Unit 7 lớp 11: ReadingUnit 7: World Population

A. Reading (Trang 80-81-82 SGK Tiếng Anh 11)

Before you read (Trước khi bạn đọc)

Quảng cáo

- Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

1. Where can you find these scenes? (Bạn có thể có thấy những cảnh này ở đâu?)

=> In under-developed countries.

2. What does each of the pictures tell you? (Mỗi bức ảnh trên cho bạn biết về điều gì?)

=> Picture 1: It describes a poor large family in the countryside.It tells us that If we have a big family, we may not support our children properly and give them a good life and education.

=> Picture 2: It describes a poor slum in a small town. It indicates that population explosion can lead to poverty and unemployment.

Quảng cáo

3. Do you think that the larger in population a country is, the stronger it is? Why/ Why not? (Bạn có nghĩ rằng một nước có dân số càng đông thì nó càng mạnh không? Tại sao/Tại sao không?)

=> No, I don't think so. A strong country is a country having developed economy and people in that country have a good life.

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the passage and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và làm các bài tập theo sau.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

The population of the world has been increasing faster and faster. In 10,000 B.C., there were probably only 10 million people. In A.D. 1, there were 300 million. It took 1,750 years for the world population to reach 625 million. In 1850, only one hundred years later, the population reached the figure of 1,300 million. In 1950, the figure had more than doubled to reach 2,510 million. In 1985, only 35 years later, there were 4,760 million people. In 2000. the world's population was about 6.6 billion, and by 2015 it is expected to be over 7 billion.

Does the Earth have enough resources to support this many people? Different scientists give different answers to this question. Some say that there are enough resources to support 8 billion people. Others say that we must limit population growth because our resources are limited. Only 10 percent of the earth's land can be used for farming and another 20 percent for raising animals. There is a limit to the water we can use. There are also limits to the amounts of petroleum, iron, silver, gold, and other metals.

Research has shown that the average Third World woman has more children than she wants. Among the women who do not think they have too many children, half of them do not want any more. However, although millions of women want to limit the size of their families, they know of no safe way to have fewer children. Safe birth-control methods for family planning are not available to them. It is time governments and international organisations did something to help them so that the world population growth can start to decrease instead of continuing to increase.

Hướng dẫn dịch:

Dân số thế giới đang gia tăng ngày càng nhanh. Vào năm 10000 trước công nguyên, thế giới có lẽ chỉ có khoảng 10 triệu người. Vảo năm thứ nhất sau công nguyên, có khoảng 300 triệu người. Phải mất 1750 năm sau thì dân số thế giới mới đạt đến 625 triệu người. Vào năm 1850, chỉ cách 100 năm sau đó, dân số thế giới lên đến con số 1 tỉ 300 triệu người. Vào năm 1950, con số đó tăng lên gấp đôi đến 2 tỉ 510 triệu người. Vào năm 1985, chỉ 35 năm sau, thế giới có 4 tỉ 760 triệu người. Vào năm 2000, dân số thế giới khoảng 6,6 tỉ và đến năm 2015 dân số thế giới có thể hơn 7 tỉ.

Liệu Trái đất có đủ nguồn tài nguyên để phục vụ cho số đông người như thế này không? Nhiều nhà khoa học đã đưa ra những câu trả lời khác nhau cho câu hỏi này. Một số cho rẳng có đủ tài nguyên để phục vụ cho 8 tỉ người, số khác nói rằng chúng ta phải hạn chế sự phát triển dân số vì nguồn tài nguyên có giới hạn. Chỉ 10% đất đai của thế giới có thể được sử dụng cho canh tác và 20% dành cho chăn nuôi. Nguồn nước chúng ta sử dụng thì giới hạn. Trữ lượng dầu hỏa, sắt, bạc, vàng và các kim loại khác cũng có giới hạn.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng phụ nữ ở Thế giới thứ ba có nhiều con hơn ý muốn. Trong số phụ nữ mà không nghĩ rằng mình có quá nhiều con, thì phân nửa không muốn có con nữa. Tuy nhiên, mặc dù hàng triệu phụ nữ muốn hạn chế việc sinh con, họ không biết cách an toàn nào để có con ít hơn. Những biện pháp hạn chế sinh đẻ an toàn để kế hoạch hóa gia đình thì không được phổ biến với họ. Đã đến lúc các chính phủ và các tổ chức quốc tế nên làm điều gì đó giúp họ để sự phát triển dân số thế giới có thể bắt đầu giảm đi thay vì cứ tiếp tục tăng.

Task 1. The words in the box all appear in the passage. Fill each blank ... . (Các từ trong khung đều xuất hiện trong đoạn văn. Điền vào mỗi chỗ một từ thích hợp. (Thay đổi dạng từ và sử dụng từ điển nếu cần thiết.)

Gợi ý:

1. Although2. method3. increases4. resources
4. figures6. limit7. international8. control
Quảng cáo

Task 2. Answer the questions on the passaae. (Trả lời các câu hỏi về đoạn văn.)

1. What was the population of the world in 10,000 B.C., 1750, 1850, 1950, 1985 and 2000? (Dân số thế giới vào các năm 10 000 trước Công Nguyên, năm 1750, 1850, 1950, 1985 và 2000 là bao nhiêu?)

=> The population of the world in 10.000 B.C was 10 million, in 1750 it was 625 million, in 1850 it was 1,300, in 1950 it was 2,510 million, in 1985 it was 4,760 million, in 2000 it was 6.6 billion.

2. How many people is the world expected to have by the year 2015? (Đến năm 2015, thế giới có thể có bao nhiêu người?)

=> By the year 2015, the population of the world is expected to be 7 billion.

3. Can the Earth have enough resources to support its population? (Trái đất có đủ nguồn tài nguyên để cung cấp cho dân số này không?)

=> Some scientists say it can, but others say it can't.

4. Do most Third World women want to have a lot of children? (Hầu hết phụ nữ ở các nước thuộc Thế giới thứ ba muốn có nhiều con phải không?)

=> No, they don't.

5. Why can't women in the world limit the size of their families? (Tại sao phụ nữ trên thế giới không thể giới hạn số lượng thành viên trong gia đình mình?)

=> They can't limit the size of their family because they know of no safe way to have fewer children.

Quảng cáo

After you read (Sau khi bạn đọc)

Work in pairs. Discuss with a partner and find out five world largest countries in population. ... (Làm việc theo cặp. Thảo luận với một bạn học và tìm ra 5 nước có dân số đông nhất thế giới. Kể những nước đó ở đâu và nước nào giàu nhất, nghèo nhất.)

Gợi ý:

- Five world largest countries in population are China, India, Russia, the USA and Indonesia.

- China, India and Indonesia are in Asia. Russia is in Europe, and the USA is in North America.

- The richest country is the USA and the poorest country may be Indonesia.

Bài giảng: Unit 7: World Population - Lý thuyết ngữ pháp - Cô Vũ Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 7 phút khác:

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 7

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-7-world-population.jsp