Unit 9 lớp 11: WritingUnit 9: The Post Office

D. Writing (Trang 107 SGK Tiếng Anh 11)

Writing a letter to express satisfaction (or dissatisfaction) (Viết một bức thư bày tỏ sự hài lòng (hoặc không hài lòng))

Task 1. Work with a partner. Imagine that you have been using some of the services provided by Thanh Ba Post Office ... . (Làm việc với bạn cùng học. Hãy tưởng tượng rằng bạn đã sử dụng một số dịch vụ được cung cấp bởi Bưu điện Thanh Ba (bạn đã học về bưu điện này trong phần Reading). Thảo luận về những điều mà có thể làm cho bạn hài lòng (hoặc không hài lòng) với các dịch vụ ở đó. Những ý dưới đây có thể có ích cho bạn.)

Quảng cáo
- Giờ mở cửa của bưu điện - quá muộn/quá sớm ...
- Chất lượng trang thiết bị - chất lượng tốt/tồi/kém cần sửa chữa ...
- Điều kiện an ninh của bưu điện - điều kiện an ninh tốt/kém / không ai trông giữ xe máy hoặc xe đạp/ kẻ móc túi, ...
- Thái độ của nhân viên - lịch sự/có tính giúp đỡ/bất lịch sự/ngạo mạn
- Giá cả dịch vụ - thấp/cao/hợp lý...
- Tính đúng giờ của việc chuyển phát thư từ và báo - luôn luôn/không bao giờ đúng giờ/ đôi khi muộn/ thư và báo bị thất lạc...

Gợi ý:

Quảng cáo

- The opening hours of the post office

It is too early when closing at 9 p.m. It would be much better if the post office opened until 11 p.m so that customers can have access to the services.

- The quality of the equipment

Thanh Ba Post Office is a well-equipped and reliable address for the postal and telecommunication needs.

- The security conditions of the post office

The parking area of Thanh Ba Post Office is not a good and security place. Although the parking area is large, it has no security-guards.

- The attitude of the staff

The staff are always helpful and polite to the customers.

Task 2. After a year in the job, the director of Thanh Ba Post Office has invited residents ... . (Sau một năm hoạt động, Giám đốc Bưu điện Thanh Ba đã mời cư dân trong khu phố viết thư cho ông ấy mô tả chất lượng của các dịch vụ mà họ đã nhận được. Viết một bức thư như vậy, bằng cách sử dụng những ý tưởng mà bạn đã thảo luận trong Bài tập 1.)

Gợi ý:

Quảng cáo

Bức thư 1:

Dear Sir,

I've been using the services provided by Thanh Ba Post Office for years and I am writing in response to your call for customers to express their satisfaction or dissatisfaction towards the post offices services.

Like other customers. I find your post office a well-equipped and reliable address for our postal and telecommunication needs. I am impressed by your spacious place for transaction...

I know that making everyone satisfied is hard work and sometimes seems impossible. What you and your staff have done so far for the development of the post office is encouraging and this letter is written in the hope that your post office will be a better place.

Your faithfully,

Nguyen Chien Thang

Bức thư 2:

Dear Sir,

I have been using the serrvices provided by Thanh Ba Post Office for years and I am writing in response to your call for customers to express their satisfaction or dissatisfaction towards the post office's services.

Like any other customers. I find your post office a well-equipped and reliable address for our postal and telecommunication needs. I am impressed by your spacious place for transaction. The seats in the lobby are pretty and always clean. The fax machines are always in good working condition and my colleagues in Ho Chi Minh City have no complaints about the quality of the documents I send them.

However, there are some minor drawbacks that need mentioning here. Although the parking area is large, it has no security guards and sometimes feel insecure when leaving my motorcycle there. Moreover, it would be much better if the post office opens until 11 p.m so that customers can have more access to your services.

I know that making everyone satisfied is a hard work and sometimes seems impossible. What you and your staff have done so far for the development of the post office is encouraging and this letter is written in the hope that your post office will be a better place.

Your faithfully,

Nguyen Chien Thang

Quảng cáo

Bức thư 3:

Dear Sir,

I have been using the services provided by Thanh Ba Post Office for years and I am in response to your call for customers to express their satisfaction or dissatisfaction towards the post office services. Like many other customers, I find your post office a well equipped and reliable address.

Firstly, I'm impressed by your spacious place for transaction, the seats are clean. Nine telephone boxes are always available so customers do not have to wait to make their call. More interestingly. I am satisfied with the price of the services. Although the packing area is large, it has no security guards and I sometimes feel insecure when leaving my motorbike there.

And the last point I would like to comment on is the opening hours of the post office. I think it would be better if the post office opens until 11 p.m so that customers can have more access to your services. I know that you and your staff have done so far for the developmem of the post office.

This letter is written in the hope that your post office will be a better place.

Your faithfully,

Nguyen Chien Thang

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 9 khác:

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 9

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 11, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-9-the-post-office.jsp