Top 15 tóm tắt Chúng ta có thể đọc nhanh hơn? (hay, ngắn nhất) - Chân trời sáng tạo

Với tóm tắt Chúng ta có thể đọc nhanh hơn? Ngữ văn lớp 7 hay, ngắn nhất sách Chân trời sáng tạo giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm bài Chúng ta có thể đọc nhanh hơn? lớp 7.

Tóm tắt Chúng ta có thể đọc nhanh hơn? - Ngữ văn lớp 7 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Tóm tắt Chúng ta có thể đọc nhanh hơn? - Mẫu 1

  Để thúc đẩy tốc độ đọc nhanh và nắm bắt thông tin hiệu quả hơn, văn bản đã hướng dẫn chúng ta 6 cách. Cách đầu tiên là sử dụng cây bút chì làm vật dẫn đường. Cách thứ hai là tìm kiếm những ý chính và các từ khóa. Cách ba là mở rộng tầm mắt để đọc được một cụm 5-7 chữ một lúc. Cách thứ tư là tập nghe nhạc nhịp độ nhanh trong lúc đọc khi bạn có một không gian riêng. Cách thứ năm là đọc phần tóm tắt cuối chương trước. Cuối cùng là liên tục thúc đẩy và thử thách khả năng của bạn.

Tóm tắt Chúng ta có thể đọc nhanh hơn? - Mẫu 2

  Văn bản đã hướng dẫn chúng ta 6 cách để thúc đẩy tốc độ đọc nhanh và nắm bắt thông tin hiệu quả hơn. Cách đầu tiên là sử dụng cây bút chì làm vật dẫn đường. Cách thứ hai là tìm kiếm những ý chính và các từ khóa. Cách ba là mở rộng tầm mắt để đọc được một cụm 5-7 chữ một lúc. Cách thứ tư là tập nghe nhạc nhịp độ nhanh trong lúc đọc khi bạn có một không gian riêng. Cách thứ năm là đọc phần tóm tắt cuối chương trước. Cuối cùng là liên tục thúc đẩy và thử thách khả năng của bạn.

Quảng cáo

Tóm tắt Chúng ta có thể đọc nhanh hơn? - Mẫu 3

  Văn bản: “Chúng ta có thể đọc nhanh hơn” cung cấp cho chúng ta tri thức để giúp chúng ta có thể đọc với tốc độ nhanh hơn. Cách đầu tiên là sử dụng cây bút chì làm vật dẫn đường. Cách thứ hai là tìm kiếm những ý chính và các từ khóa. Cách ba là mở rộng tầm mắt để đọc được một cụm 5-7 chữ một lúc. Cách thứ tư là tập nghe nhạc nhịp độ nhanh trong lúc đọc khi bạn có một không gian riêng. Cách thứ năm là đọc phần tóm tắt cuối chương trước. Cuối cùng là liên tục thúc đẩy và thử thách khả năng của bạn.

Top 15 tóm tắt Chúng ta có thể đọc nhanh hơn? (hay, ngắn nhất) | Ngữ văn lớp 7 Chân trời sáng tạo

Tóm tắt Chúng ta có thể đọc nhanh hơn? - Mẫu 4

  Bằng những lí lẽ, lập luận logic, văn bản “Chúng ta có thể đọc nhanh hơn” đã chỉ cho chúng ta cách giúp chúng ta có thể đọc với tốc độ nhanh hơn. Đó là: sử dụng cây bút chì làm vật dẫn đường, tìm kiếm những ý chính và các từ khóa, mở rộng tầm mắt, tập nghe nhạc nhịp độ nhanh trong lúc đọc, đọc phần tóm tắt cuối chương trước và liên tục thử thách khả năng của bạn.

Quảng cáo

Tóm tắt Chúng ta có thể đọc nhanh hơn? - Mẫu 5

Văn bản này là văn bản giới thiệu về một nguyên tắc hoạt động bao gồm có 6 chương chỉ ra các phương pháp để cải thiện việc đọc hiệu quả

