Tiếng Anh lớp 11 - Giải bài tập SGK Tiếng Anh 11 hay nhất


Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 hay nhất

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Học kì 1, Học kì 2 hay nhất, chi tiết đầy đủ các phần: Reading, Writing, Speaking, Listening, Language focus & Test yourself giúp học sinh dễ dàng soạn, làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 11. Tài liệu có từ vựng, bộ bài tập trắc nghiệm có đáp án theo từng unit và đề thi giúp bạn ôn luyện để đạt điểm cao trong các bài thi môn Tiếng Anh 11.

Unit 1: Friendship

Unit 2: Personal Experiences

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 11 học kì 1 có đáp án (4 đề)

Unit 3: A Party

Đề thi Tiếng Anh 11 Giữa kì 1 năm 2021 có đáp án (4 đề)

Test Yourself A (trang 42-43-44-45)

Unit 4: Volunteer Work

Unit 5: Illiteracy

Unit 6: Competitions

Test Yourself B (trang 76-77-78-79)

Unit 7: World Population

Unit 8: Celebrations

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh 11 năm 2021 có đáp án (3 đề)

Unit 9: The Post Office

Test Yourself C (trang 111-112-113)

Unit 10: Nature in Danger

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 11 học kì 2 có đáp án (4 đề)

Unit 11: Sources of Energy

Đề thi Tiếng Anh 11 Giữa kì 2 năm 2022 có đáp án (4 đề)

Test Yourself D (trang 133-134-135)

Unit 12: The ASIAN Games

Unit 13: Hobbies

Unit 14: Recreation

Test Yourself E (trang 163-164-165)

Unit 15: Space Conquest

Unit 16: The Wonders of the World

Test Yourself F (trang 187-188-189)

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh 11 năm 2022 có đáp án (3 đề)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Tiếng Anh lớp 11 Unit 1: Friendship

Unit 1 lớp 11: Reading

Before you read (Trước khi bạn đọc)

Work in pairs. Practise reciting the poem on the next page and disscuss the question: "What do you think of the friend in the poem?" (Luyện tập ngâm bài thơ ở trang tiếp theo và thảo luận câu hỏi: "Bạn nghĩ thế nào về tình bạn trong bài thơ?")

Hướng dẫn dịch:

Bạn có một người bạn

theo Carole King

Khi bạn chán nản và buồn phiền

Và cần một bàn tay giúp đỡ,

Và không có gì, không, không có gì xảy ra như bạn muốn

Hãy nhắm mắt lại và nghĩ đến tôi

Và tôi sẽ đến bên bạn

Để thắp sáng lên màn đêm tối tăm nhất;

Bạn chỉ cần gọi tên tôi

Và bạn biết, cho dù tôi ở đâu,

Tôi sẽ chạy đến để gặp lại bạn

Xuân, Hạ, Thu hay Đông

Những gì bạn cần làm là hãy gọi,

Và tôi sẽ đến bên bạn, vâng, tôi sẽ đến,

Bạn có một người bạn!

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the passage and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và làm các bài tập theo sau.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Everyone has a number of acquaintances, but no one has many friends, for true friendship is not common, and there are many people who seem to be incapable of it. For a friendship to be close and lasting, both the friends must have some very special qualities.

The first quality is unselfishness. A person who is concerned only with his own interests and feelings cannot be a true friend. Friendship is a two-sided affair; it lives by give-and-take, and no friendship can last lone which is all give on one side and all take on the other.

Constancy is the second quality. Some people do not seem to be constant. They take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it and feel the attraction of some new object. Such changeable and uncertain people are incapable of a lifelong friendship.

Loyalty is the third quality. Two friends must be loyal to each other, and they must know each other so well that there can be no suspicions between them. We do not think much of people who readily believe rumours and gossip about their friends. Those who are easily influenced by rumours can never be good friends.

Trust is perhaps the fourth quality. There must be mutual trust between friends, so that each can feel safe when telling the other his or her secrets. There are people who cannot keep a secret, either of their own or of others’. Such people will never keep a friend long.

Lastly, there must be a perfect sympathy between friends - sympathy with each other’s aims, likes, joys, sorrows, pursuits and pleasures. Where such mutual sympathy does not exist, friendship is impossible.

Hướng dẫn dịch:

Ai cũng có một số người thân, nhưng không ai có nhiều bạn. Bởi tình bạn thân thiết thật sự thì không có nhiều và có nhiều người dường như không thể có bạn thân. Để cho tình bạn thân thiết và dài lâu, cả hai bên phải có vài đức tính rất đặc biệt.

