Unit 10 lớp 11: Language FocusUnit 10: Nature in Danger

E. Language Focus (Trang 121-122-123 SGK Tiếng Anh 11)

Grammar

Exercise 1. Choose the suitable italicised words to complete the following sentences. (Chọn từ in nghiêng thích hợp để hoàn thành các câu sau.)

Gợi ý:

Quảng cáo
1. whom2. which3. whom4. who
5. which6. whom7. which

Exercise 2. Combine the following sentences, using preposition + whom or which. (Ghép các câu sau, sử dụng giới từ + whom hoặc which.)

Gợi ý:

1. → The man to whom I talked yesterday was very kind.

2. → The man about whom I told you works in the hospital.

Quảng cáo

3. → The woman about whom I am telling you teaches me English.

4. → The movie about which they are talking is fantastic.

5. → The picture at which she was looking was beautiful.

6. → I'll give you the address to which you should write.

Exercise 3. Complete the following sentences, using who, whom, which or that. (Ghép các câu sau, sử dụng who, whom, which hoặc that.)

Gợi ý:

Quảng cáo
1. that2. which3. who4. whom
5. which/that6. which7. who8. whom

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 10 khác:

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 10

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 12:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-10-nature-in-danger.jsp


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên