Ngữ pháp Tiếng Anh 11 Unit 8: CelebrationsUnit 8

Ngữ pháp Tiếng Anh 11 Unit 8: Celebrations

(*) Các đại từ (pronouns)

Quảng cáo

1. someone

- Động từ chia số ít

- Thường dùng trong câu khẳng định

Ví dụ:

Someone has stolen my wallet.

2. anyone

- Động từ chia số ít

- Thường dùng trong câu phủ định, nghi vấn

Ví dụ:

Don't speak to anyone.

3. everyone

- Động từ chia số ít

- Thường dùng trong câu khẳng định

Ví dụ:

Everyone in my family likes sports.

Quảng cáo

4. no one

- Động từ chia số ít

- Thường dùng trong câu xác định

Ví dụ:

No one likes him.

*Lưu ý:

- Các động từ theo sau những đại từ bất định này luôn được chia ở số ít.

- Khi cần thay thế bằng đại từ: everyone/anyone/no one = they, someone = he.

- Cách dùng trong câu khẳng định, phủ định, hay nghi vấn chỉ mang tính tương đối - thường dùng thôi chứ không phải bắt buộc mà phải dịch theo nghĩa của câu.

5. one(s)

- Chúng ta sử dụng “one” thay cho một danh từ đếm được số ít được nói ở trước.

- “Ones” là dạng số nhiều của “one”, thay thế cho danh từ đếm được số nhiều.

Ví dụ:

A: There are three robots on the table.

B: Which one do you like?

A: I like the red one.

* Lưu ý:

- Chúng ta không sử dụng “one/ones” thay cho danh từ không đếm được.

Quảng cáo

Giải bài tập | Để học tốt Tiếng Anh 11 Unit 8 khác:

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-8-celebrations.jsp