Tiếng Anh 10 Unit 4 Vocabulary Builder trang 126 - Friends Global 10

Lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Unit 4 Vocabulary Builder trang 126 trong Unit 4: Our planet sách Friends Global 10 (bộ sách Chân trời sáng tạo) hay, chi tiết giúp học sinh lớp 10 dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 4.

Tiếng Anh 10 Unit 4 Vocabulary Builder trang 126 - Friends Global 10

4G In the street: Trong khu phố

1 (trang 126 Tiếng Anh 10 Friends Global) Are all of the things below in the picture? (Tất cả những thứ sau có trông bức tranh không?)

Tiếng Anh 10 Unit 4 Vocabulary Builder trang 126 | Friends Global 10

Hướng dẫn dịch:

billboard

biển quảng cáo

bus stop

trạm xe buýt

fire hydrant

vòi chữa cháy

parking meter

nơi đỗ xe

pedestrian crossing

vạch cho người đi bộ

phone box

bốt điện thoại

postbox

hòm thư

road sign

biển chỉ đường

roadworks

đoạn đường đang thi công

rubbish bin

thùng rác

shop window

tủ trưng bày hàng

street lamp

đèn đường

telegraph pole

cột điện báo

traffic lights

đèn giao thông

Đáp án:

Quảng cáo

- Things in the picture: billboard, bus stop, fire hydrant, pedestrian crossing, phone box, postbox, road sign, roadworks, rubbish bin, shop window, street lamp, telegraph pole, traffic lights 

2 (trang 126 Tiếng Anh 10 Friends Global) Speaking. In pairs, ask and answer about the picture in exercise 1. Use next to, behind, in front of and between. (Nói. Theo cặp, hỏi và trả lời về bức tranh trong bài tập 1. Sử dụng bên cạnh, phía sau, phía trước và giữa)

Gợi ý:

Quảng cáo


Where’s the fire hydrant?

- The fire hydrant’s next to the rubbish bin.

- The billboard is behind the fire hydrant.

- The bus stop is behind the roadworks.

- The pedestrian crossing is between the billboard and the shop window.

- The phone box is in front of the shop window.

- The postbox is next to the traffic lights.

- The road sign is next the the street lamp

- The roadwork is in front of the bus stop.

- The rubbish bin is next to the fire hydrant.

- The shop window is behind the phone box.

- The street lamp is next to the postbox.

- The telegraph pole is next to the phone box.

- The traffic lights  is next to the postbox.

Hướng dẫn dịch:

Trụ cứu hỏa ở đâu?

- Trụ cứu hỏa cạnh thùng rác.

- Bảng quảng cáo phía sau họng cứu hỏa.

- Trạm dừng xe buýt nằm sau công trình làm đường.

- Phần đường dành cho người đi bộ nằm giữa biển quảng cáo và cửa sổ cửa hàng.

- Hộp điện thoại để trước cửa sổ của tiệm.

- Hòm thư bên cạnh đèn giao thông.

- Biển báo bên cạnh cây đèn đường

- Đoạn đường trước bến xe.

- Thùng rác cạnh trụ cứu hỏa.

- Cửa sổ phía sau hộp điện thoại.

- Ngọn đèn đường bên cạnh hộp thư.

- Cột điện báo bên cạnh hộp điện thoại.

- Đèn giao thông bên cạnh hộp thư.

4A Climate change: Biến đổi khí hậu

3 (trang 126 Tiếng Anh 10 Friends Global) Complete the collocations with the verbs. (Hoàn thành các cụm từ sau với động từ)

Tiếng Anh 10 Unit 4 Vocabulary Builder trang 126 | Friends Global 10

Đáp án:

Quảng cáo

1. use up natural resources (cạn kệt tài nguyên thiên nhiên)

2. rely on fossil fuels (phụ thuộc vào nhiên liệu hoá thạch)

3. emit carbon dioxide (thải ra khí CO2)

4. reduce your carbon footprint (giảm thiệu lượng thải các bon của bạn)

5. invest in renewabble energy (đầu tư vào năng lượng tái tạo)

6. reduce carbon emissions (giảm thiệu lượng thải các bon)

7. protect endangered species (bảo vệ các loài đang bị tuyệt chủng)

8. save energy (tiết kiệm năng lượng)

4 (trang 126 Tiếng Anh 10 Friends Global) Complete the sentences with the correct form of collocations from exercise 3. (Hoàn thành các câu với dạng đúng của các cụm từ trong bài tập 3)

Tiếng Anh 10 Unit 4 Vocabulary Builder trang 126 | Friends Global 10

Đáp án:

Quảng cáo

1. invest in renewabble energy

2. reduce your carbon footprint

3. rely on fossil fuels

4. emit carbon dioxide

5. protect endangered species

Hướng dẫn dịch:

1. Chính phủ nên đầu tư vào năng lượng tái tạo như gió và năng lượng mặt trời.

2. Bạn có thể giảm thiệu lượng thải các bon của chính mình bằng cách giảm điện ở nhà mình, tắt đèn và đi phương tiện công cộng.

3. Ngay lúc này, chúng ta đang bị phụ thuộc vào nhiên liệu hoá thạch như than đá, khí đót và dầu thứ cho chúng ta năng lượng.

4. Các nhà máy thải khí CO2 và khí nhà kính khác vào trong không khí.

5. Làm tế nào để ta có thể bảo vệ các giống loài đang tuyệt chủng như tinh tinh, khỉ đột và hổ?

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Friends Global (bộ sách Chân trời sáng tạo) hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên