Unit 8C lớp 10 Make predictions - Cánh diều Explore New Worlds

Lời giải bài tập Unit 8C lớp 10 Make predictions trong Unit 8: Making plans Tiếng Anh 10 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 8C.

Tiếng Anh 10 Unit 8C Make predictions - Cánh diều Explore New Worlds

Quảng cáo

Language expansion:Types of energy

A (trang 92 sgk Tiếng Anh 10):Look at the photo and read about Japan. Then answer the questions.

1. What does the photo show?

2. What type of energy will Japan use more in the future?

Unit 8C lớp 10 Make predictions | Tiếng Anh 10 Cánh diều Explore New Worlds

The Future of Energy in Japan

These are solar panels on the top of a building in Tokyo. Japan will use more renewable energy in the future.

Hướng dẫn làm bài:

Quảng cáo


1. The photo shows solar panels

2.Japan will use more renewable energy in the future.

Hướng dẫn dịch:

1. Bức ảnh cho thấy các tấm pin mặt trời

2. Nhật Bản sẽ sử dụng nhiều năng lượng tái tạo hơn trong tương lai.

B (trang 92 sgk Tiếng Anh 10): Write each type of energy from the box under the matching photo. (Viết một loại năng lượng trong bảng vào dưới mỗi bức tranh.)

Coal
gas oil wave wind
wood

Unit 8C lớp 10 Make predictions | Tiếng Anh 10 Cánh diều Explore New Worlds

Đáp án:

1. wood (gỗ)

2. wind (năng lượng gió)

3. coal (than đá)

4. gas (năng lượng gas)

5. wave (năng lượng sóng biển)

5. Oil (dầu)

C (trang 92 sgk Tiếng Anh 10):Which types of energy in A and B are renewable and non-renewable? Write them in the table below. (Loại năng lượng ở A và B là loại năng lượng tái tạo được hay không tái tạo được. Viết vào bảng sau)

Renewable

Non-renewable

Solar energy

Wind

wave

Wood

Gas

Oil

coal

D (trang 92 sgk Tiếng Anh 10):What types of energy does your country use at the moment? (Loại năng lượng nào mà quốc gia bạn đang dùng?)

Đáp án:

Quảng cáo

My country is using solar energy, oil, coal, gas.

(Nước tớ đang dùng năng lượng mặt trời, dầu mỏ, than đá và ga)

Grammar

E (trang 93 sgk Tiếng Anh 10):Put the words in the correct order. (Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh.)

1. will / my country /use / wind power

2. cars/ use / won't/gas

3. speak / English / most people / will

4. live/people/won't/ on the Moon

Đáp án:

1. My country will use wind power

2. Cars won’t use gas

3. Most people will speak English

4. People won’t live on the Moon

Hướng dẫn dịch:

1. Đất nước tôi sẽ sử dụng năng lượng gió

2. Ô tô sẽ không sử dụng khí đốt

3. Hầu hết mọi người sẽ nói tiếng Anh

4. Mọi người sẽ không sống trên Mặt trăng

Conversation

F (trang 93 sgk Tiếng Anh 10):Listen to a conversation between two people from Japan and Scotland. (Nghe đoạn hội thoại giữa hai người từ Nhật Bản và Scotland.)

Rika: I don't think we will use as much non-renewable energy in the next five years, so we'll need lots of solar energy. What about in Scotland? Will you use new types of energy?

Alex: Yes, we will. But we probably won't use a lot of solar energy

Rika: Will you use wind power?

Alex: Yes, we will. And maybe we'll also use wave energy

Rika: What's wave energy?

Alex: It's energy from waves in the ocean.

Rika: Wow! That's great.

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

Rika: Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ sử dụng nhiều năng lượng không thể tái tạo trong 5 năm tới, vì vậy chúng ta sẽ cần rất nhiều năng lượng mặt trời. Còn ở Scotland thì sao? Bạn sẽ sử dụng các loại năng lượng mới?

Alex: Vâng, chúng tôi sẽ. Nhưng có lẽ chúng ta sẽ không sử dụng nhiều năng lượng mặt trời

Rika: Bạn sẽ sử dụng năng lượng gió?

Alex: Vâng, chúng tôi sẽ. Và có thể chúng ta cũng sẽ sử dụng năng lượng sóng

Rika: Năng lượng sóng là gì?

Alex: Đó là năng lượng từ những con sóng trong đại dương.

Rika: Chà! Thật tuyệt.

G (trang 93 sgk Tiếng Anh 10):In pairs, change the underlined words and make new conversations about your country. (Làm việc theo cặp, đổi các từ gạch chân và tạo một đoạn hội thoại mới về quốc gia của bạn.)

Hướng dẫn làm bài:

A: I don't think we will use as much non-renewable energy in the next five years, so we'll need lots of wind power. What about in Vietnam? Will you use new types of energy?

B: Yes, we will. But we probably won't use a lot of wind power?

A: Will you use wind solar energy?

B: Yes, we will. And maybe we'll also use wave energy

A: What's wave energy?

B: It's energy from waves in the ocean.

A: Wow! That's great

Hướng dẫn dịch:.

A: Tớ không nghĩ rằng chúng ta sẽ sử dụng nhiều năng lượng không tái tạo trong 5 năm tới, vì vậy chúng ta sẽ cần nhiều năng lượng gió. Còn ở Việt Nam thì sao? Bạn sẽ sử dụng các loại năng lượng mới?

B: Vâng, chúng tớ sẽ. Nhưng có lẽ chúng ta sẽ không sử dụng nhiều năng lượng gió?

A: Bạn sẽ sử dụng năng lượng mặt trời từ gió chứ?

B: Vâng, chúng tớ sẽ. Và có thể chúng ta cũng sẽ sử dụng năng lượng sóng

A: Năng lượng sóng là gì?

B: Đó là năng lượng từ sóng trong đại dương.

A: Chà! Thật tuyệt

Goal check

Make predictions

1 (trang 93 sgk Tiếng Anh 10):Read the questions and write two more in the table. Check your answers. (Đọc các câu hỏi và viết vào bảng. Đánh dấu Đáp án.)


Me

Partner

In the future, do you think....

Yes

Maybe

No

Yes

Maybe

No

1. most houses will have solar panel?


2. people will live under the sea?


3. there will be enough food for everybody?


4. summers will be hotter than now?


5. people will travel to Mars?


6. people will go by automatic cars?


7.there will be enough land for everyone?


2 (trang 93 sgk Tiếng Anh 10):Ask a partner the questions and check his or her answer. Then compare your answers. (Hỏi bạn cùng nhóm câu hhoir và kiểm tra Đáp áncủa anh ấy/ cô ấy. Sau đó so sánh Đáp án của bạn)


Me

Partner

In the future, do you think....

Yes

Maybe

No

Yes

Maybe

No

1. most houses will have solar panel?

2. people will live under the sea?

3. there will be enough food for everybody?

4. summers will be hotter than now?

5. people will travel to Mars?

6. people will go by automatic cars?

7.there will be enough land for everyone?

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Explore New Worlds sách Cánh diều hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên