Unit 14 lớp 11: ListeningUnit 14: Recreation

C. Listening (Trang 158-159 SGK Tiếng Anh 11)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Quảng cáo

- Work in pairs. What can you see in the two pictures above? (Làm việc theo cặp. Bạn có thể thấy gì trong hai bức tranh trên?)

Picture 1:

  + They are students.

  + They are in the countryside

  + They are going camping/ for a picnic.

Picture 2:

  + They are tourists/ visitors ...

  + They are in a town.

  + They are going sightseeing.

Quảng cáo

- Listen and repeat.

campgrounds: chỗ cắm trại, hạ trạiwilderness: vùng hoang dã
waterfalls: thác nướcdirt bike: xe đạp bị lấm bẩn
trash: rácgiant trees: cây khổng lồ
depressed: chán nảnsolidute: nơi vắng vẻ

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Three students are talking about how they would like to spend their holiday. Listen ... . (Ba học sinh đang nói về cách họ muốn dành cho kì nghỉ của họ. Nghe và xác định xem câu nói là đúng (T) hoặc sai (F).)

Bài nghe:

Gợi ý:

1. T2. T3. F4. T5. F6. T
Quảng cáo

Task 2. Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

Bài nghe:

1. What activities do Anna and her friends enjoy doing most in the national park? (Hoạt động nào Anna và bạn cô ấy thích làm nhất trong vườn quốc gia?)

=> Ridding their dirt bike in the desert, taking showers in waterfalls and swimming in lakes and rivers.

2. Where can they sleep? (Họ có thể ngủ ở đâu?)

=> In sleeping bags or tents.

3. According to Terry, why aren't the national places as beautiful as they used to be? (Theo Terry, tại sao những nơi thuộc về tự nhiên không còn đẹp như trước đây nữa?)

=> Because more and more people are going (coming) to these places and leave trash in the forests and take rocks and plants with them.

4. What does Terry think is also very important to the world? (Terry nghĩ rằng điều gì là quan trọng đối với thế giới?)

=> He thinks nature is also important to the world.

5. Where does Mary spend most of her summer holidays? (Marry thường dành kì nghỉ hè của mình ở đâu?)

=> In cities.

6. Why doesn't Mary like camping? (Tại sao Marry không thích đi cắm trại?)

=> Because she can't put up an umberlla tent in the wind or make a fire in the rain or carry a heavy backpack.

Quảng cáo

Nội dung bài nghe:

ANNA: It’s hot and humid in New York City in the summer and I often feel depressed then. So in July and August, I often go out of the city to the west where there are some beautiful national parks and forests. I often go with my friends, and I spend about two weeks in a national park every year. We might stay at campgrounds in the park, but wilderness areas are more fun. What we enjoy most is to ride our dirt bikes in the desert, take showers in waterfalls and swim in the lakes and rivers. And at night, we sleep in our sleeping bags or tents and cook on our gas stove. It’s wonderful that we can live in nature and enjoy it.

TERRY: I used to go to the mountains, the desert, and other places with spectacular scenery in summer. I don't go any more, although I'm attracted to the beauty of nature. But I think these natural places aren't as beautiful as they used to be. Now more and more people are going to these places. They leave trash in the forests, and take rocks and plants with them. They don't care about nature. I believe not only people are important to the world - nature is also important.

MARY: Like most other people, I'm very fond of natural spectacular scenery, but when I travel, I spend most of my time in cities. Why do I not want to live in nature and enjoy it? It’s the solitude of the wilderness. It's for animals and plants, not for me. I hate camping, too. I can't put up an umbrella tent in the wind. I can't make a fire in the rain, and a backpack is usually too heavy for me. So I'd better stay in the cities and enjoy the comfort they offer.

Hướng dẫn dịch:

ANNA: Trời nóng và ẩm ướt ở thành phố New York vào mùa hè và tôi thường cảm thấy chán nản. Vì vậy, vào tháng Bảy và tháng Tám. Tôi thường đi ra khỏi thành phố về phía tây, nơi có một số công viên quốc gia và rừng xinh đẹp. Tôi thường đi với bạn bè của tôi, và tôi dành khoảng hai tuần trong ở công viên quốc gia mỗi năm. Chúng tôi có thể ở tại các khu cắm trại trong công viên, nhưng khu vực hoang dã thì vui hơn. Điều chúng tôi thích nhất là để đi xe đạp bụi bẩn của chúng tôi trong sa mạc, tắm trong thác nước và bơi trong các hồ và sông. Và vào ban đêm, chúng tôi ngủ trong túi ngủ hoặc lều của chúng tôi và nấu trên bếp gas của chúng tôi. Thật tuyệt vời khi chúng tôi có thể sống trong tự nhiên và tận hưởng nó.

TERRY: Tôi thường đi lên núi, sa mạc và những nơi khác với phong cảnh ngoạn mục vào mùa hè. Tôi không không còn đến nữa, mặc dù tôi bị thu hút bởi vẻ đẹp của thiên nhiên. Nhưng tôi nghĩ những nơi tự nhiên này không đẹp như trước đây. Bây giờ ngày càng có nhiều người đến những nơi này. Họ vứt rác trong rừng và lấy đá và cây cối cùng với họ. Họ không quan tâm đến thiên nhiên. Tôi tin rằng không chỉ mọi người quan trọng với thế giới - thiên nhiên cũng quan trọng.

MARY: Giống như hầu hết những người khác, tôi rất thích cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục, nhưng khi tôi đi du lịch, tôi dành phần lớn thời gian của mình ở các thành phố. Tại sao tôi không muốn sống trong tự nhiên và tận hưởng nó? Đó là sự cô đơn của vùng hoang dã. Nó dành cho động vật và thực vật, không phải cho tôi. Tôi cũng ghét cắm trại. Tôi không thể dựng lều dù trong gió. Tôi không thể tạo ra lửa trong mưa, và ba lô thường quá nặng đối với tôi. Vì vậy, tôi nên ở lại trong các thành phố và tận hưởng sự thoải mái mà nó mang lại.

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in pairs. List three advantages of a camping holiday? (Làm việc theo cặp. Liệt kê ba lợi ích của một kì nghỉ cắm trại?)

Bài nghe:

Gợi ý:

Advantages of a camping holiday:

  - helping us to learn more about the nature and how to survive

  - feeling more confident

  - relaxing and releasing stress after hard working hours

  - learning to make good planning for a camping trip

  - strengthening our health

  - tightening friendship and improving the cooperative spirit

  - getting close to nature and enjoy it.

  - learning lots of things from real life/nature.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 14 khác:

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 14

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 12:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-14-recreation.jsp


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên