Unit 9 lớp 11: Test Yourself CUnit 9: The Post Office

Test Yourself C (trang 111-112-113) (Trang SGK Tiếng Anh 11)

Quảng cáo

I. Listening (2.5 points)

Listen to the conversation and put these telephone expression in ... . (Nghe cuộc hội thoại và đặt các câu hội thoại qua điện thoại theo thứ tự bạn nghe được từ 1-11. Số 1 đã được làm sẵn cho bạn.)

Bài nghe:

Gợi ý:

1. g2. b3. e4. f5. d6. j
7. h8. k9. c10. a11. i
Quảng cáo

Nội dung bài nghe:

R: Good morning. Father & Son Ltd. for Sales press one. For Account press two. For enquirees, please hold.

Dona: Father & Son Company, thank you for calling. This is Donna speaking. How can I help you?

Georgia: Hello, my name is Georgia King. I'd like to speak to Jon Barnes, please.

Dona: Sorry. What name is that?

Georgia: It's Georgia King speaking.

Dona: Oh. I'm afraid Mr. Barnes isn't here at the moment. Can I take a message?

Georgia: Well. I'm returning his call. He left me a message to call him.

Dona: OK. Can you hold on, please... The line's busy at the moment. Can you call Mr. Barnes back later?

Georsia: I'm... Can I leave a message please?

Dona: Oh. Just a minute. I'll put you through to one of his colleagues...

Hướng dẫn giải:

R: Chào buổi sáng, đây là Công ty TNHH Father & Son. Liên hệ bộ phận Bán hàng ấn phím 1. Liên hệ với Kế toán ấn phím 2. Có thắc mắc cần giải đáp vui lòng giữ máy.

Dona: Công ty Father & Son, cảm ơn bạn đã gọi. Donna đang nghe. Tôi có thể giúp bạn như thế nào?

Georgia: Xin chào, tôi tên là Georgia King. Tôi muốn nói chuyện với Jon Barnes, làm ơn.

Dona: Xin lỗi. Ngài tên gì?

Georgia: Tôi là Georgia King.

Dona: Ồ. Tôi e rằng ông Barnes không có ở đây vào lúc này. Tôi có thể nhận lời nhắn được không?

Georgia: Vâng. Tôi sẽ gọi lại. Anh bảo lại với anh ấy rằng tôi sẽ gọi lại.

Dona: Vâng. Ông vui lòng giữ máy... Hiện tại đường dây đang bận. Ông có thể gọi lại cho ông Barnes sau được không?

Georsia: Tôi ... Tôi có thể để lại một lời nhắn được không?

Dona: Ồ. Chờ một chút. Tôi sẽ nối máy cho ông với một trong những đồng nghiệp của ông ấy.

II. Reading (2.5 points)

Read the passage and answer the questions. (Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi.)

Hướng dẫn dịch:

Ở các quốc gia khác nhau có nhiều phong tục thú vị trong cách tổ chức mừng năm mới. Ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, người ta tụ họp ngay trước giao thừa và chọn 12 quả nho từ một chùm nho lớn. Khi đồng hồ điểm giờ năm mới, mỗi người ăn 12 quả nho và chúc may mắn cho mọi người. 12 quả nho tượng trưng cho 12 tháng trong năm. Ở Iran, ngày đầu năm mới được gọi là No-Ruz. Nó bắt đầu vào ngày 21 tháng 3 và kéo dài 13 ngày. No-Ruz là khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc vì mùa đông vừa kết thúc và mùa xuân đang bắt đầu. Mỗi thành viên trong gia đình thường đọc kinh Koran, và sau đó ôm nhau và nói "Chúc bạn sống lâu 100 tuổi!"

1. What do people in Spain and Portugal often do before midnight on New Year's Eve? (Người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thường làm gì trước đêm giao thừa Năm mới?)

=> They gather before midnight and select twelve grapes from a large bunch.

2. Why do the Spanish and Portuguese people eat twelve grapes on New Year's Eve? (Tại sao người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ăn 12 quả nho vào đêm giao thừa?)

=> Because the twelve grapes are symbols of the twelve months of the year.

3. Where in the world is the New Year's Day called No-Ruz? (Nơi nào trên thế giới mà Ngày đầu năm mới được gợi là No-Ruz?)

=> In Iran.

4. How long does it last? (Nó kéo dài bao lâu?)

=> It lasts for thirteen days.

5. What do people usually do on No-Ruz? (Người ta thường làm gì vào No-Ruz?)

=> They read from the Koran, then all embrace each other and say, "May you live 100 years!"

Quảng cáo

III. Pronunciation and Grammar (2.5 points)

a) Listen and put a tick (v) in the right box, paying ... . (Nghe và đặt một dấu (v) vào hộp đúng, chú ý đến cách phát âm của phần gạch chân của từ.)

Gợi ý:

1. glean2. fry3. thrive4. overthrow

b) Join the sentences, using who or which. (Kết hợp các câu, sử dụng who hoặc which)

Gợi ý:

1. The Earth is a planet which can support life.

2. The book is about a girl who runs away from home.

3. A dictionary is a book which gives you the meaning of words.

c) Match the clause in column A with the one in column B ... . (Ghép mệnh đề ở cột A với mệnh đề ở cột B để tạo thành một câu điều kiện hoàn chỉnh.)

Gợi ý:

1. c2. b3. a
Quảng cáo

IV. Writing (2.5 points)

In 120 words, write a paragraph on what you like and don't like about our Tet holiday. Your writing ... . (Trong 120 từ, viết một đoạn văn về những gì bạn thích và không thích ngày nghỉ Tết của chúng ta. Bài viết của bạn nên gồm các hoạt động mà người ta thường làm trước và trong Tết, thực phẩm và thời tiết ngày Tết. Bạn có thể sử dụng các gợi ý dưới đây.)

Gợi ý:

Phiên bản 1:

Tet is one of the most important traditional holiday in our country. It celebrates the Lunar New Year. Actually Tet starts on the first day of the lunar year, however people always prepare for it well in advance. The house is usually cleaned and decorated with beautiful things such as flowers and pictures. Peach flowers and kumquat trees are very typical at Tet. Almost every house has at least either peach flowers and kumquat trees, some even have both in their houses at Tet. During Tet people enjoy traditional foods such as banh chung, fruit jam,... On the first day of the Lunar New Year, people often go to pagodas or churches then they visit their relatives. I enjoy Tet holidays because we often have "lucky money" at Tet and we can get up later than usual. The only thing I don't like at Tet is that the weather is wet and cold.

Phiên bản 2:

Tet is one of the most important traditional holiday in our country. It celebrates the Lunar New year. Actually Tet starts on the first day of the lunar year, however people always prepare well for it in advance. The house is usually cleaned and decorated with flowers, kumquat trees or peach flowers. People usually buy sweets, candies, biscuit, ... and prepare traditional food: banh chung. In Tet holiday, people visit relatives and friends. They also go to pasodas or churchs. Children are very happy in that time because they usually receive lucky money inside red envelopes. Both children and adults take part in traditional games. People usually are polite to each other because they want to have good luck on New Year's Day. Tet holiday is the time people always expect in the year.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 9 khác:

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học