bỏ đói, Miệng đói thì cô Mắt bị mờ, cậu Tai nghễnh ngãng, cậu Chân và cậu Tay bải hoải, không nhấc lên được. Hiểu được vấn đề, cả bốn người dắt nhau đến xem lão Miệng ra sao, thì thấy lão ta cũng nhợt nhạt, mệt mỏi không buồn nhếch mép. Lúc ấy cậu tay lấy cái ăn cho lão Miệng ăn. Lão ăn xong một lúc thì cả bốn người khỏe lại, Mắt sáng ra, Tai tinh, Chân và Tay hăng hái muốn làm việc.

Top 20 tóm tắt Chân, tay, tai, mắt, miệng (hay, ngắn nhất) | Ngữ văn lớp 7 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Tóm tắt Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 4

Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng vốn sống hòa thuận với nhau vui vẻ, chan hòa. Bỗng một hôm, cả bốn người ghen tị đều nói với cậu Miệng rằng từ nay không làm cho ăn nữa. Từ đó miệng bị bỏ đói, Miệng đói thì cô mắt bị mờ, cậu Tai nghễnh ngãng, cậu Chân và cậu tay bải hoải, không nhấc lên được. Cả bốn người dắt nhau đến xem lão Miệng ra sao, thì thấy lão ta cũng nhợt nhạt, mệt mỏi không buồn nhếch mép. Lúc ấy cậu tay lấy cái ăn cho lão Miệng ăn. Lão ăn xong một lúc thì cả bốn người khỏe lại, Mắt sáng ra, Tai tinh, Chân và Tay hăng hái muốn làm việc.

Tóm tắt Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 5

Mắt, Chân, Tay, Tai thấy mình quanh năm làm việc mệt nhọc. Còn lão Miệng thì chẳng làm gì cả, chỉ ngồi ăn không. Vì vậy, họ cùng nhau đến nhà lão Miệng để thông báo rằng sẽ không làm việc nữa, lão hãy tự lo liệu lấy. Nhưng Miệng không được ăn thì Mắt, Chân, Tay, Tai cũng mệt mỏi, rã rời. Cuối cùng họ cũng nhận ra công việc quan trọng của Miệng là nhai thức ăn để nuôi sống cơ thể. Thế là họ đến nhà Miệng, vực Miệng dậy, kiếm thức ăn để giúp Miệng dần tình lại. Từ đó, các bộ phận cơ thể người sống hòa thuận với nhau, mỗi người một việc, không ai tị ai cả.

Quảng cáo

Tóm tắt Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 6

Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay và bác Tai vì ghen tị với lão Miệng chỉ ăn mà không làm gì cả. Họ cùng nhau đến nhà lão để thông báo từ nay sẽ không làm việc nữa, lão hãy tự lo liệu lấy. Nhiều ngày trôi qua, cả bọn đều thấy mệt mỏi rã rời. Không ai làm nổi việc gì nữa. Đến ngày thứ bảy thì không ai còn chịu nổi. Bác Tai là người nhận ra sai lầm đầu tiên, bèn nói rõ phải trái, rủ cả bọn đến xin lỗi lão Miệng và lại cho lão ăn như xưa. Ăn xong ai nấy đều khỏe trở lại. Chúng hiểu rằng lão Miệng tuy thế nhưng cũng có công việc của lão, một công việc rất quan trọng, liên quan đến tính mạng của cả bọn. Từ đó lão Miệng, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay và bác Tai lại sống hoà thuận, ai làm việc nấy, không ai còn ghen tị với ai nữa.

Tóm tắt Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 7

Từ rất lâu, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai và lão Miệng vẫn sống hòa thuận. Bỗng một hôm, cô Mắt đến than thở với cậu Chân, cậu Tay rằng họ phải làm việc quanh năm, còn lão Miệng chẳng làm gì cả. Họ quyết định không làm việc nữa, thử xem lão Miệng có sống được không. Thế rồi, họ đến rủ bác Tai rồi cả bọn kéo nhau đến nhà lão Miệng. Họ thông báo rằng từ nay sẽ không làm việc nữa, còn lão hãy tự lo liệu lấy. Nhiều ngày trôi qua, cả bọn đều cảm thấy mệt mỏi rã rời. Bác Tai nhận ra sai lầm, rồi họ kéo nhau đến nhà lão Miệng. Đến nơi, họ thấy lão Miệng cũng nhợt nhạt cả hai môi, hai hàm khô như rang, không buồn nhếch mép. Bác Tai, cô Mắt vực lão Miệng dậy. Còn cậu Chân, cậu Tay vội vã đi tìm thức ăn. Lão Miệng ăn xong, dần dần tỉnh lại. Bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay tự nhiên thấy đỡ mệt nhọc, rồi thấy trong mình khoan khoái như trước. Từ đó, lão Miệng, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay lại thân mật sống với nhau, mỗi người một việc, không ai tị ai cả.

