Unit 9 lớp 11: Language FocusUnit 9: The Post Office

E. Language Focus (Trang 108-109-110 SGK Tiếng Anh 11)

Grammar

Exercise 1. Explain what the words below mean, using the phrases from the box. (Giải thích nghĩa của những từ dưới đây, sử dụng các cụm từ trong khung.)

Gợi ý:

Quảng cáo

1. A burglar is someone who breaks into the house to steal things.

2. A customer is someone who buys something from a shop.

3. A shoplifter is someone who steals from a shop.

4. A coward is someone who is not brave.

5. A tenant is someone who pays rent to live in a house or flat.

Exercise 2. Complete each sentence, using who, whom, or whose. (Hoàn thành mỗi câu, sử dụng who, whom, hoặc whose.)

Gợi ý:

1. who2. whose3. whom/who4. whose5. whom/who
Quảng cáo

Exercise 3. Join the sentences, using who, that, or which. (Kết hợp câu, sử dụng who, that, hoặc which.)

Gợi ý:

1. The man who answered the phone told me you were away.

2. The waitress who served us was very impolite and impatient.

3. The building which was destroyed in the fire has now been rebuilt.

4. People who were arrested have now been released.

5. The bus which goes to the airport runs every half an hour.

Quảng cáo

Exercise 4. Join the sentences below, using who, whose, or which. (Kết hợp các câu dưới đây, sử dụng who, whose, hoặc which.)

Gợi ý:

1. Peter, who has never been abroad, is studying French and German.

2. You've all met Michael Wood, who is visiting us for a couple of days.

3. We are moving to Manchester, which is in the north-west.

4. I'll stay with Adrian, whose brother is one of my closest friends.

5. John Bridge, who has just gone to live in Canada, is one of my oldest friends.

Quảng cáo

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 9 khác:

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 9

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Toán 11 - Thầy Nguyễn Quý Huy

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Ngữ văn lớp 11 - cô Hương Xuân

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 11 - Thầy Vũ Việt Tiến

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-9-the-post-office.jsp