Unit 6 lớp 10: Test Yourself BUnit 6: An excursion

Test Yourself B (Trang 72-73 SGK Tiếng Anh 10)

I. Listening (2.5 points). Listen and complete the table below. (Nghe và hoàn thành bảng dưới đây.)

Bài nghe:

ReadingOxford
Location(1) 50 miles to the west of London(6) in central England
Population(2) 120,000 inhabitants/people(7) 90,000 people
Noted for

(3) market town

(4) biscuit factory

(5) computer factory

(8) university

(9) car factory

(10) Cowley Road

Quảng cáo

II. Reading (2.5 points).

Read the passage and decide whether the following statements are true (T) or false (F). (Đọc đoạn văn và xác định xem các phát biểu sau là đúng (T) hay sai (F).)

1. F2. F3. T4. F5. T

Hướng dẫn dịch:

Nhiều người ở Mỹ bây giờ nghĩ rằng các giáo viên cho học sinh quá nhiều bài tập. Họ nói rằng đó là không cần thiết cho những đứa trẻ để làm bài tập về nhà trong thì giờ rảnh rỗi của chúng. Hơn nữa, họ đồng ý rằng hầu hết các giáo viên đã không lên kế hoạch hợp lý với các bài tập về nhà mà họ cho học sinh. Kết quả là học sinh phải làm lặp lại các bài tập mà chúng đã làm ở trường.

Hầu hết mọi người đồng ý rằng bài tập về nhà là không tốt. Một học sinh mà có thể làm bài tập của cậu ta trong một căn phòng yên tĩnh và thoải mái thì tốt hơn một học sinh mà làm bài tập trong một căn phòng nhỏ ồn ào với chiếc tivi đang bật.

Quảng cáo

III. Grammar (2.5 points).

Read the following paragraph. One word is missing from each line. Put a stroke (/) where the word has been ommitted and write the missing word in the space provided. (Đọc đoạn văn sau. Mỗi dòng có một từ thiếu. Đặt một dấu (/) vào nơi từ bị thiếu và viết từ thiếu vào phần trống đã để sẵn.)

Today a lot of important inventions/carried

out/scientists working for large industrial firms.

However, there are still opportunities/other people

to invent various things. In Britain,/is a weekly

television programme/attempts to show

all/various devices which people have recently

invented. The people organizing/programme

receive information about 700 inventions/year.

New ideas can still be developed/private inventors.

However,/is important to consider these questions:

will it work? Will it/wanted? Is it new.

0. are

1. by

2. for

3. there

4. which/that

5. the

6. the

7. a/per

8. by

9. it

10. be

Quảng cáo

IV. Writing (2.5 points).

Your class would like to visit your uncle's computer factory which is located near your school. Write to him and ask for permission to visit. The following suggestions may help you. (Lớp em muốn tham quan nhà máy vi tính của chú em ở gần trường. Em hãy viết thư xin phép chú đến thăm quan nhà máy. Những gợi ý dưới đây có thể giúp em.)

Gợi ý:

1102 Giai Phong Street

Ha Noi City

15th November, 2016

Dear uncle Tuan,

Our class is planning to go on a two-hour visit to a computer factory in the local area to know more about computers. I am writing to ask you for permission to visit your computer factory because it is near our school and it will be convenient for us to go there by bike. My forty-five classmates and I will come to your factory at 8 a.m on Sunday, 20th November, 2016.

We would like to know how computers are made and to see the assembly lines, so would you please recommend someone who can give us some information about computer manufacture and guide us a tour around the factory? We would also like to talk to the workers there about their work and get some more useful information. We hope that you will allow us to visit your company and make all arrangements for our visit.

We are looking forward to hearing from you soon.

Yours sincerely,

Nguyen Chien Thang

Quảng cáo

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 6 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.