Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 7: World Population đầy đủ, hay nhấtUnit 7

Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 7: World Population

Quảng cáo
Từ Phân loại Phát âm Nghĩa
birth-control method /ˈbɜːθ kəntrəʊlˈmeθəd/ phương pháp hạn chế sinh đẻ
decrease v /dɪˈkriːs/ giảm đi
double v /ˈdʌbl/ gấp đôi
family planning /ˌfæməli ˈplænɪŋ/ kế hoạch hóa gia đình
figure n /ˈfɪɡə(r)/ con số
increase v /ɪnˈkriːs/ gia tăng, tăng lên
limit v /ˈlɪmɪt/ hạn chế, giới hạn
overpopulation n /ˌəʊvəˌpɒpjuˈleɪʃn/ sự đông dân quá mức
petroleum n /pəˈtrəʊliəm/ dầu mỏ, dầu lửa
probably adv /ˈprɒbəbli/ có lẽ, có thể
raise animals /reɪz ˈænɪml/ nuôi động vật
Third World thế giới thứ ba
Quảng cáo

Bài giảng: Unit 7: World Population - Từ vựng - Cô Vũ Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

Giải bài tập | Để học tốt Tiếng Anh 11 Unit 7 phút khác:

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 7

Quảng cáo

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 11, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-7-world-population.jsp