Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 8: Celebrations đầy đủ, hay nhấtUnit 8

Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 8: Celebrations

Quảng cáo
Từ Phân loại Phát âm Nghĩa
agrarian a /əˈɡreəriən/ thuộc về nghề nông
blossom v /ˈblɒsəm/ ra hoa, trổ hoa
comment n /ˈkɒment/ lời nhận xét
dress up /dres ʌp/ ăn mặc đẹp
fireworks n /ˈfaɪəwɜːks/ pháo hoa
get together /ˈɡet təɡeðə(r)/ tụ tập, đoàn tụ
grand a /ɡrænd/ hoành tráng, quan trọng
green bean /ˌɡriːn ˈbiːn/ đỗ xanh
influence v /ˈɪnfluəns/ ảnh hưởng
kumquat tree /ˈkʌmkwɒt triː/ cây quất
longevity n /lɒnˈdʒevəti/ trường thọ
lucky money /ˈlʌki ˈmʌni/ tiền mừng tuổi
parade n /pəˈreɪd/ cuộc diễu hành
pine tree /paɪn triː/ cây thông
plum /plʌm/ quả mận
pray v /preɪ/ cầu mong, cầu nguyện
represent v /ˌreprɪˈzent/ đại diện, tượng trưng cho
shrine n /ʃraɪn/ đền thờ
Quảng cáo

Bài giảng: Unit 8: Celebrations - Từ vựng - Cô Vũ Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

Giải bài tập | Để học tốt Tiếng Anh 11 Unit 8 khác:

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 8

Quảng cáo

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-8-celebrations.jsp