Unit 7 lớp 11: SpeakingUnit 7: World Population

B. Speaking (Trang 83 SGK Tiếng Anh 11)

Quảng cáo

Task 1. Work in pairs. Below are some of the causes of population explosion. Put ... . (Làm việc theo cặp. Dưới đây là một số nguyên nhân gây bùng nổ dân số. Đặt chúng theo thứ tự tầm quan trọng và giải thích tại sao.)

Dịch và xếp thứ tự

1 - Fewer children die at birth. (Ít trẻ em chết lúc mới sinh ra hơn.)

2 - Many people believe that having a large family is a form of insurance. (Nhiều người tin rằng có một gia đình đông người là một hình thức bảo hiểm)

3 - Religion doesn't encourage people to have fewer children. (Tôn giáo không động viên con người có ít con hơn.)

4 - People believe that having many children means happiness. (Người ta tin rằng có nhiều con có nghĩa là hạnh phúc.)

5 - People are not aware of the problem of overpopulation. (Con người không nhận thức được vấn đề của sự bùng nổ dân số.)

6 - People are not properly educated. (Con người không được giáo dục đúng đắn.)

Quảng cáo

Task 2. Work in pairs. List the problems facing poor and overpopulated countries. Then ... . (Làm việc theo cặp. Liệt kê các vấn đề phải đối mặt của các nước nghèo và đông dân. Sau đã trình bày kết quả của bạn trước lớp.)

- Điều kiện sống nghèo nàn

- Tiêu chuẩn sống thấp

- Không đủ thực phẩm

- Thiếu trường học/bệnh viện/giáo viên/bác sĩ/y tá

Gợi ý:

A: What problems do you think poor and overpopulated countries are facing?

B: I think these are poor living conditions, low living standards, ...

Task 3. Work in groups. Work out the solutions to the problems of overpopulation. Report ... . (Làm việc nhóm. Tìm ra các giải pháp cho các vấn đề về bùng nổ dân số. Trình bày kết quả trước lớp.)

Quảng cáo
tăng

sự hiểu biết về vấn đề bùng nổ dân số

tiêu chuẩn sống

áp dụng/triển khai

các chính sách khen và phạt

thực hiện

các chương trình giáo dục dân số

các chương trình kế hoạch hóa gia đình

sử dụng

phương pháp tránh thai

Gợi ý:

A: Over population is now one of the most serious problems of countries in the world. What solutions can people to do it?

B: I think we should raise awareness of the problems of overpopulation.

C: And we should implement reward and punishment policies.

D: Another solution is carrying out family planning programmes.

A: Besides, we should use birth control methods.

Quảng cáo

Task 4. Talk about the problems of overpopulation and offer solution, using the results of Task 2 and 3. (Thảo luận về các vấn đề về bùng nổ dân số và đưa ra các giải pháp, sử dụng kết quả của Bài tập 2 và 3.)

Gợi ý:

Nowadays, many countries are facing up to overpopulation-serious problem. Because it leads to lots of results. The first one is shortage of food as well as low living standards. And another result of overpopulation is poor living conditions.

We understand the danger of problem, we should find the way to solve them. We should carry out family planning programs, birth control methods. Besides we exercise reward and punishment policies.

Bài giảng: Unit 7: World Population - Lý thuyết ngữ pháp - Cô Vũ Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 7 phút khác:

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 7

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 11, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-7-world-population.jsp