Tóm tắt Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 8

Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng vốn sống hòa thuận với nhau vui vẻ, chan hòa. Bỗng một hôm cô Mắt đến than thở với cậu Chân, cậu Tay rằng họ phải làm việc quanh năm, còn lão Miệng chẳng làm gì cả, chỉ ngồi ăn không. Họ quyết định đến nhà lão Miệng để thông báo rằng sẽ không làm việc nữa. Đi ngang qua nhà bác Tai, họ rủ bác đi cùng. Bốn người hăm hở đến nhà lão Miệng. Đến nơi, họ không chào hỏi, nói thẳng với lão Miệng sẽ không làm việc nữa, để lão tự lo liệu. Nhiều ngày sau, cả bọn đều cảm thấy mệt mỏi rã rời. Bác Tai là người nhận ra sai lầm. Họ kéo đến nhà lão Miệng để nói chuyện. Từ đó lão Miệng, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay và bác Tai lại sống hoà thuận, ai làm việc nấy, không ai còn ghen tị với ai nữa.

Tóm tắt Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 9

Trước đó, Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng vốn sống hòa thuận với nhau vui vẻ, chan hòa. Một ngày, cô Mắt than thở rằng cả bọn phải làm việc vất vả, chỉ có lão Miệng là chẳng làm gì. Thế rồi, họ cùng nhau đến nhà lão để thông báo từ nay sẽ không làm việc nữa, lão hãy tự lo liệu lấy. Nhiều ngày trôi qua, cả bọn đều thấy mệt mỏi rã rời. Không ai làm nổi việc gì nữa. Đến ngày thứ bảy thì không ai còn chịu nổi. Họ đến nhà lão Miệng, thấy lão cũng nhợt nhạt cả hai môi, hai hàm khô như rang, không buồn nhếch mép. Bác Tai, cô Mắt vực lão Miệng dậy. Còn cậu Chân, cậu Tay vội vã đi tìm thức ăn. Lão Miệng ăn xong, dần dần tỉnh lại. Cả bọn không còn thấy mệt nhọc. Từ đó, họ sống hòa thuận với nhau, không ai tị ai.

Tóm tắt Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 10

Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai ghen tị với lão Miệng. Họ cho rằng mình làm việc mệt nhọc quanh năm chỉ riêng lão Miệng không làm gì cả chỉ ăn không ngồi rồi. Thế rồi họ đi đến quyết định không làm nữa mà để cho lão Miệng muốn ăn phải tự tìm kiếm. Thời gian trôi qua một ngày, hai ngày, ba ngày… ai cũng cảm thấy mệt rã rời không ai chịu đựng được nữa… Đến ngày thứ bảy bác Tai chính là người đã ra lỗi lầm của cả bọn và thế rồi cả bọn kéo nhau đến xin lỗi bác Miệng. Lão Miệng cũng chẳng thua kém khi nhợt nhạt, cả bọn xúm vào chăm sóc. Đến bây giờ cả bọn đã hiểu lão Miệng cũng có công việc quan trọng và đều có sự liên quan mật thiết đến mọi người. Từ đó cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai, lão Miệng mọi người lại chung sống hòa thuận và vui vẻ bên nhau.

Tóm tắt Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 11

Từ rất lâu, cô Mắt cậu Chân, cậu Tay, bác Tai và lão Miệng vẫn sống với nhau rất thân thiết. Nhưng vì Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay và bác Tai vì ghen tị với lão Miệng chỉ ăn mà không làm gì cả nên bàn nhau để mặc lão Miệng, không cho lão ăn gì nữa. Mặc cho lão Miệng rất lấy làm ngạc nhiên và sửng sốt, cả bọn vẫn kéo nhau ra về. Từ đó, cô Mắt cậu Chân, cậu Tay, bác Tai không lầm gì cả. Chỉ vài ngày sau, cả bọn đã thấy mệt mỏi rã rời, không ai làm được việc gì nữa. Đến ngày thứ bảy thì không ai còn chịu nổi. Bác Tai là người nhận ra sai lầm đầu tiên: lão Miệng không đi làm nhưng lão có công việc là nhai. Bác yêu cầu tất cả đến nói chuyện lại với lão Miệng. Sau khi lão Miệng ăn xong ai nấy đều khỏe trở lại. Từ đó lão Miệng, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay và bác Tai lại sống hoà thuận, ai làm việc nấy, không ai còn ghen tị với ai nữa.

