Unit 5 lớp 11: Language FocusUnit 5: Illiteracy

E. Language Focus (Trang 63-64-65 SGK Tiếng Anh 11)

Grammar

Exercise 1. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one, using the words given. (Hoàn thành câu thứ hai để nó có cùng nghĩa với câu đầu, sử dụng các từ đã cho.)

Gợi ý:

Quảng cáo

1. They promised to come back again.

2. The lifeguard advised US not to swim too far from the shore.

3. John asked Peter to close the window.

4. The teacher encouraged Eric to join the football team.

5. John promised to give it to him the next day.

6. My mum wanted Lan to become a doctor.

7. My sister reminded me to lock the door before going to school.

8. His boss advised him to go home and rest for a while.

Quảng cáo

Task 2. Write the following sentences in reported speech, using the right form of the words given in the brackets. (Viết các câu sau ở thể tường thuật, sử dụng dạng đúng của các từ đã cho trong ngoặc.)

1. advise

→ He advised me not to drink too much beer.

2. invite

→ She invited me to come and see her whenever I wanted.

3. want

→ Phuong wanted me not to smoke in his car.

4. tell

→ He told Sue to give him her phone number.

5. remind

→ He reminded me to give the book back to Joe.

Quảng cáo

6. promised

→ He promised not to do it again.

7. agree

→ He agreed to wait for me.

8. ask

→ Tuan asked her to lend him some money.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 5 khác:

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 5

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

Săn SALE shopee Tết:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-5-illiteracy.jsp


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên