Ngữ pháp Tiếng Anh 11 Unit 14: Recreation (Phần 1)Unit 14

Ngữ pháp Tiếng Anh 11 Unit 14: Recreation (Phần 1)

1. Liên từ

Quảng cáo

1.1. Both … and (vừa … vừa …)

   - Both…and được theo sau bởi những từ hoặc cụm từ cùng loại.

She’s both pretty and clever ( both + adj + and + adj)

She both dances and sings (both + verb + and + verb)

She both dances and sings (both + verb + and + verb)

   - Khi hai chủ ngữ được nối với nhau both….and thì động từ được chia ở số nhiều.

Both my mother and my sister are here.

1.2. Not only…but also (không những…..mà còn)

   - Not only…but also có thể đứng ngay trước từ hoặc cụm từ mà nó bổ nghĩa.

Ví dụ: The place was not only cold, but also damp (adjective).

Quảng cáo

   - Not only…but also có thể đứng giữa câu cùng với động từ.

Ví dụ: She not only sings like an angle, but also dances divinely.

   - Not only…but also có thể đươc đặt ở đầu mệnh đề để nhấn mạnh.

Ví dụ: Not only do they need clothing, but they are also short of water.

   - Khi hai chủ ngữ được nối với nhau not only….but also thì động từ được chia theo chủ ngữ đứng gần động từ.

Ví dụ: Not only my parents but also my sister is here.

1.3. Either…or ( …hoặc…)

   - Either…or được dùng để nói về sự lựa chọn giữa hai khả năng (hoặc đôi khi nhiều hơn hai)

Ví dụ:

You can either come with me now or walk home.

If you want to ice-cream you can have either coffee, lemon or vanilla.

   - Khi hai chủ ngữ được nối với nhau either…or thì động từ được chia theo chủ ngữ đứng gần động từ.

Ví dụ:

Either the teacher or the students are planning to come.

Quảng cáo

1.4. Neither ...nor (Không…mà cũng không)

   - Neither …nor được dùng để nối hai ý phủ định (trái với both….and) cấu trúc này khá trang trọng.

Ví dụ:

I neither smoke nor drink (less formal: I don’t smoke or drink).

   - Đôi khi có nhiều hơn hai ý được nối với nhau bởi neither…nor.

Ví dụ:

He neither smiled, spoke, nor looked at me.

   - Neither có thể đứng đầu câu và theo sau là đảo ngữ.

Ví dụ:

Neither have I seen him nor have I heard him speak.

   - Khi hai chủ ngữ được nối với nhau neither…nor thì động từ được chia theo chủ ngữ đứng gần động từ.

Ví dụ: Neither the teacher nor students are here.

Giải bài tập | Để học tốt Tiếng Anh 11 Unit 14 khác:

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 14

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-14-recreation.jsp