Tiếng Anh 11 Unit 7: Listening (sách mới - Global Success)Lời giải Tiếng Anh 11 Unit 7 Listening sách mới:

Tiếng Anh 11 Unit 7: Listening (sách mới - Global Success)

Quảng cáo

Xem thêm lời giải Tiếng Anh 11 Unit 7 sách mới:
Lưu trữ: Giải Tiếng Anh 11 Unit 7: Listening (sách cũ)

C. Listening (Trang 84-85 SGK Tiếng Anh 11)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

- Work in pairs. Discuss the following questions. (Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi sau.)

1. Do you think that our world is overpopulated? (Bạn có nghĩ rằng thế giới chúng ta hiện đang quá đông dân?)

=> Yes, I do.

2. What continent has the largest population? (Châu lục nào có dân số đông nhất?)

=> Asia has the largest population.

- Listen and repeat.

Latin America: Mỹ La tinhparticularly: đặc biệt
inexpensive: không đắt, rẻdeveloping countries: các nước đang phát triển
punishment: sự trừng phạtrank: hạng
improvement: sự cải thiệnshortage: sự thiếu
generation: thế hệ
Quảng cáo

While you listen (Trong khi bạn nghe)

You will hear Dr. Brown, a world population expert, talk about ... . (Bạn sẽ nghe Tiến sĩ Brown, một chuyên gia dân số thế giới, nói về dân số thế giới. Nghe cuộc phỏng vấn và làm các bài tập theo sau.)

Bài nghe:

Task 1. Choose the best answer A, B, C or D for the following statements and questions. (Chọn đáp án A, B, C hoặc D đúng nhất cho các phát biểu và câu hỏi sau.)

Gợi ý:

1. A2. D3. C4. D5. A6. B

Task 2. Listen again and answers the following questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi sau.)

Bài nghe:

1. According to experts, what will the population of the world be by the year 2015? (Theo các chuyên gia, đến năm 2015 dân số thế giới là bao nhiêu?)

=> According to ihe experts, by the year 2015, the population of the world will be over 7 billion.

2. What did the expert say about the population growth rates in some parts of the world? (Chuyên gia nói gì về tỉ lệ phát triển dân số ở một số nơi trên thế giới?)

=> He said that the population growth rates in some parts of the world are not the same. The population grows more quickly in some parts of the world than others.

Quảng cáo

3. According to the expert, what is the reason for a fall in the death rates? (Theo chuyên gia, vì sao tỉ lệ tử vong giảm?)

=> According to the expert, the reason for a fall in the death rates is the improvement of public health services and medical care.

4. According to the expert, what problems does population explosion cause to the world, particularly to developing countries? (Theo chuyên gia, sự bùng nổ dân số gây ra vấn đề gì cho thế giới, đặc biệt là các nước đang phát triển?)

=> The problems population explosion causes to the world, particularly to developing countries are shortage of foods, lack of hospitals and schools, illiteracy, and poor living conditions.

5. How many solutions did the expert offer and what are they? (Chuyên gia đã đưa ra bao nhiêu giải pháp và những giải pháp đó là gì?)

=> The expert offered 4 solutions. They are:

  • (i) to educate people and make them aware of the danger of having more children,

  • (ii) to provide safe, inexpensive birth-control methods,

  • (iii) to strictly implement a family planning policy,

  • and (iv) to exercise strict and fair reward and punishment policies.

Quảng cáo

Nội dung bài nghe:

Interviewer: Good evening ladies and gentlemen. In our program tonight, we are honoured to have Dr. Brown, a world famous population expert. Dr. Brown, could you tell us something about the world population?

Dr. Brown: Well, there arc over 6.700 million people in the world today, and the total is increasing at the rate of about 76 million a year. Experts say that the population of the world could be over 7 billion by the year 2015.

Interviewer: Do all parts of the world have the same rate of population growth?

Dr. Brown: No, they don't. The population is growing more quickly in some parts of the world than others. Latin America ranks first. Africa second, and Asia third.

Interviewer: What is the main reason for the population explosion?

Dr. Brown: Well, I think the main reason is a fall in death rates. This is due to the improvement of the living conditions and medical care.

Interviewer: I believe the explosion of population has caused many problems. Is it right?

Dr. Brown: Yes, it is. It caused a lot of problems such as shortage of food, lack of hospitals and schools, illiteracy, and low living standards.

Interviewer: Can you make some suggestions on how to solve these problems?

Dr. Brown: I think, there are a number of solutions to the problems. The first is to educate people and make them aware of the danger of having more children. The second is to provide safe, inexpensive birth- control methods. The third is to strictly implement a family planning policy. And the fourth is to exercise strict and fair reward and punishment policies.

Interviewer: Thank you very much for being with us tonight, Dr. Brown.

Dr. Brown: You're welcome.

Hướng dẫn dịch:

Phóng viên: Chào buổi tối các quý bà và các quý ông. Trong chương trình của chúng tôi tối nay, chúng tôi rất vinh dự được chào đón tiến sĩ Brown, một chuyên gia về dân số nổi tiếng thế giới. Tiến sĩ Brown, ông có thể cho chúng tôi biết đôi điều về dân số thế giới?

Tiến sĩ Brown: Vâng, có trên 6.700 triệu người trên thế giới hiện nay, và tổng số này đang tăng với tốc độ khoảng 76 triệu một năm. Các chuyên gia nói rằng vào năm 2015, dân số thế giới có thể lên tới 7 tỷ người.

Phóng viên: Liệu tất cả các nước trên thế giới có cùng tốc độ tăng dân số không?

Dr. Brown: Không, họ không. Dân số tăng nhanh ở một số nơi trên thế giới so với các nước khác. Châu Mỹ Latinh đứng đầu. Châu Phi thứ hai và châu Á thứ ba.

Phóng viên: Lý do chính cho sự bùng nổ dân số là gì?

Tiến sĩ Brown: Vâng, tôi nghĩ lý do chính là sự giảm tỷ lệ tử vong. Điều này là do sự cải thiện của điều kiện sống và chăm sóc y tế.

Phóng viên: Tôi tin rằng sự bùng nổ của dân số đã gây ra nhiều vấn đề. Đúng không?

Tiến sĩ Brown: Vâng, đúng vậy. Nó gây ra rất nhiều vấn đề như thiếu lương thực, thiếu các bệnh viện và trường học, mù chữ và mức sống thấp.

Phóng viên: Ông có thể đưa ra một số gợi ý về cách giải quyết những vấn đề này không?

Tiến sĩ Brown: Tôi nghĩ, có một số giải pháp cho vấn đề. Thứ nhất là giáo dục con người và làm cho họ nhận thức được nguy cơ có thêm con. Thứ hai là cung cấp các biện pháp kiểm soát sinh sản an toàn, không tốn kém. Thứ ba là thực hiện đúng chính sách kế hoạch hóa gia đình. Và thứ tư là thực hiện các chính sách thưởng và phạt nghiêm ngặt và công bằng.

Phóng viên: Cảm ơn rất nhiều vì đã ở cùng chúng tôi tối nay, bác sỹ Brown.

Tiến sĩ Brown: Không có gì.

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Listen again. Work in groups and summarise the main ideas of the passage. (Nghe lại. Làm việc nhóm và tóm tắt các ý chính của đoạn văn.)

Bài nghe:

Gợi ý:

The world population today is over 6.7 billion. A year the world population increases by about 76 million. By the year 2015, the world population will be over 7 billion. The number of problems which the expert mentions is 4. The number of solutions which the expert offers is 4.

Bài giảng: Unit 7: World Population - Lý thuyết ngữ pháp - Cô Vũ Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 7 phút khác:

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 7

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-7-world-population.jsp


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên