Unit 7 lớp 11: Language FocusUnit 7: World Population

E. Language Focus (Trang 86-87-88-89 SGK Tiếng Anh 11)

Grammar

Exercise 1. Put the verbs in brackets into the correct form. Add 'll/will, or 'd/would if necessary. (Chia các động từ trong ngoặc ở dạng đúng. Thêm 'll/will, hoặc 'd/would nếu cần thiết.)

Gợi ý:

Quảng cáo
1. would drive2. could3. is
4. will take5. closed6. will come

Exercise 2. Put the verbs in brackets into the correct form. (Chia các động từ trong ngoặc ở dạng đúng.)

Gợi ý:

1. had been told2. had realised
3. wouldn't have been4. would have bought
5. had studied
Quảng cáo

Exercise 3. Change the following conditional sentences into reported speech. (Chuyển các câu điều kiện sau thành câu tường thuật.)

Gợi ý:

1. → The men told her he would come to see her if he had time.

2. → He asked her what she would say if someone stepped on her feet.

3. → They told me if it didn't rain, they would go out with me.

4. → The man asked the woman what she would do if she were a billionaire.

5. → The man told me if I had asked him, he would have lend me his motorbike.

6. → The man told his daughter the would be very disappointed if she didn't come.

7. → The boy told the girl he was sure they would understand if she explained the situation to them.

Quảng cáo

Bài giảng: Unit 7: World Population - Bài tập ứng dụng ngữ pháp - Cô Vũ Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 7 phút khác:

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 7

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Toán 11 - Thầy Nguyễn Quý Huy

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Ngữ văn lớp 11 - cô Hương Xuân

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 11 - Thầy Vũ Việt Tiến

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-7-world-population.jsp