Tóm tắt Chúng ta có thể đọc nhanh hơn? - Mẫu 6

Khi đọc sách, hãy dùng một cây bút chì làm vật dẫn mắt bạn qua từng câu văn. Cách này giúp bạn tập trung hơn vào việc đọc và điều khiển tốc độ độc của mắt bạn. Bạn cũng cần lướt qua những từ khóa không chính yếu và tìm kiếm những từ khóa quan trọng. Muốn đọc nhanh, bạn hãy cố gắng mở rộng tầm mắt đọc như “chụp” đồng thời cả một nhóm 5 - 7 chữ. Thường xuyên luyện tập sẽ giúp tốc độ nhanh hơn và nắm thông tin hiệu quả hơn. Ngoài ra, bạn cũng có thể nghe nhạc không lời có nhịp độ nhanh để rèn luyện cho não và mắt bạn đọc nhanh hơn. Một kĩ năng đọc sách khác là nên đọc phần tóm tắt cuối chương trước khi quay lại đọc từ đầu chương. Cuối cùng, bạn cần liên tục thúc đẩy và thử thách khả năng đọc của bản thân.

Quảng cáo

Tóm tắt Chúng ta có thể đọc nhanh hơn? - Mẫu 7

Chúng ta có thể đọc nhanh hơn nêu ra sáu kĩ năng đọc sách hiệu quả. Đầu tiên là sử dụng cây bút chì làm vật dẫn đường. Thứ hai là tìm kiếm những ý chính và các từ khóa. Thứ ba là mở rộng tầm mắt để đọc được một cụm 5 - 7 chữ một lúc. Thứ tư là tập nghe nhạc nhịp độ nhanh trong lúc đọc khi bạn có một không gian riêng. Thứ năm là đọc phần tóm tắt cuối chương trước. Cuối cùng là liên tục thúc đẩy và thử thách khả năng của bạn.

Tóm tắt Chúng ta có thể đọc nhanh hơn? - Mẫu 8

Để rèn luyện kĩ năng đọc, có sáu phương pháp. Đầu tiên, bạn hãy dùng một cây bút chì làm vật dẫn mắt bạn qua từng câu văn. Cách này giúp bạn tập trung hơn vào việc đọc và điều khiển tốc độ độc của mắt bạn. Tiếp đến, bạn cần lướt qua những từ khóa không chính yếu và tìm kiếm những từ khóa quan trọng. Thứ ba, nếu muốn đọc nhanh, bạn hãy cố gắng mở rộng tầm mắt đọc như “chụp” đồng thời cả một nhóm 5 - 7 chữ. Thường xuyên luyện tập sẽ giúp tốc độ nhanh hơn và nắm thông tin hiệu quả hơn. Thứ tư, bạn cũng có thể nghe nhạc không lời có nhịp độ nhanh để rèn luyện cho não và mắt bạn đọc nhanh hơn. Thứ năm, bạn nên đọc phần tóm tắt cuối chương trước khi quay lại đọc từ đầu chương. Và cuối cùng, bạn cần liên tục thúc đẩy và thử thách khả năng đọc của bản thân.

Tóm tắt Chúng ta có thể đọc nhanh hơn? - Mẫu 9

Chúng ta có thể đọc sách nhanh hơn. Hãy dùng một cây bút chì làm vật dẫn mắt bạn qua từng câu văn. Ngoài ra, bạn cần lướt qua những từ khóa không chính yếu và tìm kiếm những từ khóa quan trọng. Nếu muốn đọc nhanh hơn, hãy cố gắng mở rộng tầm mắt đọc như “chụp” đồng thời cả một nhóm 5 - 7 chữ. Bên cạnh đó, việc nghe nhạc không lời có nhịp độ nhanh để rèn luyện cho não và mắt bạn đọc nhanh hơn. Việc đọc phần tóm tắt cuối chương trước khi quay lại đọc từ đầu chương giúp bạn nắm được khái niệm chung và nội dung chính của chương. Và cuối cùng, hãy liên tục thúc đẩy và thử thách khả năng đọc của bản thân.

Tóm tắt Chúng ta có thể đọc nhanh hơn? - Mẫu 10

Những ý chính của văn bản Chúng ta có thể đọc nhanh hơn?:

- Sử dụng một cây bút chì làm vật dẫn đường

- Tìm kiếm những ý chính và các từ khóa

- Mở rộng tầm mắt để đọc được một cụm 5 - 7 chữ một lúc

- Tập nghe nhạc nhịp độ nhanh trong lúc đọc khi bạn có một không gian riêng

- Đọc phần tóm tắt cuối chương trước

- Liên tục thúc đẩy và thử thách khả năng của bạn

Để học tốt bài học Chúng ta có thể đọc nhanh hơn? lớp 7 hay khác:

Tác giả - tác phẩm: Chúng ta có thể đọc nhanh hơn?