Đức tính thứ nhất là không nghĩ đến lợi ích cá nhân. Một người chỉ quan tâm đến lợi ích và tình cảm của mình không thể là một người bạn đích thực được. Tình bạn cần phải có qua có lại. Tình bạn tồn tại được là nhờ sự cho và nhận và không có tình bạn nào có thể tồn tại được nếu một bên chỉ cho và một bên chỉ nhận.

Sự bền lòng là đức tính thứ hai. Một vài người dường như không bền lòng. Họ vồn vã đón nhận điều học thích thú nhưng chẳng bao lâu họ lại đâm chán và cảm thấy bị một cái mới thu hút. Những người dễ thay đổi và không kiên định như thế không thể có một tình bạn lâu bền.

Sự trung thành là đức tính quan trọng thứ ba. Hai người bạn phải trung thành với nhau và họ phải hiểu nhau nhiều đến nỗi giữa họ không tồn tại sự nghi ngờ. Chúng ta không thích những người dễ tin vào những lời đồn đại và những câu chuyện ngồi lê đôi mách nói xấu bạn bè. Những người dễ bị những lời thì thầm gây ảnh hưởng thì không bao giờ có thể là bạn tốt.

Sự tin tưởng có lẽ là đức tính thứ tư. Phải có sự tin tưởng lẫn nhau giữa bạn bè để cho mỗi người có thể cảm thấy an toàn khi kể cho người kia những bí mật của mình. Có những người không thể giữ bí mật hoặc cho mình hoặc cho người khác. Những người như vậy thì e là không bao giờ giữ cho tình bạn lâu dài.

Cuối cùng, phải có một sự hoàn toàn thông cảm giữa bạn bè với nhau - sự thông cảm với mục tiêu, sở thích, niềm vui, nỗi buồn, sự nghiệp và niềm vui thích của nhau. Và ở đâu không có sự thông cảm thì tình bạn sẽ không tồn tại.

Task 1. Fill each blank with a suitable word/phrase. (Điền vào mỗi chỗ trống bằng một từ/cụm từ thích hợp.)

Gợi ý:

1. mutual2. incapable of3. Unselfish4. acquaintance
5. friend6. give-and-take7. loyal to8. suspicious

Task 2. Which of the choices A, B, C or D most adequately sums up the ideas of the whole passage? (Lựa chọn nào trong A, B, C hoặc D tóm tắt thích hợp nhất các ý của đoạn văn.)

A. Người bạn trong lúc hoạn nạn là người bạn thực sự

B. Các điều kiện của tình bạn chân thật

C. Các đức tính của một người bạn tốt

D. Bạn bè và người thân

Đáp án: B. Conditions of true friendship.

Task 3. Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What is the first quality for true friendship and what does it tell you? (Đức tính đầu tiên của tình bạn chân thật là gì và nó cho bạn biết điều gì?)

=> The first quality for true friendship is unselfishness, it tells us (me) that a man who is concerned only with his own interests and feelings cannot be a true friend.

2. Why are changeable and uncertain people incapable of true friendship? (Tại sao những người hay thay đổi và không kiên định không thể có tình bạn thật sự?)

=> Changeable and uncertain people are incapable of true friendship because they take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it, and they feel the attraction of some new objects.

3. What is the third quality for true friendship and what does it tell you? (Đức tính thứ ba của tình bạn chân thật là gì và nó cho bạn biết điều gì?)

=> The third quality for true friendship is loyalty. It tells us (me) that the two friends must be loyal to each other, and they must know each other so well that there can be no suspicion between them.

4. Why must there be a mutual trust between friends? (Tại sao phải có sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai người bạn?)

=> There must be a mutual trust between friends because he/ she wants to feel safe when telling the other his/ her most intimate secrets.

5. Why can't people who talk too much keep a friend long? (Tại sao những người nhiều chuyện không thể kết bạn bền lâu?)

=> Talkative people can't keep friendship long because they cannot keep secrets either their own or those of others.

6. What is the last quality for true friendship and what does it tell you? (Đức tính cuối cùng của tình bạn chân thật là gì và nó cho bạn biết điều gì?)

=> The last quality for true friendship is sympathy. It tells us (me) that to be a true friend, you must sympathize with your friend. If there's no mutual sympathy between friends, there's no true friendship.

