Tiếng Anh 10 Unit 7 Grammar Reference - Friends Global 10

Lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Unit 7 Grammar Reference trong Unit 7: Tourism sách Friends Global 10 (bộ sách Chân trời sáng tạo) hay, chi tiết giúp học sinh lớp 10 dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 7.

Tiếng Anh 10 Unit 7 Grammar Reference - Friends Global 10

Present perfect vs past simple: Thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn

7.1 (trang 121 Tiếng Anh 10 Friends Global)

Tiếng Anh 10 Unit 7 Grammar Reference | Friends Global 10

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

Ta viết thì hiện tại hoàn thành với thì hiện tại của động từ phụ có và quá khứ phân từ. Khẳng định:

Tôi / Bạn / Chúng ta / Họ đã xong.

Anh ấy / Cô ấy / Nó đã xong.

Đầy đủ: ‘ve = have, ‘s = has

Phủ định:

Tôi / Bạn / Chúng ta / Họ đã xong.

Anh ấy / Cô ấy / Nó đã xong.

Đầy đủ: ‘ve = have, ‘s = has

Nghi vấn:

Tôi / Bạn / Chúng ta / Họ đã xong chưa?

Anh ấy / Cô ấy / Nó đã xong chưa?

Câu trả lời ngắn: Rồi, tôi rồi / Chưa, bạn chưa / rồi, anh ấy rồi / Chưa, cô ấy chưa.

7.2 (trang 121 Tiếng Anh 10 Friends Global)

Tiếng Anh 10 Unit 7 Grammar Reference | Friends Global 10

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo


- Quá khứ phân từ của động từ thông thường cũng giống như quá khứ đơn. Nó kết thúc bằng -ed. (Xem 1.2 trên trang 125 để biết các quy tắc chính tả.)

- Với động từ bất quy tắc, đôi khi quá khứ phân từ giống với quá khứ đơn, nhưng đôi khi chúng khác nhau (xem bảng)

- Danh sách các động từ bất quy tắc trong Workbook.

7.3 (trang 121 Tiếng Anh 10 Friends Global)

Tiếng Anh 10 Unit 7 Grammar Reference | Friends Global 10

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

- Ta dùng cả quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành để nói về các hành động đã hoàn thành trong quá khứ.

Tôi đã hoàn thành "The Hobbit" vào đêm qua. Tôi thực sự rất thích nó.

Tôi đã hoàn thành "The Hobbit". Bạn có thể đọc nó ngay bây giờ.

- Ta dùng thì quá khứ đơn để nói về một dịp cụ thể trong quá khứ, tại một thời điểm xác định. Tôi đã đi xem phim vào tối thứ bảy tuần trước. Tôi đã xem bộ phim Người nhện mới. - Ta dùng thì hiện tại hoàn thành để nói về một trải nghiệm tại bất kỳ lúc nào trong quá khứ. Thời gian chính xác của trải nghiệm không được công bố.

Tôi đã đến Ý ba lần.

“Bạn đã từng ăn đồ ăn Trung Quốc chưa?" "Rồi, tôi ăn rồi”

- Chúng ta có thể sử dụng biểu thức thời gian hoàn thành với quá khứ đơn, nhưng không phải với hiện tại hoàn thành.

Tôi đã đến thăm anh họ của mình hôm qua / Thứ Ba tuần trước / vào ngày 1 tháng Năm / vào tháng Giêng, v.v. (KHÔNG phải hôm qua tôi đã đến thăm anh họ của mình, v.v.)

Xem bài \7.3 để biết danh sách các cách sử dụng của thì hiện tại hoàn thành

7.4 (trang 121 Tiếng Anh 10 Friends Global)

Tiếng Anh 10 Unit 7 Grammar Reference | Friends Global 10

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

Ta thường sử dụng thì hiện tại hoàn thành để hỏi và trả lời về một trải nghiệm, và sau đó là quá khứ đơn giản để cung cấp thông tin cụ thể về nó.

"Bạn đã bị gãy xương chưa?" "Vâng, tôi đã bị gãy chân khi tôi 12 tuổi”

Reported speech: Câu gián tiếp

7.5 (trang 121 Tiếng Anh 10 Friends Global)

Tiếng Anh 10 Unit 7 Grammar Reference | Friends Global 10

Tiếng Anh 10 Unit 7 Grammar Reference | Friends Global 10

Hướng dẫn dịch:

Ta dùng câu gián tiếp để tường thuật lại những gì người khác nói mà không sử dụng chính xác những từ đó.

- Khi ta thay đổi lời nói trực tiếp thành câu gián tiếp, ta thường dùng động từ lùi 1 thì.

“Fred là việc ở London”. Ben nói.

Ben nói rằng Fred làm việc ở London.

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp

Hiện tại đơn

“Tôi thích ăn khoai tây chiên”

Quá khứ đơn

Anh ấy nói anh ấy thích khoai tây chiên

Hiện tại tiếp diễn

“Cô ấy đang làm việc”

Quá khứ tiếp diễn

Anh ấy nói rằng cô ấy đã đang làm việc

Quá khứ đơn

“Anh ta ra ngoài”

Quá khứ hoàn thành

Anh ta nói rằng anh ấy đã ra ngoài

Hiện tại hoàn thành

“Họ vừa mới đi xong”

Quá khứ hoàn thành

Anh ấy nói rằng họ đã vừa mới đi

can

“Cô ấy không thể bơi”

could

Anh ấy nói rằng cô ấy không thể bơi

will

“Họ sẽ về sớm thôi”

would

Anh ấy nói rằng họ sẽ về sớm thôi

- Các động từ khuyết thiếu không thường bị thay đổi trong câu gián tiếp: might, should, could, would, would like.

“Tôi chắc là sẽ đi đến buổi hoà nhạc”

Anh ấy nói rằng anh ấy chắc là sẽ đi đến buổi hoà nhạc.

- Ta luôn sử dụng tân ngữ chỉ người với tell. Với say ta không dùng tân ngữ.

Tôi đã bảo bạn rằng tôi sẽ đến muộn. / Tôi nói (với bạn) rằng tôi sẽ đến muộn.

- Ta thường lược bỏ that trong câu gián tiếp.

Cô ấy nói cô ấy đói

- Các đại từ và tính từ sở hữu thường thay đổi trong câu gián tiếp (xem bảng).

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Friends Global (bộ sách Chân trời sáng tạo) hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên