Ngữ pháp Tiếng Anh 11 Unit 3: A Party (Phần 2)Unit 3

Ngữ pháp Tiếng Anh 11 Unit 3: A Party (Phần 2)

2. Thể bị động của động từ nguyên thể và danh động từ

Quảng cáo

2.1. Thể bị động của động từ nguyên thể

a. Dạng 1:

   - Chủ động: Verb + to infinitive + object

Ví dụ:

   His colleagues started to respect Tim.

   - Bị động: Verb + to be V (pp)

Ví dụ:

   Tim started to be respected (by his colleagues).

   Kevin hoped to be selected by the team captain.

   She came to be recognized as the leading violist of her generation.

b. Dạng 2: Passive infinitive (Bị động của động từ nguyên thể)

   - Chủ động: Verb + object + to infinitive

Ví dụ:

   Mr Price taught Peter to sing.

   - Bị động: To be + V(pp) + to infinitive

Ví dụ:

   Peter was taught to sing (by Mr Price).

Quảng cáo

2.2. Thể bị động của danh động từ

a. Dạng 1

   - Chủ động: Verb + V-ing + object

Ví dụ:

   I enjoyed taking the children to the zoo.

   - Bị động: Verb + being + V(pp)

Ví dụ:

   The children enjoyed being taken to the zoo.

b. Dạng 2:

   - Chủ động: Verb + object + V-ing

Ví dụ:

   They saw him climbing over the fence.

   - Bị động: To be + V(pp) + V-ing

Ví dụ:

   He was seen climbing over ther fence.

Quảng cáo

Giải bài tập | Để học tốt Tiếng Anh 11 Unit 3 khác:

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 3

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-3-a-party.jsp