After you read (Sau khi bạn đọc)

Work in pairs. Discuss the questions: "Why do we need to have friends?" Then report ... . (Làm việc theo cặp. Thảo luận câu hỏi: "Tại sao chúng ta cần có bạn bè?" Sau đó tường thuật kết quả phần thảo luận của bạn với lớp.)

Gợi ý:

Đoạn văn 1:

In this life, people need to have friends. Why do you need a friend? Firstly, it can not be denied that friends can share with us not only happiness but also sadness. They sympathize with us and will always be by our side when we need them. Secondly, friends who have things in common make us happy. They can give us some advice when we are in trouble. People can't live separately with others, life is a community. Therefore, we need to have more friends. Moreover, we can also learn from them what we have not known yet.

Đoạn văn 2:

Have you ever asked yourself that if you were alone on earth in a day, what would happen? perhalf you will feel all of bad things in this life. Like you know, we need to have friends in this life because of a lot of reason. Nobody here on earth live alone. Both you and me need friends by my side. The life is not fair, not easy. Sometimes, we feel tired and disappointed. Sometimes, we lost control in this life. We come to a standstill and we don't know how to solve our trouble. This is the time we need friends. They will give a moral support to us. By their side, we feel safe and comfortable which we can't get from others. Friends is a gift to human. They can bring joyfulness to our life when we are dying from boredom and sadness. They can give us good advice when we run into trouble. They can share their good times so that the joy is doubled and the sadness will give place to happiness and a ray of hope. Do we have so much reason to have friends in this life? yes, of course. Friends play a important role in our life so that we need to respect them.

Một bài thơ:

We need friends for many reasons,

all throughout the four seasons.

 

We need friends to comfort us when we are sad,

and to have fun with us when we are glad.

 

We need friends to give us good advice.

We need someone we can count on to treat us nice.

 

We need friends because we are social in nature,

and having friends makes us feel secure.

 

We need friends to remember us once we have passed

sharing memories that will always last.

Unit 1 lớp 11: Speaking

Task 1. Work in pairs. Look at the people below and describe their physical characteristics. (Làm việc theo cặp. Nhìn những người dưới đây và mô tả những đặc điểm thể chất của họ.)

Gợi ý:

A: Can you describe the man in the picture?

B: The man is tall. He has a square face, with a broad forehead yellow hair and a crooked nose. He is wearing sport. He is quite good looking.

A: Can you describe the woman in the picture?

B: The woman is about 24. She is wearing dress, she has shoulder-length black hair. She has an oval face with a straight nose, a broad forehead and black eyes. She is quite pretty.

A: Can you describe the boy in the picture?

B: He may be short-sighted. He has short black hair, round face, broad forehead, small nose. He is quite good-looking.

Task 2. Work in groups. Discuss and number the following personalities in order of importance in friendship. Report your results to the class. (Làm việc nhóm. Thảo luận và đánh số những đức tính theo tầm quan trọng trong tình bạn. Tường thuật kết quả của bạn trước lớp.)

Gợi ý:

Thứ tự:

1. caring: chu đáo2. honest: trung thực
3. generuos: rộng lượng4. modest: khiêm tốn
5. sincere: chân thành6. hospitable: hiếu khách
7. understanding: thông cảm8. helpful: giúp đỡ
9. pleasant: thân mật, vui vẻ

Tường thuật kết quả:

- My group thinks that being caring is the most important in friendship because when caring about each other, they will share happiness or difficulty with their friends.

Task3. Role-play: Talk about a famous friend. (Đóng vai: Nói về một người bạn nổi tiếng.)

Hướng dẫn dịch:

Nhà báo Người được phỏng vấn
Bạn đang phỏng vấn một người về người bạn đã giành giải nhất môn Toán quốc tế của bạn ấy. Em có một người bạn mà em rất hâm mộ. Người bạn ấy vừa đạt giải nhất môn Toán. Một nhà báo đang phỏng vấn em về người bạn ấy.

Gợi ý:

Journalist: What's your friend's name?

Interviewee: He's Nam

Journalist: When was he born?

Interviewee: He was born in 1998.

Journalist: What does he look like?

Interviewee: He's tall. He has a square face with a broad forehead. He's good-looking.

Journalist: What are his hobbies?

Interviewee: He likes doing Mathematics.

Journalist: Is he friendly?

Interviewee: Yes. He's caring, helpful to everybody.

Unit 1 lớp 11: Listening

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

- Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

1. Who is your best friend? (Người bạn thân nhất của bạn là ai?)

=> My best friend is ... .

