Unit 8 lớp 11: Language FocusUnit 8: Celebrations

E. Language Focus (Trang 97-98-99 SGK Tiếng Anh 11)

Grammar and vocabulary ()

Quảng cáo

Exercise 1. Complete the sentences, using someone, anyone, no one or everyone. Use each word twice. (Hoàn thành các câu, sử dụng someone, anyone, no one hoặc everyone. Sử dụng mỗi từ hai lần.)

Gợi ý:

1. everyone2. Someone3. anyone
4. someone5. no one6. everyone
7. no one

Exercise 2. Rewrite the sentences, using the pronoun one(s). (Viết lại các câu, sử dụng đại từ one(s).)

Gợi ý:

Quảng cáo

1. → Of three bags, I like the blue one.

2. → Mai is making a fruit eake. Huong is making one, too.

3. → I like reading books, espcciak the ones about the natural world.

4. → I don't have a computer, and my father doesn't want me to have one.

5. → They let me choose a pencil, and I took the red one.

6. → There are several national celebrations in Vietnam, but perhaps the most meaningful one is Tet holiday.

7. → We told each other both happy stories and sad ones about our lives.

Exercise 3. Use the words from the box to complete the following sentences. (Sử dụng các từ từ hộp để hoàn thành các câu sau.)

Gợi ý:

Quảng cáo
1. traditional2. grand3. gifts
4. celebrating5. polite6. good luck
7. excitement

Bài giảng: Unit 8: Celebrations - Bài tập ứng dụng ngữ pháp - Cô Vũ Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 8 khác:

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 8

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 11, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-8-celebrations.jsp