Đề kiểm tra tiếng anh 15 phút Kì 1 (Unit 1, 2) - Đề 1Đề kiểm tra tiếng anh 15 phút Kì 1 (Unit 1, 2)

Đề 1

I. Choose the word that has the underlined (letters) pronounced differ¬ently from the others.

1. a. scream    b. death   c. ready   d. peasant

2. a. traveled   b. stared   c. landed   d. seemed

3. a. chat   b. panic   c. park   d. passenger

Quảng cáo

4. a. list   b. identify   c. effective   d. improve

5. a. cluster   b. mark   c. flood   d. Hungarian

II. Choose the best answer for each of the following sentences

6. We are both similar because we are happy and _________ with our lives and our families, and that has created a deep bond between us.

a. curious     b. excited

c. eager     d. contented

7. It was the most ________ experience of my life.

a. frightful     b. frightening

c. frighten     d. frightened

8. Your baby is so big! ________ does he weigh now?

a. How much     b. How many

c. What time     d. When

9. The house was very quite when I got home. Everyone _____ to bed.

a. goes     b. went

c. have gone     d. is going

Quảng cáo

10. This mirror is so dirty. You need _______ it.

a. wash     b. washing

c. to wash     c. have washed

III. Identify the one underlined word or phrase - A, B, C or D - that must be changed for the sentence to be correct.

Soạn Tiếng Anh 10 Unit | Tiếng Anh 10 và giải bài tập tiếng Anh lớp 10 Soạn Tiếng Anh 10 Unit | Tiếng Anh 10 và giải bài tập tiếng Anh lớp 10

Đáp án

CâuGhi chúCâuGhi chúCâuGhi chú
1. a/i:/ còn lại là /e/6. bbe contented with: hài lòng với11. C persuade + O + to-V
2. c/id/ còn lại là /d/7. b12. Dlook forward to + V-ing
3. c/a:/còn lại là /æ/8. a13. Dhad to go => have to go
4. b/aɪ/ còn lại là /I/9. b14. Cfrghtened => frightening
5. b/ɑ:/ còn lại là /ʌ/10. cneed + to-V: cần phải làm việc gì15. Bto sharing => to share (chỉ mục đích)
Quảng cáo

Các đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 10 khác

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-tieng-anh-10-hoc-ki-1.jsp


2005 - Toán Lý Hóa