Tiếng Anh 11 Unit 5: Listening (sách mới - Global Success)Lời giải Tiếng Anh 11 Unit 5 Listening sách mới:

Tiếng Anh 11 Unit 5: Listening (sách mới - Global Success)

Quảng cáo

Xem thêm lời giải Tiếng Anh 11 Unit 5 sách mới:
Lưu trữ: Giải Tiếng Anh 11 Unit 5: Listening (sách cũ)

C. Listening (Trang 60-61 SGK Tiếng Anh 11)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

- Work in pairs. Ask and answer the questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi.)

1. Have you ever done a survey? (Bạn đã từng thực hiện một cuộc khảo sát nào chưa?)

=> No, I haven't.

2. Do you know where Perth is? (Bạn có biết thành phố Perth ở đâu không?)

=> Yes. Perth is the capital and largest city of the Australian state of Western Australia.

=> No. I don't know.

Quảng cáo

- Listen and repeat.

effective: có hiệu quảmaturity: sự trưởng thành
weaknesses: tình trạng yếu đuốiperformance: cuộc biểu diễn
self-respect: sự tự trọngacademic: (thuộc) học viện, đại học

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Bài nghe:

Task 1. Listen and choose the best option to complete the following sentences. (Nghe và chọn đáp án tốt nhất để hoàn thành câu sau.)

Gợi ý:

Quảng cáo
1. D2. B3. B4. B

Task 2. Listen again and answer the questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi.)

Bài nghe:

1. Where did the survey take place? (Cuộc khảo sát đã được thực hiện ở đâu?)

=> It took place in Perth.

2. What percentage of the students felt mutual respect was essential for effective learning to take place? (Có bao nhiêu phần trăm học sinh nghĩ rằng sự tôn trọng lẫn nhau là cần thiết cho việc học tập có hiệu quả?)

=> 80 percent of the students.

3. What did the older students feel? (Các sinh viên khác nghĩ gì?)

=> They felt that they should be allowed to give some input into school decision making.

Quảng cáo

Nội dung bài nghe:

In an informal survey carried out in Perth, western of Australia, students were asked to give their views on what makes an effective school. 80 per cent of the students felt that mutual respect in the classroom was essential learning to take place. This implied that students should be treated as individuals with both their strengths and their weaknesses. 60 per cent of the students felt they should be encouraged to set realistic goals for their learning, and to have positive attitudes towards themselves and others.

About 55 per cent of the students expected their teachers to be motivated and interested in what they were doing: this would then reflect in their performance of the students. Nearly all the students believed that learning should be centered on important life skills such as communication, building self-respect and self- confidence, the ability to learn from failure, and time management, suited to the maturity of the students concerned.

One hundred per cent of the students felt that the social side of school was as important as academic activities. The older students felt that they should be allowed to give some input school decision making a direct effect on students.

Hướng dẫn dịch:

Trong một khảo sát không trang trọng gần đây được tiến hành ở Perth, miền tây của Úc, học sinh được yêu cầu đưa ra quan điểm về điều gì làm nên một ngôi trường hiệu quả. 80% học sinh cảm thấy rằng sự tôn trọng lẫn nhau trong lớp học là cần thiết. Điều này ám chỉ rằng học sinh nên được đối xử như những cá nhân với cả ưu và khuyết điểm. 60% học sinh cảm thấy rằng nên được khuyến khích đề ra mục tiêu thiết thực cho việc học, và phải có thái độ tích cực hướng đến chính bản thân mình và người khác.

Khoảng 55% học sinh hi vọng giáo viên họ sẽ tạo động lực và quan tâm đến việc họ đang làm: điều này sau đó sẽ phản ảnh ở kết quả học tập của học sinh. Gần như tất cả học sinh tin rằng việc học nên tập trung vào những kỹ năng sống quan trọng chẳng hạn như giao tiếp, tự trọng và tự tin, khả năng học từ thất bại, và quản lý thời gian, phù hợp với sự trưởng thành của học sinh.

100% học sinh cảm thấy rằng lĩnh vực xã hội của giáo dục cũng quan trọng như lĩnh vực học thuật. Những học sinh lớn hơn cảm thấy chúng nên được phép đưa ra quyết định vào học trường nào hiệu quả cho chúng.

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in groups. Discuss the question: Which do you think is more essential for better learning - good teachers or good textbooks? (Làm việc nhóm. Thảo luận câu hỏi: Theo bạn thì đâu là điều kiện cho việc học tốt hơn: giáo viên giỏi hay sách giáo khoa tốt?)

Bài nghe:

Gợi ý:

A: Which do you think is more essential for better learning - good teachers or good textbooks?

B: Textbooks are essential teaching and learning materials in any programme and syllabus. Having good textbooks is very important. Good textbooks provide students with adequate knowledge, skills and practice. Good textbooks also guide students how to learn and help them study effectively on their own.

C: However, having good teachers may be more important than having good textbooks because a good teacher can turn a poor quality textbook into an interesting one. In fact, a good teacher can even replace the textbook, motivate students to learn, and train them to use self-studying skills. Besides that, the teachers must take responsibilities for the students' learning.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 5 khác:

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 5

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-5-illiteracy.jsp


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học