Ngữ pháp Tiếng Anh 11 Unit 15: Space Conquest (Phần 1)Unit 15

Ngữ pháp Tiếng Anh 11 Unit 15: Space Conquest (Phần 1)

1. Could/be able to

Quảng cáo

1.1. Could

a. Đôi khi "could" là dạng quá khứ của "can". Chúng ta dùng "could" đặc biệt với: see, hear, smell, taste, feel, remember, understand,…

Ví dụ:

When we went into the house,we could smell burning.

She spoke in a very low voice, but I could understand what she said.

b. Chúng ta dùng could để diễn tả ai đó nói chung có khả năng hay được phép làm điều gì

Ví dụ:

My father could speak three languages.

We were completely free. We could do what we wanted.

c. Chúng ta dùng could để chỉ khả năng nói chung

Quảng cáo

d. Dạng phủ định couldn't (could not) có thể được dùng cho tất cả các trường hợp:

Ví dụ:

My younger brother couldn't swim.

We tried hard but we couldn't persuade them to come with us.

Alli played well but he couldn't beat Jake.

1.2. Be able to

a. Dùng để chỉ khả năng làm được một việc gì đó, đôi khi có thể sử dụng thay thế cho "can", nhưng không thông dụng bằng "can"

Ví dụ:

I'm able to read. = I can read.

b. Dùng để đề cập tới một sự việc xảy ra trong một tình huống đặc biệt (particular situation), chúng ta dùng was/were able to… (không dùng could):

Ví dụ:

The fire spread throughthe building quickly but everybody was able to escape.

Quảng cáo

Giải bài tập | Để học tốt Tiếng Anh 11 Unit 15 khác:

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 15

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-15-space-conquest.jsp