Unit 3 lớp 11: Language FocusUnit 3: A Party

E. Language Focus (Trang 39-40-41 SGK Tiếng Anh 11)

Grammar

Exercise 1. Complete the sentences with the correct form, gerund or infinitive, using the words in brackets. (Hoàn thành câu với dạng đúng, danh động từ hoặc nguyên mẫu, sử dụng các từ trong ngoặc.)

Gợi ý:

Quảng cáo
1. having2. getting3. to tell4. practising5. to see

Exercise 2. Choose the correct answer to complete the sentences. (Chọn câu trả lời đúng để hoàn thành câu.)

Gợi ý:

Quảng cáo
1. B2. A3. B4. B5. A

Exercise 3. Choose the correct answer to complete the sentences. (Chọn câu trả lời đúng để hoàn thành câu.)

Gợi ý:

1. D2. C3. B4. B5. C
Quảng cáo

Bài giảng: Unit 3: A Party - Bài tập ứng dụng ngữ pháp - Cô Vũ Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 3 khác:

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 3

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 11, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-3-a-party.jsp