Unit 15 lớp 11: Language FocusUnit 15: Space Conquest

E. Language Focus (Trang 175-176-177 SGK Tiếng Anh 11)

Grammar and Vocabulary

Quảng cáo

Exercise 1. Complete the sentences, using could, couldn't or was/were (not) able to. (Hoàn thành câu, sử dụng could, couldn't hoặc was/were (not) able to.)

Gợi ý:

1. couldn't / wasn't able to2. was able to
3. could / was able to4. was able to
5. could / was able to6. couldn't / wasn't able to
Quảng cáo

Exercise 2. Read the situation and write a sentence with a tag question. In each situation ... . (Đọc tình huống và viết một câu với câu hỏi đuôi. Trong mỗi tình huống em đang đề nghị bạn em đồng ý với em.)

Gợi ý:

1. It's (very) expensive, isn't it?

2. The film was great, wasn't it?

3. She has a lovely voice, doesn't she?

4. It doesn't look very good, does it?

5. You've had your hair cut, haven't you?

Quảng cáo

Exercise 3. Mark and Jenny were showing some family photographs to a friend. Here are some of ... . (Mark và Jenny đang chỉ cho một người bạn xem các bức ảnh gia đình. Dưới đây là một vài câu hỏi đã được hỏi. Hoàn thành câu hỏi bằng cách thêm các câu hỏi đuôi.)

Gợi ý:

1. That's a lovely picture of Sally. She looks just like Mary, doesn't she?

2. I think you've seen this one before, haven't you?

3. This photograph was taken in Scotland, wasn't it?

4. We took this on holiday, idn't we?

5. We'll go there again next year, won't we?

6. You can see the sea in the distance, can't you?

7. That must be Jenny's father, mustn't it?

Quảng cáo

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 15 khác:

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 15

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-15-space-conquest.jsp


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học