Ngữ pháp Tiếng Anh 11 Unit 7: World Population (Phần 1)Unit 7

Ngữ pháp Tiếng Anh 11 Unit 7: World Population (Phần 1)

1. Ôn tập câu điều kiện loại 1

Quảng cáo

1.1. Khái niệm

Câu điều kiện loại 1 còn có thể được gọi là câu điều kiện hiện tại có thể có thật. Ta sử dụng câu điều kiện loại 1 để đặt ra một điều kiện có thể thực hiện được trong hiện tại và nêu kết quả có thể xảy ra.

1.2. Công thức câu điều kiện loại 1

Công thức:

   If + S + V (hiện tại), S + will + V (nguyên mẫu)

Đảo ngữ:

   Should + S + V (hiện tại), S + will + V (nguyên mẫu)

Ví dụ:

If you come into my garden, my dog will bite you.

Should you come into my garden, my dog will bite you.

Quảng cáo

Giải bài tập | Để học tốt Tiếng Anh 11 Unit 7 phút khác:

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 7

Quảng cáo

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 11, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-7-world-population.jsp