Ngữ pháp Tiếng Anh 11 Unit 7: World Population (Phần 4)Unit 7

Ngữ pháp Tiếng Anh 11 Unit 7: World Population (Phần 4)

4. Câu điều kiện trong lời nói gián tiếp (conditional in reported speech)

Quảng cáo

a. Câu điều kiện loại 1 chuyển sang loại 2

Ví dụ:

He said, " If it rain heavily, I will stay at home"

→ He said (that) if it rained heavily, he would stay at home.

b. Câu điều kiện loại 2 và 3: Không đổi động từ

Ví dụ:

She said ,"If I had enough money, I would buy a new car

→ She said (that) if she had enough money , she would buy a new car.

The teacher said, "If Jones had studied harder, he wouldn't have failed his exam."

→ The teacher said (that) if Jones had studied harder, he wouldn't have failed his exam.

*Note: Khi chuyển 1 câu hỏi từ trực tiếp sang gián tiếp, cần chú ý vị trí của chủ ngữ, động từ và không còn dấu chấm hỏi.

Ví dụ:

She asked me,"What would he do if he were a king?"

→ She asked me what he would do if he were a king.

Quảng cáo

Giải bài tập | Để học tốt Tiếng Anh 11 Unit 7 phút khác:

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 7

Quảng cáo

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 11, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-7-world-population.jsp