2. How did you happen to meet him or her? (Làm thế nào bạn gặp bạn ấy?)

=> I met him/her when I ... .

3. How long have you known each other? (Các hạn biết nhau được bao lâu rồi?)

=> We have known each other for... /since...

4. What qualities do you admire in your best friend? (Bạn cảm phục phẩm chất gì ở người bạn của mình? )

=> I admire him/ her because he/ she is helpful, unselfish, truthful, reliable, ...

- Listen and repeat.

    apartment building: nhà chung cư

    guitarist: người chơi đàn ghi ta

    sense of humour: tính hài hước

While you listen (Trong khi bạn nghe)

You will hear Lan and Long talk about their best friends. Listen to ... . (Bạn sẽ nghe Lan và Long nói về những người bạn tốt nhất của họ. Hãy nghe cuộc nói chuyện của họ và sau đó làm các bài tập theo sau.)

Bài nghe:

Task 1. Listen and decide whether the statements are true (T) or false (F). (Hãy nghe và xác định xem các câu sau là đúng (T) hay sai (F).)

Gợi ý:

Lan's Talk

1. F2. F3. T4. F5. T6. F

Long's Talk

1. F2. F3. T4. T5. T

Task 2. Listen again and note down the ideas in the table below. (Hãy nghe lại và ghi lại các ý tưởng trong bảng dưới đây.)

Bài nghe:

How and where they met What they like about their friends
Lan

- They used to live in the same residential area in Hanoi.

- Lan went on a holiday to Do Son and Ha went there to visit her.

- Ha's very friendly and helpful.

- Ha's sociable. She's got many friends in Do Son and she introduced Lan around.

Long

- They met in college.

- Minh played the guitar. Long was a singer.

- They worked together.

- Minh has a sense of humour.

- Minh likes to go to plass and movies.

- Mirth is a good listener.

- Minh is friendly and helpful.

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Bài nghe:

Work in pairs. Take turns to talk about how Ha has been Lan's best friend ... . (Làm việc theo cặp. Hãy thay phiên nhau nói làm sao Hà trở thành người bạn tốt nhất của Lan, và Minh trở thành người bạn thân nhất của Long.)

Tapescript - Nội dung bài nghe

Soạn Unit 1 lớp 11: Listening | Giải bài tập tiếng Anh lớp 11

Hướng dẫn dịch:

Bài nói của Lan

Bạn tốt nhất của tôi là Hà. Chúng tôi làm bạn được một khoảng thời gian dài. Chúng tôi đã từng sống chung ở khu dân cư Nguyễn Công Trứ, Hà Nội. Gia đình của bạn ấy đã chuyển đến Hải Phòng năm 1985. Người ta nói rằng người Hải Phòng lạnh lùng, nhưng Hà thì thật sự thân thiện. Tôi biết bạn ấy trong một chuyến du lịch 2 ngày đến Đồ Sơn năm ngoái và tôi đã không biết bất cứ ai ở đây cả. Tôi đã gọi cho Hà và bạn ấy quá đỗi thân thiện, bạn ấy bảo " Ồ mình sẽ đến thăm bạn." Vì vậy bạn ấy đi xe máy đến Đồ Sơn và 20 phút sau bạn ấy ở đây. Bạn ấy ở cùng với chúng tôi khoảng 2 ngày. Bạn ấy tình cờ quen biết nhiều người ở đây, vì vậy bạn ấy đã dẫn tôi đi xung quanh để giới thiệu, và chúng tôi làm bạn từ đó.

Bài nói của Long

Bạn tốt nhất của tôi là Minh. Chúng tôi gặp nhau lúc học đại học. Ở đây tôi hát và Minh là người chơi đàn ghi ta. Vì vậy chúng tôi làm việc cùng nhau rất nhiều. Minh rất vui tính và hài hước, và đó là một trong những điều tôi thích ở bạn ấy. Năm tháng trôi qua chúng tôi cùng nhau trải qua những lúc vui buồn, và đó là một trong những điều tôi thích nhất về bạn ấy. Và chúng tôi có nhiều sở thích giống nhau. Chúng tôi thích cùng nhau đi xem phim và xem kịch. Nhưng khi chúng tôi khó khăn bạn ấy luôn là người bạn tốt, luôn là người biết lắng nghe và giúp đỡ tôi vượt qua khó khăn.

....................................

....................................

....................................
2005 - Toán Lý Hóa