I. Tác giả văn bản Chúng ta có thể đọc nhanh hơn?

Chúng ta có thể đọc nhanh hơn? | Ngữ văn lớp 7 Chân trời sáng tạo

- Adam Khoo sinh ngày 08/04/1974 

- Quốc tịch: Singapore

- Ông được đánh giá là một trong những nhà truyền động lực có sức ảnh hưởng lớn nhất châu Á: ông là một doanh nhân, diễn giả nổi tiếng.

- Ông là triệu phú trẻ nhất ở Singapore với khối tài sản ròng trị giá hơn 1.3 tỉ USD, và được xếp hạng trong số 25 người giàu nhất ở Singapore dưới 40 tuổi năm 2008.

- Tác phẩm chính: Tôi tài giỏi, bạn cũng thế; Làm chủ tư duy, thay đổi vận mệnh; Con cái chúng ta đều giỏi; Bí quyết thành công cho tuổi teen; …

II. Tìm hiểu tác phẩm Chúng ta có thể đọc nhanh hơn?

1. Thể loại: 

Chúng ta có thể đọc nhanh hơn thuộc thể loại văn bản thông tin

2. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác: 

- Văn bản “Chúng ta có thể đọc nhanh hơn”  được in trong sách “Tôi tài giỏi, bạn cũng thế!”, Người dịch Trần Đăng Khoa – Lương Xuân Vy, NXB Phụ nữ, TGM BOOKS, 2012 

3. Phương thức biểu đạt:

Văn bản Chúng ta có thể đọc nhanh hơn có phương thức biểu đạt là nghị luận, biểu cảm

4. Tóm tắt văn bản Chúng ta có thể đọc nhanh hơn: 

 Để thúc đẩy tốc độ đọc nhanh và nắm bắt thông tin hiệu quả hơn, văn bản đã hướng dẫn chúng ta 6 cách. Cách đầu tiên là sử dụng cây bút chì làm vật dẫn đường. Cách thứ hai là tìm kiếm những ý chính và các từ khóa. Cách ba là mở rộng tầm mắt để đọc được một cụm 5-7 chữ một lúc. Cách thứ tư là tập nghe nhạc nhịp độ nhanh trong lúc đọc khi bạn có một không gian riêng. Cách thứ năm là đọc phần tóm tắt cuối chương trước. Cuối cùng là liên tục thúc đẩy và thử thách khả năng của bạn.

5. Bố cục bài Chúng ta có thể đọc nhanh hơn: 

Chúng ta có thể đọc nhanh hơn có bố cục gồm 6 phần

- Phần 1: Từ đầu đến “tốc độ đọc nhanh hơn”: Hướng dẫn ta sử dụng một cây bút chì làm vật dẫn đường

- Phần 2: Tiếp đến “nắm bắt thông tin của bạn”: Tìm kiếm những ý chính và các từ khóa

- Phần 3: Tiếp đến “hiệu quả hơn”: Mở rộng tầm mắt để đọc được một cụm 5-7 chữ một lúc

- Phần 4: Tiếp đến “bằng mắt của bạn”: Tập nghe nhạc nhịp độ nhanh trong lúc đọc để bạn có một không gian riêng

- Phần 5: Tiếp đến “đọc hiệu quả hơn”: Đọc phần tóm tắt cuối chương trước

- Phần 6: Còn lại: Liên tục thúc đẩy và thử thách khả năng của bạn

6. Giá trị nội dung: 

- Văn bản: “Chúng ta có thể đọc nhanh hơn” cung cấp cho chúng ta tri thức để giúp chúng ta có thể đọc với tốc độ nhanh hơn.

7. Giá trị nghệ thuật:

-  Bố cục văn bản rõ ràng

- Các đề mục kết hợp hiệu quả phương tiện ngôn ngữ với phi ngôn ngữ

- Lí lẽ, lập luận logic, thuyết phục

Xem thêm tóm tắt các tác phẩm Ngữ Văn lớp 7 sách Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn khác:

Săn SALE shopee tháng 6-6:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài soạn văn lớp 7 hay nhất dựa trên đề bài và hình ảnh của sách giáo khoa Ngữ văn lớp 7 Tập 1, Tập 2 bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục). Bản quyền soạn văn lớp 7 thuộc VietJack, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mà chưa được xin phép.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác