Top 15 tóm tắt Những kinh nghiệm dân gian về lao động sản xuất (hay, ngắn nhất) - Chân trời sáng tạo

Với tóm tắt Những kinh nghiệm dân gian về lao động sản xuất Ngữ văn lớp 7 Chân trời sáng tạo hay, ngắn nhất giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm bài Những kinh nghiệm dân gian về lao động sản xuất lớp 7.

Tóm tắt Những kinh nghiệm dân gian về lao động sản xuất - Ngữ văn lớp 7 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Tóm tắt Những kinh nghiệm dân gian về lao động sản xuất - Mẫu 1

Văn bản: Những kinh nghiệm dân gian về lao động sản xuất là những câu tục ngữ được cha ông ta đúc kết, truyền cho con cháu sau này về lao động, sản xuất. Chúng ta cần ghi nhớ sự quan trọng của đất, của phân bón khi trồng lúa, thời tiết, nên gieo mạ, trồng khoai ở ruộng nào, … để lao động sản xuất thu được kết quả tốt.

Tóm tắt Những kinh nghiệm dân gian về lao động sản xuất - Mẫu 2

Văn bản: Những kinh nghiệm dân gian về lao động sản xuất là những câu tục ngữ được cha ông ta đúc kết, truyền cho con cháu sau này về lao động, sản xuất: tầm quan trọng của đất đai, tầm quan trọng của phân bón khi trồng lúa, khuyên ta làm việc gì cũng cần cẩn thận, kinh nghiệm trồng khoai, gieo mạ. Rồi tháng ba nắng hạn, nếu có mưa sẽ làm cho ruộng đồng được tươi tốt mùa màng bội thu, tháng 4 là thời kỳ thu hoạch nếu mưa nhiều quá sẽ làm cho cây cối ngập úng chết hết và đúc kết về sấm và mưa đầu mùa hè giúp lúa phát triển tốt. 

Quảng cáo

Tóm tắt Những kinh nghiệm dân gian về lao động sản xuất - Mẫu 3

Văn bản: Những kinh nghiệm dân gian về lao động sản xuất là những câu tục ngữ được cha ông ta đúc kết, truyền cho con cháu sau này về lao động, sản xuất. Câu số 1 nói về tầm quan trọng của đất đai. Câu số 2 khuyên chúng ta về: Trồng lúa thì không thể thiếu phân bón, phân bón góp một phần lớn giúp cho việc thu hoạch mùa màng bội thu. Câu số 3 khuyên ta làm thật cẩn thận, làm kỹ càng để công việc thu lại được tốt đẹp. Câu số 4 chỉ về kinh nghiệm trồng khoai, gieo mạ. Câu số 5 nói về tháng ba nắng hạn, nếu có mưa sẽ làm cho ruộng đồng được tươi tốt mùa màng bội thu. Còn tháng 4 là thời kỳ thu hoạch nếu mưa nhiều quá sẽ làm cho cây cối ngập úng chết hết. Câu số 6 đúc kết: Sấm và những trận mưa đầu mùa hè đem lại cho lúa chiêm nhiều đạm và nước, lúa sẽ tốt lên.

Top 15 tóm tắt Những kinh nghiệm dân gian về lao động sản xuất (hay, ngắn nhất) | Ngữ văn lớp 7 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Tóm tắt Những kinh nghiệm dân gian về lao động sản xuất - Mẫu 4

Câu số 1 nói về tầm quan trọng của đất đai. Câu số 2 khuyên chúng ta về: Trồng lúa thì không thể thiếu phân bón, phân bón góp một phần lớn giúp cho việc thu hoạch mùa màng bội thu. Câu số 3 khuyên ta làm thật cẩn thận, làm kỹ càng để công việc thu lại được tốt đẹp. Câu số 4 chỉ về kinh nghiệm trồng khoai, gieo mạ. Câu số 5 nói về tháng ba nắng hạn, nếu có mưa sẽ làm cho ruộng đồng được tươi tốt mùa màng bội thu. Còn tháng 4 là thời kỳ thu hoạch nếu mưa nhiều quá sẽ làm cho cây cối ngập úng chết hết. Câu số 6 đúc kết: Sấm và những trận mưa đầu mùa hè đem lại cho lúa chiêm nhiều đạm và nước, lúa sẽ tốt lên.

Tóm tắt Những kinh nghiệm dân gian về lao động sản xuất - Mẫu 5

Các câu tục ngữ là kinh nghiệm đúc kết từ dân gian về nghề trồng trọt của người nông dân. Văn bản: Những kinh nghiệm dân gian về lao động sản xuất là những câu tục ngữ được cha ông ta đúc kết, truyền cho con cháu sau này về lao động, sản xuất: tầm quan trọng của đất đai, tầm quan trọng của phân bón khi trồng lúa, khuyên ta làm việc gì cũng cần cẩn thận, kinh nghiệm trồng khoai, gieo mạ. Rồi tháng ba nắng hạn, nếu có mưa sẽ làm cho ruộng đồng được tươi tốt mùa màng bội thu, tháng 4 là thời kỳ thu hoạch nếu mưa nhiều quá sẽ làm cho cây cối ngập úng chết hết và đúc kết về sấm và mưa đầu mùa hè giúp lúa phát triển tốt. Chúng ta cần ghi nhớ sự quan trọng của đất, của phân bón khi trồng lúa, thời tiết, nên gieo mạ, trồng khoai ở ruộng nào, … để lao động sản xuất thu được kết quả tốt.

Quảng cáo

Tóm tắt Những kinh nghiệm dân gian về lao động sản xuất - Mẫu 6

Văn bản: Những kinh nghiệm dân gian về lao động sản xuất là những câu tục ngữ được cha ông ta đúc kết, truyền cho con cháu sau này về lao động, sản xuất: tầm quan trọng của đất đai, tầm quan trọng của phân bón khi trồng lúa, khuyên ta làm việc gì cũng cần cẩn thận, kinh nghiệm trồng khoai, gieo mạ. Ý nghĩa Câu số 1 nói về tầm quan trọng của đất đai. Ý nghĩa Câu số 2 khuyên chúng ta về: Trồng lúa thì không thể thiếu phân bón, phân bón góp một phần lớn giúp cho việc thu hoạch mùa màng bội thu. Ý nghĩa Câu số 3 khuyên ta làm thật cẩn thận, làm kỹ càng để công việc thu lại được tốt đẹp. Ý nghĩa Câu số 4 chỉ về kinh nghiệm trồng khoai, gieo mạ. Ý nghĩa Câu số 5 nói về tháng ba nắng hạn, nếu có mưa sẽ làm cho ruộng đồng được tươi tốt mùa màng bội thu. Còn tháng 4 là thời kỳ thu hoạch nếu mưa nhiều quá sẽ làm cho cây cối ngập úng chết hết. Câu số 6 đúc kết: Sấm và những trận mưa đầu mùa hè đem lại cho lúa chiêm nhiều đạm và nước, lúa sẽ tốt lên.

Tóm tắt Những kinh nghiệm dân gian về lao động sản xuất - Mẫu 7

Các câu tục ngữ là kinh nghiệm đúc kết từ dân gian về nghề trồng trọt của người nông dân

Để học tốt bài học Những kinh nghiệm dân gian về lao động sản xuất lớp 7 hay khác:

Tác giả - tác phẩm: Những kinh nghiệm dân gian về lao động sản xuất

I. Tác giả văn bản Những kinh nghiệm dân gian về lao động sản xuất

Dân gian

II. Tìm hiểu tác phẩm Những kinh nghiệm dân gian về lao động sản xuất

1. Thể loại: 

Những kinh nghiệm dân gian về lao động sản xuất thuộc thể loại tục ngữ

2. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác: 

- Văn bản Những kinh nghiệm dân gian về lao động sản xuất được in trong Kho tàng tục ngữ người Việt, Nguyễn Xuân Kính (CB), NXB Văn hóa thông tin, 2002, Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam, Vũ Ngọc Phan, NXB Văn học, 2016

Những kinh nghiệm dân gian về lao động sản xuất | Ngữ văn lớp 7 Chân trời sáng tạo

3. Phương thức biểu đạt: 

Những kinh nghiệm dân gian về lao động sản xuất có phương thức biểu đạt là biểu cảm

4. Tóm tắt văn bản Những kinh nghiệm dân gian về lao động sản xuất

Văn bản Những kinh nghiệm dân gian về lao động sản xuất là những câu tục ngữ được cha ông ta đúc kết, truyền cho con cháu sau này về lao động, sản xuất. Chúng ta cần ghi nhớ sự quan trọng của đất, của phân bón khi trồng lúa, thời tiết, nên gieo mạ, trồng khoai ở ruộng nào, … để lao động sản xuất thu được kết quả tốt.

5. Bố cục bài Những kinh nghiệm dân gian về lao động sản xuất

Những kinh nghiệm dân gian về lao động sản xuất có bố cục gồm 6 phần:

- Phần 1: Câu tục ngữ số 1

- Phần 2: Câu tục ngữ số 2

- Phần 3: Câu tục ngữ số 3

- Phần 4: Câu tục ngữ số 4

- Phần 5: Câu tục ngữ số 5

- Phần 6: Câu tục ngữ số 6

6. Giá trị nội dung: 

- Văn bản: Những kinh nghiệm dân gian về lao động sản xuất là những câu tục ngữ được cha ông ta đúc kết, truyền cho con cháu sau này về lao động, sản xuất

7. Giá trị nghệ thuật: 

- Tục ngữ ngắn gọn, có nhịp điệu, hình ảnh sinh động, dễ nhớ, dễ thuộc

Xem thêm tóm tắt các tác phẩm Ngữ Văn lớp 7 Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài soạn văn lớp 7 hay nhất dựa trên đề bài và hình ảnh của sách giáo khoa Ngữ văn lớp 7 Tập 1, Tập 2 bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục). Bản quyền soạn văn lớp 7 thuộc VietJack, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mà chưa được xin phép.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên