Đề kiểm tra tiếng anh 15 phút học kì 1 (Unit 4,5) - Đề 1Đề kiểm tra tiếng anh 15 phút (Unit 4,5) - Đề 1

Đề 1

I. Choose the word that has the underlined (letters) pronounced differ¬ently from the others.

1. a. proper     b. opposite     c. biology     d. continue

2. a. tall     b. quarter     c. although     d. want

Quảng cáo

3. a. aunt     b. broad     c. bought     d. more

4. a. look     b. smooth     c. output     d. wolf

5. a. fruit     b. would     c. woman     d. should

II. Choose the one word or phrase - a, b, c or d - that best completes the sentence or substitutes for the underlined word or phrase.

6. The government is doing nothing to help _________ .

a. the poverty        c. the poor ones

b. the poor        d. the pours

7. He has not developed mentally as much as others at the same age. He's ______________.

a. mentally ill        c. mentally retarded

b. mentally alerted        d. mentally restricted

8. The President expressed his deep sorrow over the bombing deaths.

a. regret        c. anger

b. sadness        d. happiness

Quảng cáo

9. This film must be new. I ____________ it before.

a. have never been watched        c. have ever watched

b. have never watched        d. have watched

10. Alex is the kind of person to _______ one can talk about anything.

a. who    b. whom     c. that     d. him

III. Identify the one underlined word or phrase - A, B, C or D - that must be changed for the sentence to be correct.

Soạn Tiếng Anh 10 Unit | Tiếng Anh 10 và giải bài tập tiếng Anh lớp 10

Đáp án

CâuGhi chúCâuGhi chúCâuGhi chú
1. d/ə/ còn lại là /ɒ/6. bthe poor: người nghèo11. Bwhat => which
2. d/ɒ/ còn lại là /ɔː/7. cmentally retarded: chậm phát triển trí tuệ12. Cmake => making
3. a/ɑː/ còn lại là /ɔː/8. bsorrow = sadness13. Drestart => to restart
4. b/u:/ còn lại là /ʊ/9. b14. Bappropriately => appropriate
5. a/u:/ còn lại là /ʊ/10. b15. Bthat => which
Quảng cáo

Các đề kiểm tra 15 phút tiếng Anh 10 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-tieng-anh-10-hoc-ki-1-1.jsp


2005 - Toán Lý Hóa