Tóm tắt Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 12

Chân, Tay, Tai, Mắt đều cho rằng mình phải làm việc vất vả. Còn lão Miệng chỉ việc ăn không ngồi rồi. Họ đã quyết định đến nhà lão Miệng và bảo lão tự lo lấy mà sống, còn họ thì không làm gì nữa. Nhưng chỉ sau mấy ngày, họ nhận rằng lão Miệng cũng phải làm công việc là nhai. Họ quyết định tiếp tục sống hòa thuận và thân mật, không ai tị ai cả.

Tóm tắt Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 13

Đang sống rất hòa thuận với nhau, bỗng một hôm cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai chợt nhận ra rằng tất cả bọn họ phải quanh năm làm việc cật lực để cho lão Miệng chỉ việc ngồi ăn không. Họ rủ nhau kéo đến nhà lão Miệng để nói cho lão biết từ nay trở đi, họ không làm cho lão ăn nữa, lão phải tự lo lấy thân mình. Nói xong họ quyết định ra về mặc cho lão Miệng ngạc nhiên, sửng sốt như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau hôm đó, tất cả bọn họ “đình công”. Nhiều ngày sau, mặc dù chẳng phải lao động nhưng ai cũng thấy mệt mỏi rã rời. Và sau một tuần, tất cả hoàn toàn kiệt sức, không ai có thể chịu được nữa. Bác Tai là người nhận ra sai lầm của cả bọn. Nếu họ không cho lão Miệng ăn thì chính chúng ta cũng bị tê liệt cả. Công việc của lão vô cùng quan trọng, đó là nhai thức ăn để lấy sức cho mỗi người hoạt động. Lão Miệng ăn thì chúng ta mới khỏe khoắn được. Thế là họ kéo đến nhà lão Miệng. Lão Miệng lúc này cũng đang đói lả. Mọi người vội vã tìm thức ăn, chăm sóc lão. Miệng tỉnh táo và cả bọn cũng thấy khỏe dần lên. Từ đó Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng sống hòa thuận với nhau, không ai ghen tị với nhau như trước nữa.

Tóm tắt Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 14

Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai và lão Miệng từ xưa vẫn sống với nhau rất thân thiết. Bỗng một hôm, cô Mắt đến than thở với cậu Chân, cậu Tay rằng họ phải làm việc vất vả, còn lão Miệng chẳng phải làm gì, chỉ ngồi ăn không. Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay cùng kéo nhau đến nhà lão Miệng. Đi ngang qua nhà bác Tai, họ thấy bác ngồi im lặng như nghe ngóng điều gì. Họ đề nghị bác Tai đi cùng, thế rồi cả bọn kéo nhau đến nhà lão Miệng. Đến nơi, chẳng thèm chào hỏi, họ đã nói với lão Miệng rằng từ này sẽ không làm việc nữa, lão hãy tự lo liệu lấy. Mặc cho lão ngạc nhiên, họ kéo nhau ra về. Nhiều ngày trôi qua, cả bọn thấy mệt mỏi rã rời. Cậu Chân, cậu Tay không còn muốn cất mình lên để chạy nhảy, vui đùa như trước nữa; cô Mắt thì ngày cũng như đêm lúc nào cũng lờ đờ, thấy hai mi nặng trĩu như buồn ngủ mà ngủ không được. Bác Tai trước kia hay đi nghe hò nghe hát, nghe gì cũng rõ, nay bỗng thấy lúc nào cũng ù ù như xay lúa ở trong. Bác Tai là người nhận ra sai lầm, lão Miệng không đi làm, nhưng việc của lão là nhai. Lão có cái ăn thì họ mới được khỏe khoắn. Thế rồi, họ kéo nhau đến nhà để nói chuyện với lão Miệng. Đến nơi, họ thấy lão cũng nhợt nhạt cả hai môi, hai hàm khô như rang, không buồn nhếch mép. Bác Tai, cô Mắt vực lão Miệng dậy. Còn cậu Chân, cậu Tay vội vã đi tìm thức ăn. Lão Miệng ăn xong, tất cả đều thấy khỏe khoắn hơn. Từ đó, lão Miệng, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay lại sống hòa thuận, thân thiết.

Tóm tắt Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 15

Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng vốn chung sống hòa thuận, vui vẻ với nhau. Một ngày nọ, Chân, Tay, Tai, Mắt bỗng cảm thấy ghen tị với lão miệng vì mỗi người đều có việc làm, riêng lão Miệng chỉ biết ngồi ăn, không phải làm bất cứ việc gì. Họ bàn bạc với nhau rồi quyết định không làm gì nữa.

Ba ngày trôi qua, dù không phải làm việc nhưng Chân, Tay, Tai, Mắt và Miệng đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không còn chút sức lực nào. Đến ngày thứ bảy, bác Tai bỗng nhận ra sai lầm của họ, Chân, Tay, Tai, Mắt đã kéo đến nhà lão Miệng, lúc này cũng đang đói lả. Mọi người làm việc, tìm thức ăn, chăm sóc lão Miệng. Sau đó tất cả đều cảm thấy khỏe mạnh, sức lực quay trở lại, Chân, Tay, Tai, Mắt nhận ra rằng giữa bọn họ có mối quan hệ mật thiết với nhau, lão Miệng nhìn bề ngoài như không phải làm gì nhưng những hoạt động của lão Miệng lại liên quan đến tính mạng của mọi người. Từ đó lão Miệng, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay và bác Tai lại sống hoà thuận, ai làm việc nấy, không ai còn ghen tị với ai nữa.

Tóm tắt Chân, tay, tai, mắt, miệng - Mẫu 16

Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay và bác Tai vì ghen tị với lão Miệng chỉ ăn mà không làm gì cả nên bàn nhau để mặc lão Miệng, không cho lão ăn gì nữa. Mặc lão Miệng tha hồ ngạc nhiên, sửng sốt, sau khi thông báo cho lão Miêng biết, cả bọn kéo nhau ra về.

Một ngày, hai ngày, ba ngày... cả bọn đã thấy mệt mỏi rã rời. Không ai làm nổi việc gì nữa. Đến ngày thứ bảy thì không ai còn chịu nổi. Bác Tai là người nhận ra sai lầm đầu tiên, bèn nói rõ phải trái, rủ cả bọn đến xin lỗi lão Miệng và lại cho lão ăn như xưa. Ăn xong ai nấy đều khoẻ trở lại. Chúng hiểu rằng lão Miệng tuy thế nhưng cũng có công việc của lão, một công việc rất quan trọng, liên quan đến tính mạng của cả bọn.

Từ đó lão Miệng, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay và bác Tai lại sống hoà thuận, ai làm việc nấy, không ai còn ghen tị với ai nữa.

Để học tốt bài học Chân, tay, tai, mắt, miệng lớp 7 hay khác:

Tác giả - tác phẩm: Chân, tay, tai, mắt, miệng

I. Tác giả văn bản Chân, tay, tai, mắt, miệng

Dân gian

II. Tìm hiểu tác phẩm Chân, tay, tai, mắt, miệng

1. Thể loại:

Chân, tay, tai, mắt, miệng thuộc thể loại truyện ngụ ngôn

2. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác: 

 - Văn bản Chân, tay, tai, mắt, miệng được in trong Tuyển tập Văn học dân gian Việt Nam, tập III, Truyện cười – truyện trạng cười – truyện ngụ ngôn, năm 2007

3. Phương thức biểu đạt:

Văn bản Chân, tay, tai, mắt, miệng có phương thức biểu đạt là tự sự

4. Người kể chuyện: 

Văn bản Chân, tay, tai, mắt, miệng được kể theo ngôi thứ ba

5. Tóm tắt văn bản Chân, tay, tai, mắt, miệng: 

- Chân, Tay, Tai, Mắt đều cho rằng mình phải làm việc vất vả còn lão Miệng chỉ việc ăn không ngồi rồi nên họ đã quyết định đến nhà lão Miệng và bảo lão tự lo lấy mà sống, còn họ thì không làm gì nữa. Nhưng chỉ sau mấy ngày, họ nhận ra tầm quan trọng của lão miệng và quyết định tiếp tục sống hòa thuận và thân mật, không ai tị ai cả.

6. Bố cục bài Chân, tay, tai, mắt, miệng: 

Chân, tay, tai, mắt, miệng có bố cục gồm 3 phần:

- Phần 1: Từ đầu đến “cả bọn kéo nhau về”: Chân, Tay, Tai, Mắt so bì với lão Miệng

- Phần 2: Tiếp theo đến “ họp nhau lại để bàn” : Hậu quả của việc quyết định sai.

- Phần 3: Phần còn lại: Sửa chữa lại hậu quả.

7. Giá trị nội dung: 

- Từ câu chuyện của Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng, truyện nêu ra bài học: Trong một tập thể, mỗi thành viên không thể sống tách biệt mà phải nương tựa vào nhau, gắn bó với nhau để cùng tồn tại; do đó phải biết hợp tác với nhau và tôn trọng công sức của nhau.

8. Giá trị nghệ thuật: 

- Cách kể chuyện hấp dẫn, đầy ngụ ý.

- Mượn chuyện về các bộ phận cơ thể con người để đưa ra lời khuyên, bài học.

Xem thêm tóm tắt các tác phẩm Ngữ Văn lớp 7 sách Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn khác:

Săn SALE shopee tháng 6-6:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài soạn văn lớp 7 hay nhất dựa trên đề bài và hình ảnh của sách giáo khoa Ngữ văn lớp 7 Tập 1, Tập 2 bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục). Bản quyền soạn văn lớp 7 thuộc VietJack, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mà chưa được xin phép.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác