Tiếng Anh 10 Unit 3 Listening (trang 33) - Tiếng Anh 10 Global SuccessLời giải bài tập Unit 3 lớp 10 Listening trang 33 trong Unit 3: Music Tiếng Anh 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 3.

Tiếng Anh 10 Unit 3 Listening (trang 33) - Tiếng Anh 10 Global Success

Quảng cáo

1 (trang 33 Tiếng Anh 10 Global Success): Look at the picture and answer the following questions (Nhìn vào hình và trả lời các câu hỏi sau)

1. What kind of event is it?

2. Where does the event usually take place?

Tiếng Anh 10 Unit 3 Listening (trang 33) | Tiếng Anh 10 Global Success

Gợi ý:

1. It is a music festival.

2. It usually takes place at the stadium or on the beach.

Hướng dẫn dịch:

1. Đó là loại sự kiện gì?

- Đó là một lễ hội âm nhạc.

2. Sự kiện thường diễn ra ở đâu?

- Nó thường diễn ra ở sân vận động hoặc trên bãi biển.

Quảng cáo

2 (trang 33 Tiếng Anh 10 Global Success): Listen to an interview about preparations for an International Youth Music Festival. Tick (V) the information that you hear in the recording. (Nghe một cuộc phỏng vấn về việc chuẩn bị cho một Liên hoan âm nhạc dành cho giới trẻ quốc tế. Đánh dấu (V) thông tin mà bạn nghe thấy trong bản ghi âm.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 10 Unit 3 Listening (trang 33) | Tiếng Anh 10 Global Success

Lời giải: A, D

Nội dung bài nghe:

Tam: Hi, this is Tam at the site of the second International Youth Music Festival. There are just two ways to go before the festival opens on Sunday. As you can hear in the background it's very busy here. I'm with Jack, one of the festival organisers. So, Jack, how's it all going?

Quảng cáo

Jack: Hi, we're very busy. We're still setting up the fain stage and there's still a lot to do, but we want to get it ready by tomorrow so that the bands can start to practise.

Tam: I heard that there are some changes to the festival this year. Can you tell us about them?

Jack: Well, last year the festival was on the beach and it was free of charge. We didn't know it would be so popular and we had problems with overcrowding. This year we have sold the tickets in advance so that we know how many people are coming. What's more

important, we've decided to move the festival to this country park.

Tam: Why the country park? Isn't it a bit too far from the town centre?

Jack: Yeah, that's why we've chosen it. This location is better for everybody because …

Hướng dẫn dịch:

Tâm: Xin chào, đây là Tâm ở địa điểm tổ chức Liên hoan âm nhạc trẻ quốc tế lần thứ hai. Chỉ có hai cách để đi trước khi lễ hội khai mạc vào Chủ nhật. Như bạn có thể nghe thấy ở đây, nó rất bận rộn. Tôi đi cùng Jack, một trong những người tổ chức lễ hội. Jack, mọi chuyện thế nào rồi?

Quảng cáo

Jack: Xin chào, chúng tôi rất bận. Chúng tôi vẫn đang chuẩn bị một sân khấu nhỏ và vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng chúng tôi muốn chuẩn bị sẵn sàng vào ngày mai để các ban nhạc có thể bắt đầu luyện tập.

Tâm: Tôi nghe nói rằng lễ hội năm nay có một số thay đổi. Bạn có thể cho chúng tôi biết về chúng chứ?

Jack: À, năm ngoái lễ hội ở trên bãi biển và nó miễn phí. Chúng tôi không biết rằng nó sẽ nổi tiếng đến vậy và chúng tôi gặp vấn đề với tình trạng quá tải. Năm nay chúng tôi đã bán vé trước để chúng tôi biết có bao nhiêu người sẽ đến. Còn gì nữa

quan trọng, chúng tôi đã quyết định chuyển lễ hội đến công viên nước này.

Tâm: Tại sao lại là công viên nước? Nó không phải hơi xa trung tâm thị trấn à?

Jack: Ừ, đó là lý do tại sao chúng tôi đã chọn nó. Vị trí này tốt hơn cho mọi người vì…

3 (trang 33 Tiếng Anh 10 Global Success): Listen again and decide whether the following statements are true (T) or false (F). (Nghe lại và quyết định xem các câu sau là đúng (T) hay sai (F).)

Bài nghe:

1. This is the first International Youth Music Festival.

2. The organisers have finished preparations for the festival.

3. Last year, the festival was held on the beach.

4. They are selling tickets for the festival at the park gates.

5. The country park is far from the town centre.

Lời giải:

1. F

2. F

3. T

4. F

5. T

Giải thích:

1. Thông tin: Hi, this is Tam at the site of the second International Youth Music Festival.

2. Thông tin: We're still setting up the main stage and there's still a lot to do, but we want to get it ready by tomorrow so that the bands can start to practise.

3. Thông tin: Well, last year the festival was on the beach and it was free of charge. 

4. Thông tin: This year we have sold the tickets in advance so that we know how many people are coming.

5. Thông tin:

Tam: Why the country park? Isn't it a bit too far from the town centre?

Jack: Yeah, that's why we've chosen it.

Hướng dẫn dịch:

1. Đây là Liên hoan Âm nhạc Thiếu niên Quốc tế đầu tiên.

2. Ban tổ chức đã chuẩn bị xong cho lễ hội.

3. Năm ngoái, lễ hội được tổ chức trên bãi biển.

4. Họ đang bán vé cho lễ hội ở cổng công viên.

5. Công viên nước cách xa trung tâm thị trấn.

4 (trang 33 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in groups. Discuss the following questions. ((Làm việc nhóm. Thảo luận các câu hỏi sau.)

Do you want to go to a music festival? Why or why not? (Bạn có muốn đi dự một lễ hội âm nhạc không? Tại sao hoặc tại sao không?)

Gợi ý:

Yes, I do. I love music and vibrant atmosphere.

Hướng dẫn dịch:

Có, tôi có. Tôi yêu âm nhạc và bầu không khí sôi động.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-3-music.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên