Đề kiểm tra Tiếng Anh 15 phút Kì 1 (Unit 1, 2) - Đề 2Đề kiểm tra tiếng anh 15 phút (Unit 1,2)

Đề 2

I. Choose the word that has the underlined (letters) pronounced differently from the others.

1. a. result     b. arcade     c. chance     d. malm

2. a. academic     b. league     c. sick     d. ping

3. a. shortlist     b. mimic     c. slim     d. feed

Quảng cáo

4. a. impasse     b. bark     c. class     d. blood

5. a. enough     b. tough     c. rough     d. draughty

II. Choose the best answer for each of the following sentences

6. Daniel never seems to be _______ with what he has.

a. satisfying       b. satisfied

c. satisfactory       d. satisfaction

7. A gifted student is always ___________ to what the teacher says.

a. attentive       b. attentively

c. attention       d. attending

8. Harry works all the time. He ______________.

a. never takes a rest      b. takes a rest never

c. often takes a rest      d. takes a rest frequently

9. We were told ___________ and fasten our seat belts.

a. that sitting down       b. sit down

b. sitting down       d. to sit down

10. I ____________ at six o'clock, but ___________ to be up by five.

a. normally get up/ I have sometimes

b. normally get up/ sometimes I have

c. get normally up/ sometimes I have

d. get normally up/ I sometimes have

Quảng cáo

III. Identify the one underlined word or phrase - A, B, C or D - that must be changed for the sentence to be correct.

Soạn Tiếng Anh 10 Unit | Tiếng Anh 10 và giải bài tập tiếng Anh lớp 10

Đáp án

CâuGhi chúCâuGhi chúCâuGhi chú
1. a/ʌ/ còn lại là /a:/6. bbe satisfied with11. A have always => always have
2. b/i:/ còn lại là /I/7. abe attentive to: chăm chú, để ý đến12. AWhen => Why
3. d/i:/ còn lại là /I/8. aall the time = always; take a rest: nghỉ ngơi (= relax)13. Bwhat => which
4. d/ʌ/ còn lại là /a:/9. dbe told to: được bảo làm việc gì đó tell somebody to V: bảo ai làm việc gì đó14. Cgo => going Cấu trúc: blame somebody for V-ing: trách ai vì việc gì
5. d/a:/ còn lại là /ʌ/10. bnormally và sometimes đứng trước động từ thường15. Cgo away => go off (đổ chuông)
Quảng cáo

Các đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 10 khác

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-tieng-anh-10-hoc-ki-1.jsp


2005 - Toán Lý Hóa