Tiếng Anh 11 Unit 8: Listening (sách mới - Global Success)Lời giải Tiếng Anh 11 Unit 8 Listening sách mới:

Tiếng Anh 11 Unit 8: Listening (sách mới - Global Success)

Quảng cáo

Xem thêm lời giải Tiếng Anh 11 Unit 8 sách mới:
Lưu trữ: Giải Tiếng Anh 11 Unit 8: Listening (sách cũ)

C. Listening (Trang 94-95-96 SGK Tiếng Anh 11)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

+ Work in pairs. Guess which of the following activities the Japanese often do on their New Year's Days. (Làm việc theo cặp. Đoán xem người Nhật thường làm hoạt động nào sau đây trong những ngày Tết của họ.)

  - exchanging gifts and cards: tặng quà và thiệp chúc mừmg

  - giving/ receiving lucky money: tặng/nhận tiền mừng tuổi

  - decorating the house with peace flowers: trang trí ngôi nhà với hoa anh đào

  - going to the pagoda: đi lễ chùa

  - wearing kimonos or special dress: mặc kimono, hoặc trang phục đặc biệt

  - visiting friends: thăm hỏi bạn bè

Quảng cáo

+ Listen and repeat.

similarities: sự giống niau, tương tựhousewives: các bà nội trợ
longevity: sự sống lâuconstancy: sự bền lòng, kiên trì
kimono: áo kimônôshrine: miếu thờ
pine trees: cây thôngrepresent: đại diện

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Bài nghe:

Task 1. You will hear two people talking about how the New Year is celebrated ... . (Bạn sẽ nghe hai người nói về cách Năm Mới được tổ chức ở Nhật. Nghe và đánh dấu (V) vào những gì bạn nghe được.)

Gợi ý:

V1. Họ mặc y phục đặc biệt.
V2. Mọi người lau dọn nhà cửa.
V3. Chuông đổ 108 lần.
V4. Các bà nội trợ chuẩn bị thức ăn đặc biệt.
5. Họ trang trí cây quất trong nhà.
V6. Họ đi chùa.
7. Họ tặng tiền mừng tuổi lẫn nhau.
V8. Họ uống rượu sake.
9. Họ chơi đánh bài.
V10. Họ xem ti vi.
V11. Họ có một bữa ăn đặc biệt
Quảng cáo

Task 2. Listen again and answer the following questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi sau.)

Bài nghe:

1. Why do the Japanese do a big clean up before the New Year come? (Tại sao người Nhật tổng vệ sinh nhà cửa trước khi năm mới đến?)

=> Because they want to get rid of the dirt of the old year and welcome the new one.

2. Where do the Japanese hear the bells from? (Người Nhật nghe tiếng chuông từ đâu?)

=> They hear the bells from television or the radio.

3. What do the Japanese often wear when they no to visit their shrines? (Người Nhật thường mặc y phục gì khi đi chùa?)

=> They wear kimonos or special dress.

4. Do the Japanese often celebrate the New Year with their friends? (Người Nhật có thường tổ chức lễ năm mới với bạn bè không?)

=> No. They don't. New Year's Day is mostly celebrated with family only.

Quảng cáo

Nội dung bài nghe:

Lan: You have lived in Japan for more than two years, could you tell me something about Japanese New Year, Mai? When is the New Year observed?

Mai: It's on 1st January, and it lasts three days through 3rd January.

Lan: Do people do the same things as we do in Vietnam?

Mai: Well, there are some similarities and also some differences.

Lan: Please, tell me about them.

Mai: The preparations begin a few days before the New Year when housewives start cooking special food for New Year's Day.

Lan: Do they clean and decorate their houses?

Mai: Sure, they do. On the New Year's Eve every household does a big cleaning up. The idea is to get rid of the dirt of the past year and welcome the new one.

Lan: Do they decorate the house with trees and flowers?

Mai: Yes. They usually decorate their houses with some small pine trees on both sides of the door, which represent longevity and constancy. People also exchange cards and gifts.

Lan: I see. And what do they usually do on the New Year's Eve?

Mai: Family members sit around and start watching the national singing contest on television. But the last notes must be sung before midnight. Then television or radio will broadcast 108 bells. As soon as the 108lh bell is rung, people all say "Happy New Year".

Lan: What do they usually do next?

Mai: Some families put on special kimonos or dress to go to visit their shrine. Then they come home and eat their special New Year Day's food and drink a lot of rice wine. New Years Day is mostly celebrated with family only.

Hướng dẫn dịch:

Lan: Bạn đã sống ở Nhật trong hơn hai năm, bạn có thể cho mình biết điều gì về năm mới của Nhật Bản không, Mai? Khi nào thì năm mới được diễn ra?

Mai: Đó là vào ngày 1 tháng 1, và kéo dài ba ngày cho đến ngày 3 tháng 1.

Lan: Người ta có làm những điều tương tự như chúng ta làm ở Việt Nam không?

Mai: Vâng, có một số điểm tương đồng và cũng có một số khác biệt.

Lan: Hãy cho tôi biết về họ.

Mai: Việc chuẩn bị bắt đầu một vài ngày trước khi năm mới khi các bà nội trợ bắt đầu nấu thức ăn đặc biệt cho ngày đầu năm.

Lan: Họ có dọn dẹp và trang trí nhà cửa không?

Mai: Chắc chắn có. Vào ngày đầu năm mới, mọi gia đình đều dọn dẹp. Ý nghĩa là để rũ sạch bụi bẩn trong năm vừa qua và chào đón năm mới.

Lan: Họ có trang trí nhà bằng cây và hoa không?

Mai: Có. Họ thường trang trí nhà cửa của họ với một số cây thông nhỏ ở cả hai bên cửa, nó thể hiện tuổi thọ và sự kiên định. Mọi người cũng trao đổi thiệp mừng và quà.

Lan: Mình hiểu rồi. Và họ thường làm gì vào đêm giao thừa?

Mai: Các thành viên trong gia đình ngồi xung quanh và bắt đầu xem cuộc thi hát quốc gia trên truyền hình. Nhưng những nốt nhạc cuối cùng phải được hát trước nửa đêm. Sau đó đài phát thanh hoặc truyền hình sẽ phát 108 chuông. Ngay khi chuông thứ 108 ngân lên, mọi người đều nói "Chúc mừng năm mới".

Lan: Họ thường làm gì tiếp theo?

Mai: Một số gia đình mặc kimono đặc biệt hoặc ăn mặc đẹp để đi viếng ngôi đền. Sau đó, họ trở về nhà và ăn món ăn đặc biệt của Năm Mới và uống nhiều rượu gạo. Ngày Năm Mới chủ yếu chỉ được tổ chức cùng với gia đình.

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in pairs. Compare the following aspects of the Vietnamese New Year with those of the Japan one. (Làm việc theo cặp. So sánh các khía cạnh sau của Tết Việt Nam với của Nhật.)

Bài nghe:

Gợi ý:

Soạn Unit 8 lớp 11: Listening | Giải bài tập tiếng Anh lớp 11

Bài giảng: Unit 8: Celebrations - Lý thuyết ngữ pháp - Cô Vũ Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 8 khác:

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 8

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

Săn SALE shopee Tết:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-8-celebrations.jsp


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên