Unit 3H lớp 10 Writing trang 43 - Tiếng Anh 10 Friends Global Chân trời sáng tạo

Lời giải bài tập Unit 3H lớp 10 Writing trang 43 trong Unit 3. On screen Tiếng Anh 10 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Friends Global Unit 3H.

Tiếng Anh 10 Unit 3H Writing trang 43 - Friends Global Chân trời sáng tạo

1 (trang 43 Tiếng Anh 10 Friends Global) Speaking. Look at the photo. Do you know this film. Can you name the actor? (Nói. Nhìn vào bức hình. Bạn có biết bộ phim này không. Bạn có thể kể tên diễn viên không?)

 

Unit 3H lớp 10 Writing trang 43 | Tiếng Anh 10 Friends Global Chân trời sáng tạo

Gợi ý:

Quảng cáo

Film (phim): Iron man

Character (nhân vật): Tony Stark

Actor (diễn viên): Robert Downey Jr

2 (trang 43 Tiếng Anh 10 Friends Global) Read the task below and the letter on the right. Find the parts of the letter that match elements 1-4 of the task. (Đọc bài bên dưới và lá thư ở bên phải. Tìm các phần của thư phù hợp với các câu 1-4 của bài)

Unit 3H lớp 10 Writing trang 43 | Tiếng Anh 10 Friends Global Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn dịch:

Bạn và một người bạn đi xem phim ở rạp chiếu phim gần đây.

Viết một lá thư cho một người bạn khác, trong đó bạn:

1. nói bạn đã xem bộ phim nào và bạn đã đi cùng ai.

2. đưa ra ý kiến ​​cá nhân của bạn về bộ phim.

3. đề cập đến những gì bạn đã làm sau bộ phim.

4. mời bạn bè của bạn thực hiện một hoạt động sớm với bạn.

Unit 3H lớp 10 Writing trang 43 | Tiếng Anh 10 Friends Global Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn dịch:

Jake thân mến,

Cảm ơn bức thư của bạn và xin lỗi vì đã không trả lời sớm hơn. Tôi đã đi xem một bộ phim tuyệt vời ở rạp chiếu phim cuối tuần trước - Người sắt 3.

Tôi đã đi cùng bạn tôi Paddy vì anh ấy yêu các bộ phim của Người sắt. Nó không phải là một bộ phim mới, nhưng chắc chắn rất đáng để xem lại. Các hiệu ứng đặc biệt thật tuyệt vời và cốt truyện thông minh với rất nhiều bất ngờ. Có vài câu thoại rất hài hước trong kịch bản nữa.

Sau khi xem phim, chúng tôi gặp vài người bạn khác tại một quán mì trong thị trấn. Rất vui, nhưng tôi không thích đồ ăn lắm. Nó rất cay!

Bạn có thích đi xem phim vào tuần tới không? Đang là mùa phim hành động, gồm tất cả các loạt phim về Người Dơi. Hãy cho tôi biết nhé và tôi sẽ đặt vé!

Dù sao thì, tôi phải đi bây giờ đây. Gọi cho tôi và cho tôi biết về chuyện xem phim nhé.

Ký tên,

Andy

Đáp án:

Quảng cáo


1 - I went to see a great film in 3D at the cinema last weekend – ‘Iron Man 3’. I went with my friend Paddy ...  

2 - The special effects are amazing and it also has a clever plot with lots of twists. There are some funny lines in the script too.  

3 - After the film, we met some other friends at a noodle bar in town.  

4 - Do you fancy going to the cinema next week?  

3 (trang 43 Tiếng Anh 10 Friends Global) Look at the part of the letter where Andy mentions his personal opinion and read the aspects of the film below. Which ones does he mention? (Hãy xem phần mà Andy đề cập đến quan điểm cá nhân của anh ấy và đọc các yếu tố của bộ phim bên dưới. Anh ấy đề cập đến những cái nào?)

acting (diễn xuất)

scenes (cảnh)

characters (nhân vật)

script (lời thoại)

ending (kết)

soundtrack (âm thanh)

plot (cốt truyện)

special effects (hiệu ứng đặc biệt)

Đáp án:

Quảng cáo

He mentions special effects, plot and script. (Anh ấy đề cập đến các hiệu ứng đặc biệt, cốt truyện và lời thoại)

4 (trang 43 Tiếng Anh 10 Friends Global) Read the Writing Strategy. Then answer the questions. (Đọc Chiến lược Viết. Sau đó trả lời các câu hỏi)

Hướng dẫn dịch:

Khi bạn viết thư cho bạn bè hoặc người thân:

• Bắt đầu bằng: Dear (Jake), (… thân mến)

• Bắt đầu phần chính của bức thư bằng một đoạn giới thiệu ngắn. Bạn có thể sử dụng các cụm từ như: How are you? Sorry I didn’t reply sooner, Thanks for your letter (Bạn khoẻ không? Xin lỗi, tôi đã không trả lời sớm hơn. Cảm ơn bức thư của bạn)

• Viết thành đoạn văn.

• Không sử dụng ngôn ngữ quá trang trọng trong thư của bạn.

• Sử dụng dạng rút gọn (it’s, there’s, etc.)

• Kết thúc phần chính của bức thư bằng một đoạn văn ngắn. Bạn có thể sử dụng các cụm từ như: That’s all for now I’s better go. Write again soon. (Thư đến đây là hết, tôi phải đi đây. Phản hồi cho tôi sớm nhé).

• Kết thúc bức thư bằng Love, Best wishes, và tên.

Unit 3H lớp 10 Writing trang 43 | Tiếng Anh 10 Friends Global Chân trời sáng tạo

Đáp án:

Quảng cáo

1. What phrase(s) does Andy include in his introduction?

→ Thanks for your letter / Sorry I didn’t reply sooner.

2. How many paragraphs does he write?

→ There are five paragraphs.

3. Does he use any very formal language?

→ No, he doesn’t

4. What contractions does he use?

→ didn’t, isn’t, they’re.

5. What phrase(s) does Andy include in the final paragraph?

→ I’d better go now.

Hướng dẫn dịch:

1. Andy dùng những cụm từ gì ở đoạn mở đầu?

→ Cảm ơn lá thư của bạn / Xin lỗi vì đã không trả lời bạn sớm hơn.

2. Anh ấy viết bao nhiêu đoạn văn?

→ Có 5 đoạn văn

3. Anh ấy có dùng ngôn ngữ trang trọng không?

→ Anh ấy không

4. Anh ấy có sử dụng viết tắt không?

→ đã không, không, họ

5. Andy dùng những cụm nào cho đoạn kết?

→ Tôi phải đi đây.

5 (trang 43 Tiếng Anh 10 Friends Global) Read the Learn this! box and complete it with the phrase Andy uses for making his invitation. (Đọc bảng Learn this và hoàn thành nó với các cụm từ mà Andy sử dụng trong bức thư mời của cậu ấy)

Unit 3H lớp 10 Writing trang 43 | Tiếng Anh 10 Friends Global Chân trời sáng tạo

Đáp án:

Lời mời:

Would you like + V? (Bạn có muốn …)

Why don’t you / we + V? (Sao chúng ta không …)

How about + Ving/N? (Tại sao chúng ta không?

Do you fancy + Ving? (Bạn có thích …)

6 (trang 43 Tiếng Anh 10 Friends Global)  You are going to do the tast in exercise 2. Plan your letter using the prompts below and your ideas. Write your letter using the plan. (Bạn sẽ theo yêu cầu ở bài tập 2. Lên kế hoạch cho bức thư của bạn bằng cách sử dụng các gợi ý bên dưới và ý tưởng của bạn. Viết thư)

Gợi ý:

1. Tittle of the film, who you went with: “The Avengers: End game”, with my friend.

2. Your opinion: convincing acting, moving ending, spectacular special effects.

3. Later activity: go to eat something.

4. A suggestion to do something: watch another film.

Hướng dẫn dịch:

1. Tên phim, bạn đi với ai: phim “Biệt đội siêu anh hùng: Hồi kết” với bạn tôi.

2. Ý kiến của bạn: diễn xuất thuyết phục, kết cảm động, hiệu ứng đẹp.

3. Hoạt động sau đó: đi ăn gì đó.

4. Gợi ý làm gì đó: xem một bộ phim khác.

Dear …,

Thanks for your letter and sorry I didn’t reply sooner.

I recently went to see a great film at the cinema called "The Avengers: End game".

I went with my friend because both of us loves “The Avengers” films.

It is a new film, and it is definitely worth seeing it. The special effects are spectacular and the acting is really convincing. I cried a lot becaused of the moving ending of the film.

After the film, we go to eat in a Japanese restaurant near the cinema. The food there was delicious!

Do you fancy going to the cinema next week with me? They’re having a season of horror films, including “Scream 5”. Let me know and I’ll book the tickets!

Anyway, I’d better go now. Ring me and let me know about the cinema.

Love,

sign

Hướng dẫn dịch:

… thân mến,

Cảm ơn bức thư của bạn, xin lỗi vì tôi không phản hồi sớm hơn.

Gần đây tôi đã đi xem một bộ phim tuyệt vời ở rạp chiếu phim có tên "The Avengers: Hồi kết".

Tôi đi cùng bạn mình vì cả hai chúng tôi đều yêu thích loạt phim “The Avengers”.

Đó là một bộ phim mới, và nó chắc chắn rất đáng xem. Hiệu ứng đặc biệt hoành tráng và diễn xuất thực sự thuyết phục. Tôi đã khóc rất nhiều vì cái kết xúc động của bộ phim.

Sau bộ phim, chúng tôi đi ăn ở một nhà hàng Nhật Bản gần rạp chiếu phim. Đồ ăn ở đó rất ngon!

Bạn có thích  đi xem phim vào tuần sau với tôi không? Đang là một mùa phim kinh dị, có cả “Scream 5”. Hãy cho tôi biết và tôi sẽ đặt vé!

Dù sao thì, tôi phải đi bây giờ. Gọi cho tôi và cho tôi biết về chuyện xem phim nhé.

Yêu quý,

ký tên

Unit 3H lớp 10 Writing trang 43 | Tiếng Anh 10 Friends Global Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn dịch:

Kiểm tra bài:

Bạn đã:

- đề cập và phát triển thêm các ý trên chưa?

- có làm theo các bước ở Chiến lược đọc không?

- kiểm tra chính tả và ngữ pháp.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Friends Global sách Chân trời sáng tạo hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Chân trời sáng tạo khác