Tiếng Anh 11 Unit 5: Speaking (sách mới - Global Success)Lời giải Tiếng Anh 11 Unit 5 Speaking sách mới:

Tiếng Anh 11 Unit 5: Speaking (sách mới - Global Success)

Quảng cáo

Xem thêm lời giải Tiếng Anh 11 Unit 5 sách mới:
Lưu trữ: Giải Tiếng Anh 11 Unit 5: Speaking (sách cũ)

B. Speaking (Trang 59-60 SGK Tiếng Anh 11)

Task 1. Work in pairs. Match each problem in A with its appropriate solutions(s) in B. (Làm việc theo cặp. Ghép mỗi vấn đề ở A và cách giải quyết ở B.)

Gợi ý:

A12345
Bb-ga-ed-fc-jh-i
Quảng cáo

Task 2. Work in groups. Talk about your school problems and offer solutions. Use the suggestions in Task 1. (Làm việc nhóm. Thảo luận về các vấn đề về trường bạn và đưa ra giải pháp. Sử dụng các gợi ý trong Bài tập 1.)

Example: Gợi ý cho phần 1. b-g ở Task 1

A: Many students cannot buy all the required books. What do you think we should do to help them?

B: I think we school ask the school headmaster to provide free textbooks for students from low-income families.

C: We should collect used textbooks for school libraries.

Làm tương tự như ví dụ trên, và dựa vào Task 1, các bạn có thể tạo các đoạn hội thoại tương tự, ví dụ:

Quảng cáo

A: Students cheat in exams. What do you think we should do to solve this problem?

B: I think we school ask the school headmaster enforce strict school regulations.

C: We should reduce the number of students in a class.

Task 3. Work in groups. Think of three or four problems your class is experiencing. Talk about ... . (Làm việc nhóm. Hãy suy nghĩ về ba hoặc bốn vấn đề mà lớp bạn đang trải qua. Thảo luận về chúng và đưa ra giải pháp. Bạn có thể sử dụng những gợi ý dưới đây.)

- Lớp học quy mô lớn (Hơn 50 học sinh trong lớp)

- Thiếu bàn (3 học sinh mỗi bàn)

- Nóng vào mùa hè (không có quạt điện)

- Lạnh và tối trong mùa đông (cửa sổ bị hỏng, không có đèn)

Gợi ý:

Quảng cáo

A: The main problem of our class is oversized. There are over 50 students in our class. What should we do to solve this problem?

B: I think the school should recruit more teachers and open new classes.

C: Another problem is that there is a shortage of desks. Three students have to sit on a desk. What should we do?

A: We should buy more desks or if there are new classes, the current number of desk should be provided adequately.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 5 khác:

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 5

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 12:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-5-illiteracy.jsp


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên